Guielhelmus Ooijen

IDnr.3569, ° voor 1680, + na 30 september 1708
DoopselGuielhelmus Ooijen werd gedoopt voor 1680 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Frederikx op 30 september 1708 te Beringen [België] met als getuigen Antonius Loonen en Arnoldus Reijnders. De akte vermeldt: 'Guielhelmus is weduwnaar.1'
OverlijdenHij overleed na 30 september 1708 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, 1708, huwelijken, p.299.

Maria Octavia Ools

IDnr.13316, ° 24 april 1894, + 14 mei 1974
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepMaria Octavia Ools was dienstmeid.1 
RoepnaamOctavie. 
GeboorteZij werd geboren op 24 april 1894 te Alken [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Put, zoon van Petrus Joannes Put en Joanna Catharina Frederix, op 20 juli 1918 te Alken [België].1 
OverlijdenZij overleed op 14 mei 1974 te Hasselt [België] in de ouderdom van 80 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Savatorziekenhuis.2' 
BegrafenisZij werd begraven op 18 mei 1974 te Alken [België].2 

Familie

Petrus Joannes Put ° 22 okt 1893, + 4 apr 1948
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.05.1974, p.6.

Christina Ooms

IDnr.14996, ° 7 januari 1706, + 12 oktober 1781
DoopselChristina Ooms werd gedoopt op 7 januari 1706 te Opglabbeek [België].1
HuwelijkZij huwde met Michael Nijs op 19 mei 1743 te Opglabbeek [België].2
OverlijdenZij overleed op 12 oktober 1781 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 75 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij is de vrouw van Michael Nijs.3'

Familie

Michael Nijs ° 6 nov 1711, + 6 feb 1789
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1706, doopsels, p.11.
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1743, huwelijken, p.97.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1781, overlijdens, p.69v.
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1746, doopsels, p.2v.

Maria Elisabeth Ooms

IDnr.4482, ° 2 november 1799, + 27 januari 1873
BeroepMaria Elisabeth Ooms was fruitverkoopster. 
DoopselZij werd gedoopt op 2 november 1799 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Antonius Swaab op 7 juni 1819 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 27 januari 1873 te Hasselt [België] in de ouderdom van 73 jaar.3 

Familie

Joannes Antonius Swaab ° 7 jul 1794, + 2 jun 1875
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1799, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1819, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1819, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1825, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1830, geboorten.

Wouter Ooms

IDnr.10936, ° voor 1625, + na 17 juni 1949
DoopselWouter Ooms werd gedoopt voor 1625 te Heusden? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Fredrix, geacteerd te Heusden [België] op 17 juni 1649, verwijst naar Wouter Ooms als betrokken partij; Oriaen Pijpers als moderne borgemeester van Ter Hoeijcken met ‘vuerstant’ van de meeste partijen van de gemeente draagt op tot behoef van Corst Fredrix een hoveken aan een wijer gelegen aan Wauter Aerts ‘regenoten’ [ten] westen aan Wouter Aerts. En dat voor de som van 16 gulden bb eens, vrij van alle lasten uitgenomen des heren grondcijns. Na [het] opdragen van Oriaen is Korst ter gichte gekomen. Met de laudering van zijn huijsvrouwe Anna Crusens draagt Korst op tot behoef van Wouter Ooms het erf verkregen van Oriaen voorschreven en [dat] in pure mengelinghe [zoals] hierna volgt, en erf om erf warantschap doende voor een goede gicht is Wouter ter gichte komen. Zelf heeft Wouter Ooms in wedermengelinge opgedragen tot behoef van voorschreven Korst Fredrix het erf dat Wouter op deze datum ontvangen heeft van de voorschreven]gemeente, warantschap doende voor een goede gicht en [zo] is Korst ter gichte gekomen.1
OverlijdenHij overleed na 17 juni 1949 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 7 (1599-1694), 1649, p.264v.

Ellen Oomsels

IDnr.12907, ° december 1983
VaderIvo Oomsels1 ° voor 1960
MoederMarina Josephina Frederix1 ° april 1959
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteEllen Oomsels werd geboren in december 1983 te Bilzen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.12.1983, p.14.