Jean François Victor Renkin

IDnr.8887, ° circa 1810, + na 12 september 1854
GeboorteJean François Victor Renkin werd geboren circa 1810 te Verviers [België].1 
HuwelijkHij huwde met Fany Caroline Hauzeur voor 1833 te Verviers? [België].1 
BeroepHij was handelaar op 12 september 1854.1 
OverlijdenHij overleed na 12 september 1854 te Verviers? [België].1 

Familie

Fany Caroline Hauzeur ° circa 1810, + na 12 sep 1854
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S189] Burgerlijke Stand Verviers, Rijksarchief Liège, 1854, huwelijken, akte 111.

Victor Ernest Renkin

IDnr.8889, ° circa 1833, + na 12 september 1854
VaderJean François Victor Renkin1 ° circa 1810, + na 12 september 1854
MoederFany Caroline Hauzeur1 ° circa 1810, + na 12 september 1854
DoopselVictor Ernest Renkin werd gedoopt circa 1833 te Verviers? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Albert Joseph Frederici en Félicie Laurence Octavie Renkin op 12 september 1854 te Verviers [België]; De echtelingen sluiten op 21.08.1854 een huwelijkskontrakt voor Maître LEFEBURE, notaris te Verviers. De getuigen bij het huwelijk zijn Laurent Joseph HAUZEUR 54 jaar, molenaar, wonend te Pépinster, oom van de bruid), Lambert Philippe Maurice FREDERICI (41 jaar, ridder in de Leopoldsorde, handelaar te Konstantinopel [nvdr. Istanbul] en broer van bruidegom), Henri François FREDERICI (23 jaar, zonder beroep, wonend te Verviers, broer van bruidegom) en Victor Ernest RENKIN (21 jaar, zonder beroep, wonend te Verviers, broer van bruid).1 
OverlijdenHij overleed na 12 september 1854 te Verviers? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S189] Burgerlijke Stand Verviers, Rijksarchief Liège, 1854, huwelijken, akte 111.

Jean-Pierre Renwart

IDnr.15771
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
HuwelijkJean-Pierre Renwart huwde met Liliane Magdeleyns, dochter van Hubert Hendrik Magdeleyns en Jeanne Frederix, na 1980.1 

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2012-05-27/…

Lydia Repriels

IDnr.10128
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
HuwelijkLydia Repriels huwde met Raf Frederickx, zoon van Jules Frederickx en Jeanne Poortmans, voor januari 1983.1 

Familie

Raf Frederickx ° voor 1956
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-01-22/jules-frederickx/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.01.1983, p.12.

Andreas Resa

IDnr.2781, ° voor 1585, + na 26 oktober 1617
DoopselAndreas Resa werd gedoopt voor 1585.1 
AflossingJoannes Meeus en Andreas Resa ontvingen, samen met Peeter Driessch en Henrick Vander Hoeven, van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 20 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1617. De akte luidt als volgt: 'Henrick Vander Hoeffven, medeschepen, op 7 oktober ll. daartoe gemachtigd door frater Joannes Meeus, prior; frater Andreas Resa supprior; frater Petrus Driessch, Augustijnen te Hasselt, kwijt de panden van Aerdt Frerix van 20 stuivers jaarlijks. Afgelegd met 20 gulden Brabants.1' 
BeroepHij was supprior van de Augustijnen te Hasselt [België] op 26 oktober 1617.1 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1617 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.181v.

Maria Theresia Reskens

IDnr.14428, ° 21 juli 1844, + 6 september 1906
NaamvariatieMaria Theresia Reskens werd ook Maria Theresia Rijskens genoemd. 
NaamvariatieZij werd ook Maria Theresia Reyskens genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 21 juli 1844 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Henricus Josephus (39 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuigen Carolus Frederix (42 jaar, dagloner) en Casimirus Reynders (38 jaar, landbouwer), allen van Koersel.1'
HuwelijkZij huwde met Charles Louis Vanoppen op 6 februari 1875 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 3 uur 's namiddags. De moeder van de bruidegom is aanwezig. Zijn vader is al overleden, alsook de ouders van de bruid. De getuigen zijn Ludovicus Van Duren (25 jaar) en Felix Van Duren (33 jaar), beiden landbouwers, Ludovicus Ritsen (22 jaar, kleermaker) en Joannes Vliegen (33 jaar, kuipersgast), allen van Zolder.2'
BeroepZij was dienstmeid op 6 februari 1875.2 
OverlijdenZij overleed op 6 september 1906 te Koersel [België] in de ouderdom van 62 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 10 uur 's avonds. Joseph Goossens (43 jaar) en Hendrik Leten (39 jaar), beiden landbouwers te Koersel, doen aangifte.3'

Familie

Charles Louis Vanoppen ° 13 mei 1847, + 24 jun 1896
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1844, geboorten, p.9, akte 32.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1875, huwelijken, p.3, akte 3.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1906, overlijdens, p.7v, akte 26.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.20, akte 20.

Maria Christina Hubertina Reubsaet

IDnr.12142, ° 20 augustus 1873, + na 7 juni 1896
GeboorteMaria Christina Hubertina Reubsaet werd geboren op 20 augustus 1873 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Christiaan Beckers op 19 oktober 1894 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed na 7 juni 1896 te Elsloo? [Nederland].3 

Familie

Christiaan Beckers ° 20 aug 1867, + na 7 jun 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1873, geboorten, akte 28.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1894, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1896, geboorten, akte 21.