Maria Antonetta Smitt

IDnr.6142, ° 22 oktober 1879, + na 11 januari 1941
VaderEdmond Smitt1 ° voor 1860, + na 9 mei 1904
MoederJoanna Melania Hermans1 ° voor 1860, + na 9 mei 1904
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Antonetta Smitt werd geboren op 22 oktober 1879 te Diest [België].1 
HuwelijkZij huwde met Fredericus Fredrix, zoon van Petrus Joannes Fredrix en Maria Regina Belien, op 9 mei 1904 te Diest [België] met als getuigen Clemens Fredrix en Romanus Fredrix. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Clément Fredrix (38 jaar, klerk der posterijen te Antwerpen) en Romain Fredrix (29 jaar, treinoverste te Fleurus), beiden broers van de bruidegom. Verder Leopold Smitt (29 jaar, beenhouwersgast) en Theophiel Smitt (27 jaar, beenhouwer), beiden broers van de bruid en wonende te Diest.1' 
OverlijdenZij overleed na 11 januari 1941 te Diest? [België].2 

Familie

Fredericus Fredrix ° 17 mei 1877, + na 11 jan 1941
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1904, akte 23.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.58, akte 227.
 4. [S468] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://wb-stamboom-bidprenten-jacques.be/inleiding.php

Gabriel Smoers

IDnr.7505, ° voor 1630, + na 5 september 1670
NaamvariatieGabriel Smoers werd ook Gabriel Baptist genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1630 te Heusden? [België].1 
LeningPetrus Frederici leende aan Gabriel Smoers de som van 150 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 5 september 1670. Deze verwijst ook naar Nicolaes Wendelen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anno 1670 op 5 september is Gabriel Baptist alias Smoers 'gecompareert' voor ons schepenen der justitie Heusden tot Hauijcken, welke heeft 'opgedragen soo hij is opdragende mits deser ten behoeff van' de 'erentfesten' heer advokaat Petrus Fredrici een jaarlijkse rente van 7,5 gulden 'sorterende ende asserterende' op zijn huis en hof gelegen te Ubbersel onder de justitie van Heusden, regenoten Wouter Oems aan één zijde, 'sheeren straet' aan de tweede en Wilbort Jans aan de derde. Dit voor de som van 150 gulden waarmee deze rente altijd zal te kwijten staan, welke 150 gulden hij Gabriel verklaart in geld ontvangen te hebben. Dit met afrekening voor deze datum van de som, die hij aan de voorschreven advokaat schuldig is geweest, inbegrepen de 40 gulden aan 2 gulden [rente] jaarlijks, die hij verbo voor de Commissaris van Hasselt had vastgelegd op 13 februari 1660, zonder dat daar enig schrijven van is gevolgd. Verdere is er de conditie dat voor het lopende jaar de voorschreven opdrager voor de huur van het broek 7 gulden zal opleggen of betalen en vijf halsters koren zal leveren voor de landhuur. Hij zal het 'scaerhaudt' zowel voor het land als voor het broek, die hij van de voorschreven heer advokaat in huur heeft, tot zijn profijt mogen gebruiken. En zo mr. Nicolaes Wendelen in naam van de voorschreven heer advokaat in de voorschreven rente na het opdragen ter gichte gekomen met ban en vrede. Gabriel Smoers heeft die hofrechten betaald.1'
OverlijdenHij overleed na 5 september 1670 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, 1670, boek 8, p.178v.

Gertrudis Smoers

IDnr.3048, ° voor 1740, + na 18 mei 1765
DoopselGertrudis Smoers werd gedoopt voor 1740 te Heusden? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Jacobus Vervoort op 18 mei 1765 te Heusden [België]; In de doopakte is (naderhand?) bij zijn moeder de voornaam Christina toegevoegd aan de naam Maria. Ook de familienaam Vandevoort is (naderhand?) veranderd in Vervoort.2
OverlijdenZij overleed na 18 mei 1765 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.279.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1765, doopsels, p.279.

Anna Maria Smolders

IDnr.6549, ° 9 juli 1773, + 26 april 1857
DoopselAnna Maria Smolders werd gedoopt op 9 juli 1773 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Arnoldus Knuts voor 1797 te Sint-Lambrechts-Herk? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 26 april 1857 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 83 jaar.1 

Familie

Petrus Arnoldus Knuts ° 28 sep 1770, + 4 apr 1850
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.

Franciscus Smolders

IDnr.5567, ° voor 1730, + 22 januari 1792
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Smolders werd geboren voor 1730 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frerix, dochter van Cornelis Vrerix en Elisabeth Holsteens, op 19 november 1767 te Diepenbeek [België] met als getuigen Franciscus Croels en Leonardus Groenendaels.1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Frederix op 31 maart 1772 te Diepenbeek [België].2
OverlijdenHij overleed op 22 januari 1792 te Diepenbeek [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1767, huwelijken, p.72.
 2. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1772, doopsels, p.88.
 3. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, index overlijdens, p.715.

Joannes Smolders1

IDnr.7684, ° voor 1685, + na 5 februari 1708
DoopselJoannes Smolders werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Vreden op 5 februari 1708 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 februari 1708 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 312, 1708, huwelijken.