De oudste stam is deze van stamouders Arnout FREDRIX en Cornelia VANDEN LOKENSBERGE en gaat terug tot circa 1490. Omdat de parochieregisters van Lummen pas sinds 1601 worden bijgehouden, zullen we wel nooit hun exacte geboortedatum achterhalen. Op basis van de vele aktes uit schepenbankboeken en andere bronnen is deze stam toch met grote zekerheid correct samengesteld. Uit een omvangrijke delingsakte van 1640 na de dood van hun kleinzoon Aerdt Fredrix blijkt dat het om een zeer welstellende familie gaat. Een tak zal in de eerste helft van 17e eeuw naar Hasselt uitwijken en er een niet onbelangrijke religieuze, politieke en economische rol spelen. Je kunt er meer over lezen in de sectie markante figuren, waar het gaat over landsdeken Jan Fredericx en de dynastie van de Frederici zilversmeden.

Er is een verweving met de stam van Christiaen FREDRIX en Anna CRUESSENS, via de vrouwelijke lijn. Immers, Catharina Corthauts, achter-achter-achterkleindochter van stamvader Arnout Fredrix trouwt met Joannes Fredrix, kleinzoon van voornoemde Christiaen Fredrix. Sinds 1490 omvat deze stam in het totaal 792 nakomelingen over 16 generaties. Uitgenomen de tak, verbonden met deze van Christiaen Fredrix, sterft deze stam in Lummen uit. Ook de laatste telg van de Hasseltse tak sterft in het midden van de 19de eeuw.