Gerardus Squaden

IDnr.15280, ° voor 1675, + na 15 februari 1698
DoopselGerardus Squaden werd gedoopt voor 1675 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Dionisius Kips op 15 februari 1698 te Hasselt [België].1
OverlijdenHij overleed na 15 februari 1698 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1698, doopsels, p.375.

Arnoldus Squaeden

IDnr.15565, ° voor 1685, + na 14 juni 1707
DoopselArnoldus Squaeden werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Creten en Fredericus Vrerix op 14 juni 1707 te Hasselt [België].1
OverlijdenHij overleed na 14 juni 1707 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1707, huwelijken, p.9.

Andreas Sroijen

IDnr.650, ° voor 1710, + tussen 27 november 1745 en 7 oktober 1749
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAndreas Sroijen werd gedoopt voor 1710 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'In de doopakte van zijn dochter Maria Anna staat dat uit Heusden kwam.1' 
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix, dochter van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts, op 2 februari 1738 te Beringen [België] met als getuigen Petrus Steenarts en Joannes Jans. De akte vermeldt: 'Andreas is afkomstig van Heusden en Catharina van Lummen.2'
OverlijdenHij overleed tussen 27 november 1745 en 7 oktober 1749 te Koersel? [België].3,4 

Familie

Catharina Fredrix ° 23 jul 1715, + na 4 dec 1777
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.88.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, huwelijken, 1738, p.316.
 3. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 464, p.164.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (losse stukken).
 5. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.99.
 6. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.156.

Gertrudis Sroijen

IDnr.2523, ° voor 1604, + na 2 augustus 1626
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselGertrudis Sroijen werd gedoopt voor 1604.1 
HuwelijkZij huwde met Sebastianus Lemmens op 14 januari 1625 te Heusden [België].1 
OverlijdenZij overleed na 2 augustus 1626. 

Familie

Sebastianus Lemmens ° voor 1605, + na 2 aug 1626
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 368, p.132.

Jan Sroijen

IDnr.10943, ° voor 1625, + na 19 juni 1654
DoopselJan Sroijen werd gedoopt voor 1625 te Heusden? [België].1 
LeningJan Sroijen leende aan Christiaen Fredrix de som van [vermoedelijk] 200 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 19 juni 1654. De akte luidt als volgt: 'Korst Fredrix draagt op tot behoef van Jan Sroijen, jaarlijks te kwijten met 11 gulden bb, vallende de 1 juli. Het pand is de dries gelegen aan de wijers van de Sartrosen [nvdr. bedoeld wordt de Chartreuses of Kartuizers, die op de St.-Jansberg te Zelem hun klooster hadden], regenoten[ten] oosten de wijers van de Sartrosen, westen ’s heerenstraat en de gemeenteheide. Voorts ‘generalijck’ al zijn goederen, zo nu hebbende als verkrijgende zonder onderscheid onder welke heren of hoven deze resorteren, ‘consenterende’ zo absent als present in de realisatie voor rechter daertoe competent. Na het opdragen van Korsten voorschreven is Jan daarvan ter gichte gekomen en is in hoeden gekeerd.1'
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1654 te Heusden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 8 (1649-1674), 1654, p.40.

Willem Sroijen

IDnr.3939, ° voor 1625, + na 28 januari 1649
DoopselWillem Sroijen werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
AflossingArnoldus Fredrix ontving van Willem Sroijen de terugbetaling van een lening aan 9 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 januari 1649. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix alias Meesters kwijt de panden van Willem Sroyen en Jacop Wessens, een hof in Schalbroeck, van 9 gulden jaarlijks. Kapitaal en verlopen werden betaald. Willem en Jacop kwamen ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 28 januari 1649 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 165.

Adrianus Sroycken

IDnr.2528, ° voor 1677, + na 26 juni 1698
DoopselAdrianus Sroycken werd gedoopt voor 1677.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Vincentius Heijligen en Maria Daniels op 26 juni 1698 te Heusden [België]; In de huwelijksakte staat dat Hubertus Daniels de vader van de bruid is.2
OverlijdenHij overleed na 26 juni 1698.1 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, p.238.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 369, 1698, huwelijken, p.238.