Marie Constance Steemans

IDnr.14070, ° 11 december 1833, + 26 april 1900
GeboorteMarie Constance Steemans werd geboren op 11 december 1833 te Meerhout [België].1
HuwelijkZij huwde met François Pithsy voor 23 september 1869 te Meerhout? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 26 april 1900 in de Koningsstraat 25 te Leopoldsburg [België] in de ouderdom van 66 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 11 uur 's morgens. Charles Louis Deroo (36 jaar, veldwachter) en Fortuné François Jean Charlier (30 jaar, gemeentesecretaris), beiden van Leopoldsburg doen aangifte van het overlijden.3'

Familie

François Pithsy ° 28 jul 1829, + 11 aug 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S380] Burgerlijke Stand Meerhout, Rijksarchief Antwerpen, 1833, geboorten, p.59v, akte 186.
 2. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.15, akte 15.
 3. [S49] Burgerlijke Stand Leopoldsburg, Rijksarchief Hasselt, 1900, overlijdens, p.9v, akte 35.

Elisabetha Steenaers

IDnr.2285, ° voor 1715, + na 27 oktober 1735
DoopselElisabetha Steenaers werd gedoopt voor 1715.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Leonardus Evers op 27 oktober 1735 te Paal [België].2
OverlijdenZij overleed na 27 oktober 1735.1 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.101, akte 33.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1735, doopsels, p.101, akte 33.

Margriet Steenaerts

IDnr.2665, ° circa 1525, + na 8 februari 1571
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselMargriet Steenaerts werd gedoopt circa 1525.1 
HuwelijkZij huwde met Peeter Fredrix, zoon van Arnout Fredrix en Cornelia Vanden Lokensberge, voor 1550. De akte vermeldt: '(eigendomsactie van 8 februari 1571) ...met consent van Peeter Frericx als man-momber van Margriet Steenaerts...1' 
EigendomJan Truijens verkocht een goed aan Margriet Steenaerts volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1571. De akte luidt als volgt: 'Jan Truijens verkoopt via de Loonse heer een plekje moeshof aan de Borchgracht. Palende met 2 zijden de straat, Jan Gressens en ter vierde zijde Wouter Opt venne. Voor 6 Rijnsgulden en 5 stuivers Brabants. Onbelast. Verkocht aan Peeter Frericx oft Bossmans. Na opdragen, vertijen en kwijtschelden is Wouter Optvenne met consent van Peeter Frericx als man-momber van Margriet Steenaerts oft Van Scaffen daar in gegicht en gegoed.1' 
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1571.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Huijbrechts Van Scaffen, Henrick Vanden Bossche, Henrick Goessens, Jan Clercx, Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 

Familie

Peeter Fredrix ° circa 1525, + na 19 jan 1595
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.293v.

Petrus Steenaerts

IDnr.2289, ° voor 1690, + na 2 februari 1738
DoopselPetrus Steenaerts werd gedoopt voor 1690.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Fredrix op 15 februari 1712 te Paal [België].2
OverlijdenHij overleed na 2 februari 1738.3 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.12, akte 3.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1712, doopsels, p.12, akte 3.
 3. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1740, doopsels, p.99.

Huijbrecht Steenardts1

IDnr.2849, ° voor 1620, + na 6 juli 1655
DoopselHuijbrecht Steenardts werd gedoopt voor 1620.1 
LeningHuijbrecht Steenardts leende aan Renier Borremans, Maria Lijnen en Arnoldus Lijnen aan 24 gulden bbl intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 6 juli 1655. Deze verwijst ook naar Mattens Stenarts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannes Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Op deze dag droegen Renier Borremans als man van Maria Lijnen en Arnold Lijnen, voor de schepenen van Binnen-Hasselt een jaarrente van 24 gulden op aan Huijbrecht Steenardts. Die was hun aangestorven van E.H. pastoor-deken Joannes Fredrici, hun oom. Ze stond gehypothekeerd op het huis 'die sonne' op de 'grooten merck', palende burgemeester Sebastiaen van Hilst en Jan Cleersnijders. Voor het geval de rente niet valide genoeg zou zijn, veronderpandt Arnold Lijnen: 2 dagmalen broek op het Oostereijnde te Lummen, palende hemzelf met twee zijden en O. Gommar Cox; gekocht van Lambecht Neven erfgenamen. Borremans stelt 2 halsters zaaiens onbelast, gelegen 'in de hegge' onder Beringen, palende N. Mertten Dillen erfgenamen, O. Dries Landtmeters. Getekend: Quaetbach, secretaris (Hasselt).
Mattens Stenarts laat deze schepenakte te Lummen registreren op 7 oktober 1655; op een extra ordinaris dag.1'
 
OverlijdenHij overleed na 6 juli 1655.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.3.

Petrus Steenarts

IDnr.3583, ° voor 1710, + na 2 februari 1738
DoopselPetrus Steenarts werd gedoopt voor 1710.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catharina Fredrix en Andreas Sroijen op 2 februari 1738 te Beringen [België]; Andreas is afkomstig van Heusden en Catharina van Lummen.1
OverlijdenHij overleed na 2 februari 1738.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, huwelijken, 1738, p.316.

Adrianus Steenbergs

IDnr.3827, ° 23 mei 1643, + 12 januari 1696
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAdrianus Steenbergs werd gedoopt op 23 mei 1643 te Tessenderlo [België].1
HuwelijkHij huwde met Anna Fredrickx, dochter van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts, op 7 augustus 1694 te Tessenderlo [België] met als getuigen Joannes Snijders. De akte vermeldt: 'Ze trouwen met het rode zegel.2'
OverlijdenHij overleed op 12 januari 1696 in Deurne te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 52 jaar.3

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 916, 1643, doopsels, p.202.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1694, huwelijken, p.17v.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 924, 1696, overlijdens, p.137.