Willem Tonis1

IDnr.3941, ° voor 1630, + na 9 november 1662
DoopselWillem Tonis werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
EigendomArnoldus Lijnen en Elisabeth Gilis verkopen, samen met Petrus Fredrix, Anna Gilis, Henrick Goris en Maria Gielis, een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 september 1654. De akte luidt als volgt: 'De voorschreven partijen, Aerdt Lijnen en consorten, zullen hun huisvrouwen hun instemming laten geven voor de volgende transactie. Ze dragen het voorschreven huis en hof met het goed eraan op tot behoef van Willem Tonis voor 550 guldens boven alle uitgaande lasten en sheeren grondcijns. Het half beempdeke is in de koop eveneens begrepen. De koper dient aan elke vrouw voor een kermis 1 pattacon te geven en lycoop naer landtcoop, godsgeld 1 blauwmuser. De verkopers hebben de koper moeten feliciteren en daarom gunnen ze hem 3 pattacons indien hij vernaderd wordt. Alle lasten staan aan het huis en hof, dat Loons is, en daarom schatten ze de pontpenningen op 300 gulden in deze koop. Pontpenningen 15 gulden.1' 
EigendomChristianus Jans verkocht een goed aan Willem Tonis volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 22 april 1655. Deze verwijst ook naar Arnoldus Frericx, Henricus Cuijpers, Wilhelmus Ingenhof en Goossen Goossens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Gerardus Frericx. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Jans draagt op tot behoef van Willem Tonis het goed dat in de volgende conditie wordt omschreven. Willem kwam ter gichte. Pontgeld 26 - 5 stuivers.
Condities. Verkoop door Christiaen Jans van goederen onder Lummen gelegen: A) 2 sillen broek omtrent de schans van Meldelaer, palend Willem Tonis O., Jan Pops W., Henrick Cuypers N; B) een sille gelegen over de vloetgracht, regenoten Henrick Cuypers aan 2 zijden, de beek aan de derde; C) een sille broek in Laren palend Barttel Aerdts 1), Aerdt Aerdts 2), de onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts 3); D) een hoefffken in Meldelaer aan de vroente gelegen, grenzend Willem Tonis aan 2 zijden; E) een sille land omtrent de karbane gelegen, grenzend Cattlyn Huygen aan 2 zijden, de karbaan ter 3er.
Lasten: op de 2 sillen broek 7 gulden 10 stuivers jaarlijks Brabants aan de erfgenamen van Geert Fredrix; op B) 2 gulden Brabants jaarlijks aan Aerdt Fredrix van Hasselt; het hofje in Meldelaer D) met 5 gulden jaarlijks aan Henrick Cuypers met zijn consorten. Deze lasten zullen aan de koopsom korten, met uitzondering van sheren chyns van de gronden. Deze goederen worden verkocht met palmslag, hogen en uitgang van de brandende kaars na 3 roepen in de kerk van Lummen 'van vertien daegen tot vertien daegen te doen'. De meestbiedende zal voor zijn goed bod 2 pattacons Brabants profiteren en zal als eerste zoveel hogen mogen stellen als hem belieft. Iedere hoge geldt 2 gulden half voor de koper en half voor de verkoper. Tot het einde van de huurperiode zal de koper jaarlijks de huur optrekken. Volgende oogst zal de laatste hoger het Heuffken mogen aanvaarden dat door de verkoper bezaaid werd, 'soo haest als hij sijne vroeme daer van oft aff sal getrocken hebben'.
De koper moet op datum van gichten de helft van de koopsom betalen en de andere helft op de dag van 'verjaeren', de kosten betreffende deze koop nochtans dient hij dadelijk bij gichten te vergoeden. Onkosten: gichtgeld, kaarsgeld, pontpenningen, lycoop naer landtcoop, godsgeld 2 schellingen en schrijfgeld van deze condities 4 gulden. De verkoper moet alle verlopen lasten schoon maken tot datum van gichten.
9 maart 1655 bood Willem Tonis 1250 gulden Brabants eens en 3 souverainen voor verkopers echtgenote voor de totaliteit van de goederen. Hierop gunde Christiaen Jans hem de palmslag. Opgemaakt in Meldert in het woonhuis van Oreaen Jans in aanwezigheid van Willem Ingenenhoff en Goossen Goossens als getuigen. Op dezelfde dag stelt Willem Tonis 25 hogen. Ondertekend: quod attestor Aerdt Vanden Berge.2'
 
AflossingJoannes Fredrix ontving van Willem Tonis de terugbetaling van een lening aan 8 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 november 1662. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredricx kwijt Willem Tonis en zijn panden van 5 gulden jaarlijks. Hij heeft het kapitaal en alle verlopen ontvangen.3' 
OverlijdenHij overleed na 9 november 1662 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 390v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.420.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.507.

Aldegondis Toonen

IDnr.1764, ° voor 1610, + na 1632
DoopselAldegondis Toonen werd gedoopt voor 1610.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Margaretha Corthoudt op 1 mei 1631 te Schulen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1632.1 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.20.

Elisabeth Toonen

IDnr.1785, ° voor 1604, + na 3 april 1625
DoopselElisabeth Toonen werd gedoopt voor 1604.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gerardus Corthoudt op 3 april 1625 te Schulen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 3 april 1625.1 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.11.

Marie Agnes Lucie Toppet

IDnr.5740, ° 4 april 1876, + 20 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMarie Agnes Lucie Toppet werd geboren op 4 april 1876 te Lauw [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Frederix, zoon van Lambertus Frederix en Anna Christina Wolfs, op 5 oktober 1907 te Lauw [België].2 
BeroepZij en Joseph Frederix waren slachters op de Grote Markt Tongeren op 7 februari 1914.3
EigendomMarie Agnes Lucie Toppet verkocht een handelsfonds Tongeren, [België], voor 22 mei 1921, zoals staat te lezen in een advertentie in het Belang van Limburg van 22 mei 1921: 'Overname van de slagerswinkel Frederix-Toppet door Emile Molenaers.4'
OverlijdenZij overleed op 20 mei 1952 te Sint-Huibrechts-Hern [België] in de ouderdom van 76 jaar.1 

Familie

Joseph Frederix ° 28 feb 1882, + 7 aug 1920
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Huibrechts-Hern.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lauw, 1907, huwelijken.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 7 februari 1914, p.8.
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 22 mei 1921, p.5.
 5. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Maria Margaritha Hubertina Toppets

IDnr.11602, ° 12 mei 1902, + 29 december 1973
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Margaritha Hubertina Toppets werd geboren op 12 mei 1902 te Val-Meer [België].1 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Vansighen, zoon van Joannes Vansighen en Anna Hauben, na 1920.1 
OverlijdenZij overleed op 29 december 1973 te Tongeren [België] in de ouderdom van 71 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Grote-Spouwen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Grote-Spouwen, 1973, overlijdens.

Franciscus Lambertus Torfs

IDnr.12275, ° voor 1890, + november 1966
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamLambert. 
GeboorteFranciscus Lambertus Torfs werd geboren voor 1890.1 
HuwelijkHij huwde met Louise Juliette Frederix, dochter van Petrus Frederix en Maria Francisca Moons, circa 1910 te Leopoldsburg [België].1 
OverlijdenHij overleed in november 1966 te Leopoldsburg [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Velm.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 23.11.1966, p.8.

Isabella Maria Torfs

IDnr.8430, ° voor 1840, + na 21 juli 1861
GeboorteIsabella Maria Torfs werd geboren voor 1840 te Lier? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Corneel Schoenmakers voor 21 juli 1861 te Lier? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 21 juli 1861 te Lier? [België].1 

Familie

Corneel Schoenmakers ° voor 1840, + na 21 jul 1861
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.