Maria Barbara Van Eertrijck

IDnr.8075, ° voor 1730, + na 6 mei 1767
DoopselMaria Barbara Van Eertrijck werd gedoopt voor 1730 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Frederici op 9 augustus 1751 te Hasselt [België].2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Thomas Frederici op 22 februari 1754 te Hasselt [België].3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Guillielmus Joannes Frederici op 29 juli 1758 te Hasselt [België].4
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Franciscus Frederici op 6 mei 1767 te Hasselt [België].5 
OverlijdenZij overleed na 6 mei 1767 te Hasselt? [België].6 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1751, doopsels, p.241.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.100v.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1754, doopsels, p.123.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1758, doopsels, p.13v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1767, doopsels, p.59v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1767, doopsels, p.132.

Jacobus Van Egen

IDnr.11355, ° voor 1765, + na 13 november 1787
DoopselJacobus Van Egen werd gedoopt voor 1765 te Lummen? [België].1 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens.2 
BetalingHenricus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Henricus Fredrix, wonend in Eversel onder het dorp van Heusden, is omtrent 24 jaar oud. Op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, verklaart hij dat hij de 'hooghbosche thiende' van 'erfven ontrent den eerdenwegh gelegen' heeft helpen invaren in de schuur van zijn vader Christiaen Fredrix. Als deze uitgedorst waren, heeft hij deze gevaren naar het huis van Mathias Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen. Hij heeft het tiendekoren van de hoogh bosch thiende daar op zolder geleverd in naam van zijn vader Christiaen Fredrix. Opgemaakt in Genebosch in het huis van Henricus Jans in diens presentie en van Jacobus Van Egen, wonend binnen de vrijheid Lummen, getuigen. Fredrix tekent.'.1 
OverlijdenHij overleed na 13 november 1787 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 38.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.

Joannes Van Eijnde

IDnr.3769, ° voor 1670, + na 10 november 1696
DoopselJoannes Van Eijnde werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Alexandrina Krekelmans op 10 november 1696 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 10 november 1696.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1696, doopsels, p.86.

Maria Van Eijnde

IDnr.3677, ° voor 1735, + na 1761
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Eijnde werd gedoopt voor 1735 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lucas voor 1761 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1761 te Lummen? [België].1 

Familie

Joannes Lucas ° voor 1735, + na 1761
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1831, overlijdens, akte 1.

Wilbort Van Eijnde

IDnr.5026, ° voor 1660, + tussen 8 februari 1691 en 27 mei 1701
DoopselWilbort Van Eijnde werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België]. 
LeningMatthias Fredrix leende aan Wilbort Van Eijnde de som van 150 gulden aan 5,5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1691. Deze verwijst ook naar Cornelius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mattues Fredrix draagt op en transporteert tot behoef van Cornelis Fredrix een rente van 8 gulden 5 stuivers jaarlijks, kapitaal 150 gulden, staand op de panden van Wilbort Vanden Eijnde van Meldelaer. Mattues verklaart de som van 120 gulden ontvangen te hebben en de opdrager reserveert zich de intrest van dit lopende jaar op half maart te vallen. Na het transporteren van Mattues Fredrix is Cornelis Fredrix in de voorschreven rente met recht ter gichten gekomen en is 'in hoeden gekeert'.1' 
OverlijdenHij overleed tussen 8 februari 1691 en 27 mei 1701 in Mellaar? Te Lummen [België]. 
AflossingDe leningsovereenkomst van Cornelius Fredrix met Ambrosius Opheij, geacteerd te Lummen [België] op 27 mei 1701, vermeldt eveneens Wilbort Van Eijnde; 150 gulden.2

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.361r.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.302v.

Maria Elisabeth Van Eijsden

IDnr.8839, ° 16 februari 1865, + 11 augustus 1905
NaamvariatieMaria Elisabeth Van Eijsden werd ook Maria Elisabeth Van Eysden genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 16 februari 1865 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Toulouse op 6 juni 1888 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 11 augustus 1905 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 40 jaar.3 

Familie

Willem Toulouse ° 11 jun 1860, + 11 okt 1926
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 46, 1865, geboorten, akte 163.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 196, 1888, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 290, 1905, overlijdens, akte 705.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 60, 1891, geboorten, akte 273.

Machiel Van Elderen

IDnr.4920, ° voor 1625, + na 28 september 1651
DoopselMachiel Van Elderen werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Tonis, dochter van Sebastiaen Tonis en Odilia Van Herle, voor 28 september 1651 te Lummen? [België].1 
EigendomMachiel Van Elderen en Catharina Tonis verkopen, samen met Henrick Antonis, een goed aan Christiaen Fredrix, Anna Cruessens en Maria Cruessen volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 september 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen, Jacop Van Herle, Christiaen Servatius, Silvester Van Erpecum en Jan Geerts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Sebastiaen Tonis, Odilia Van Herle, Anna Smeets en Michael Cruessens. De akte luidt als volgt: 'Voor meier en schepenen mr. Henrick Swysen en Cuypers verscheen Machiel Van Elderen, man en momber van Catharina Tonis van wie hij de toestemming zal binnenbrengen, die handelt in eigen naam en in naam van zijn zwager Henrick Antonis. Bovendien verscheen Jacop Van Herle als momber en oom van de voorschreven nog onmondige Henric. Ze dragen op tot behoef van Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens en tot behoef van Marie Crusens: huis, landen en bemden gelegen in Ghenebos tegenover "die capelle ende daerontrent ende gestaen respective". Deze goederen hebben vroeger toebehoord aan Jan Gielis alias Vischers en het werd door Sebastiaen Antonis en zijn huisvrouw Odilia Van Herle van hem gekocht. Nadien heeft Anna Smeets weduwe van Machiel Crusens deze goederen wettelijk geevinceerd voor de som van 800 gulden. Machiel Van Elderen bekent zich van deze som voor zijn deel, 400 gulden, voldaan voor het aandeel van Marie Crusens. Voor het deel van Henrix Antonij, bedragend eveneens 400 rinsgulden, heeft Christiaen Fredrix vandaag aan Jacob Van Herle als momber van Henric laten gichten en goeden een rente van 20 gulden jaarlijks, op datum van vandaag voor de Brabantse buitenjustitie. Opgemaakt door notaris Christiaen Servatij op 28.06.1651.
Cristiaen q. q. en Marie Crusens kwamen met recht ter gichte.
Solvit pro juribus in toto 6 - 1 st, omdat het extraordinarie geschied is. De minute werd geschreven door Swysen.
Akte. 28.06.1651 verschenen bij de notaris in de stad Beringen Christiaen Fredrix in Genebosch onder Lummen woonachtig en Marie Crusens wonend in Beringen. Bovendien Machiel Van Elderen als man en momber van zijn vrouw Cattlyn Tonis Sebastiaenens dochter en Jacob Van Herle als momber van Henrix Tonis Sebastiaenssone, de tweede partij. Anna Smeets, weduwe van Machiel Cruesens, had tijdens haar leven een huis en hof en andere panden uitgewonnen die in Ghenebosch onder Lummen gelegen zijn. Ze behoorden toe aan Sebastiaen Tonis erfgenamen. Wegens een rente van 36 gulden Brabants jaarlijks uitgewonnen. Daarom dragen Machiel van Elderen en Jacop Van Herle q. q. deze goederen zonder uitzondering op tot behoef van Christiaen en Marie voorschreven om ze zonder reserve te bezitten. Op dag van gichten moeten ze 800 gulden Brabants betalen of deze som op rente zetten. In geval van vernadering zullen Christiaen en Marie 2 souverainen krijgen voor hun moeite. Godsgeld 14 stuivers, lycoop 4 gulden, schrijfgeld met de copije 30 stuivers. Opgemaakt in Beringen in het woonhuis van Jacop van Herle in aanwezigheid van getuigen mr. Silvester Van Erpecum en Jan Geerts, inwoners van Beringen. Getekend door notaris Christiaen Servatij.1'
 
OverlijdenHij overleed na 28 september 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.269v.