Joannes Van Eubbel

IDnr.1188, ° voor 1670, + na 30 maart 1692
GeboorteJoannes Van Eubbel werd geboren voor 1670. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Van Eubbel op 30 maart 1692 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 30 maart 1692. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1692, doopsels, p.101 (p.52).

Joris Van Eubbel

IDnr.2834, ° voor 1610, + na 15 maart 1646
DoopselJoris Van Eubbel werd gedoopt voor 1610 te Lummen? [België].1,2 
EigendomJoris Van Eubbel verkocht een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 maart 1646. De akte luidt als volgt: 'Joris Van Eubbel verkoopt aan Aerdt Fredrix, Geerdens zoon, een hoefken van 2 vaten zaaiens op het Westereijnde naast de Swertte beeck, met een naastgelegen weijerken. Palende W. die Swertbeeck; N. de erfgenamen Geert Frerix; O. Henrick Beerten; Z. de straat. Voor een bedrag zoals in de originele gicht tussen Wauter Van Elsrack en Joris Van Eubbel, onlangs geschied (24 maart 1645, boek 58, p142). Aerdt Fredrix heeft Joris Van Eubbel betaald, uitgezonderd 1 dukaat ter waarde van 14 gulden die hij moet geven voor het afstaan van Van Eubbel.1' 
OverlijdenHij overleed na 15 maart 1646 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Joris Van Obbel met Michael Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 4 april 1675, verwijst naar Joris Van Eubbel als betrokken partij; Joris Van Eubbel Peeterssone is omtrent 19 jaar oud. Hij draagt, door zijn momber Joris Van Eubbel, tot behoef van Michiel Fredrix een stuk land op gelegen in Gestel, omtrent 2 halsters land groot. Het grenst de straat in 2 zijden, 'den Kempeners Bos' 3) en 'den Claes Boss' toebehorend aan Michiel Fredrix 4). Voor 388 gulden, kermisgeld 1 ducaat en de beste eikenboom die erop staat voor zijn moije, huisvrouw van zijn voorschreven momber. Onbelast op cijns na. De koper moet met de huur tevreden zijn. Michiel Fredrix kwam ter gichte. Vermits het goed ook Brabants is, zijn de pontpenningen hier op de helft geschat.3 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.159.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.38.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1675, p.7.

Maria Van Eubbel

IDnr.1190, ° voor 1675, + na 8 juli 1695
DoopselMaria Van Eubbel werd gedoopt voor 1675. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Van Eubbel op 8 juli 1695 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 8 juli 1695. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, 1695, doopsels, p.116 (p.59).

Elois Van Gangel

IDnr.5075, ° voor 1655, + na 18 februari 1690
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieElois Van Gangel werd ook Guilielmus Van Gangel genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1655 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Vrerix, dochter van Fredericus Vrerix en Catherina Pudts, op 27 juli 1677 te Hasselt [België]. 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Elisabeth Bossers op 18 februari 1690 te Hasselt [België]; Op heden 18 februari 1690 verscheen voor ons schepenen van buiten-Hasselt juffrouw Elisabeth Vrerix, begijntje, die in haar naam alsook voor haar broer Heer Fredericus Vrerix, voor haar zuster Barbara Vrerix, begijntje, voor de onmondige kinderen van wijlen burgemeester Rombaut Vrerix en de heer kapitein Van Gangel, momber van zijn vrouw. Ze verzoekt het versterf te releveren dat hun is aangestorven na de dood van hun grootmoeder en overgrootmoeder Elisabeth Bossers. Het gaat om een stuk land aan de ‘Clijne linde’ buiten de Truierpoort. Voorts wordt wat er in het algemeen onder ons ressorteert aan het relief gerist.2
BeroepHij was kapitein bij de Staten van Holland op 18 februari 1690.1,3 
OverlijdenHij overleed na 18 februari 1690 te Hasselt? [België].1 

Familie

Maria Catharina Vrerix ° 1 sep 1659, + na 1707
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988, p.159.
 2. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 1988, 1690, p.159.
 3. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Maria Van Gangelt1

IDnr.8653, ° voor 1675, + na 8 februari 1696
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Van Gangelt werd gedoopt voor 1675 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Frederix, zoon van Thomas Frederix en Helwigis Penders, voor 8 februari 1696 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1696 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

Familie

Joannes Frederix ° 29 jul 1663, + na 9 dec 1718
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1696, p.51.

Maria Van Geloven

IDnr.13921, ° voor 1950
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
RoepnaamMimi. 
GeboorteMaria Van Geloven werd geboren voor 1950 te Paal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Georges Frederix, zoon van Gerardus Josephus Frederix en Maria Virginia Erna, in september 1969 te Paal? [België].1 

Familie

Georges Frederix ° 30 jul 1944, + 8 apr 2015
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.09.1969, p.10.
 2. [S462] Origineel document (Stefan Frederix), rouwbrief van Georges Frederix.

Catharina Van Genechten

IDnr.11383, ° voor 1600, + voor 1659
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselCatharina Van Genechten werd gedoopt voor 1600 te Vorst? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilielmus Everaerts voor 4 juni 1620 te Vorst? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 1659 te Vorst? [België].1 

Familie

Guilielmus Everaerts ° voor 1600, + voor 1660
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.