Anna Vandevenne

IDnr.11616, ° voor 1885, + na 27 februari 1908
GeboorteAnna Vandevenne werd geboren voor 1885 te Kortessem? [België].1 
HuwelijkZij huwde met August Vanlangenaeker voor 21 september 1906 te Kortessem [België].1 
OverlijdenZij overleed na 27 februari 1908 te Kortessem? [België].1 

Familie

August Vanlangenaeker ° voor 1885, + na 27 feb 1908
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem.

Maria Vandevenne

IDnr.3284, ° voor 1620, + na 23 januari 1642
DoopselMaria Vandevenne werd gedoopt voor 1620 te Beverlo? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Fredricx op 23 januari 1642 te Beverlo [België].1
OverlijdenZij overleed na 23 januari 1642 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1642, doopsels, p.121.

Aldegondis Vandevoort

IDnr.14332, ° voor 1660, + na 3 oktober 1715
DoopselAldegondis Vandevoort werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henrick Gruyters voor 1685 te Lummen? [België].1 
LeningChristina Vrericx leende aan Aldegondis Vandevoort de som van 100 patacons aan 17 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 oktober 1715. Deze verwijst ook naar Catharina Gruyters en Henrick Gruyters als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henrick Daems laat akte registreren van notaris Petrus Convents te Coorsel, d.d. 02.08.1715. Inhoud: Henrick Daems van Beringen, met consent van zijn vrouw Catharina Gruyters, leent van Christina Vrerix weduwe Franco Zigers 100 pattacons aan 17 gulden jaarlijks. Pand: de winning van zijn schoonouders onder Lummen, binnen vrijheid, genaamd het Oostereynde. De schoonouders Henrick Gruyters en Aldegundis Vandevoort stonden die borg toe voor dezelfde notaris op 18 juli l.l. Het is het kindsdeel van Catherina dat verpand wordt, zonder de andere kinderen te schaden. Gedaan te Hasselt ten huize van de gelddoenster. Getuigen: Gerardus Slegers, Agnes Meynen.1' 
OverlijdenZij overleed na 3 oktober 1715 te Lummen? [België].1 

Familie

Henrick Gruyters ° voor 1660, + na 3 okt 1715
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 61, 1712 - 1728, p.26.

Andy Vandevoort

IDnr.15396, ° 9 juni 1975
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
PartnerAndy Vandevoort is de partner van Evi Wouters.1 
GeboorteHij werd geboren op 9 juni 1975 te Sint-Truiden [België].1 

Familie

Evi Wouters ° 4 jan 1978
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Fréderic Léopold Vandevoort

IDnr.14852, ° 25 juli 1872, + na 27 november 1895
VaderJoannes Josephus Vandevoort1 ° 29 mei 1825, + 7 december 1903
MoederAnne Marie Schoofs1 ° 27 december 1829, + 29 mei 1902
GeboorteFréderic Léopold Vandevoort werd geboren op 25 juli 1872 te Sint-Truiden [België].1 
BeroepHij was dagloner op 27 november 1895.1 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Hermanus Hubertus Frederix en Maria Elisabeth Lesuisse, op 27 november 1895 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Pierre Dominique Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruid en de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De echtelingen erkennen hun zoon Marie Louis Frederix, geboren op 27.03.1894. De getuigen bij het huwelijk zijn Dominique Frederix (40 jaar, marskramer en broer van de bruid), Alphonse Vandevoort (41 jaar, dagloner en broer van de bruidegom), Henri Stas (68 jaar, landbouwer) en Jean Koninckx (68 jaar, herbergier), allen wonend in Sint-Truiden.1'
OverlijdenHij overleed na 27 november 1895 te Sint-Truiden? [België].1 

Familie

Maria Frederix ° 12 apr 1874, + na 27 nov 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.81, akte 81.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1894, geboorten, p.32, akte 125.

Joannes Josephus Vandevoort

IDnr.14853, ° 29 mei 1825, + 7 december 1903
GeboorteJoannes Josephus Vandevoort werd geboren op 29 mei 1825 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anne Marie Schoofs op 30 januari 1850 te Sint-Truiden [België].1
BeroepHij was dagloner tussen 30 januari 1850 en 7 december 1903.1,2 
OverlijdenHij overleed op 7 december 1903 in de rue des Planches 24 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 78 jaar.2

Familie

Anne Marie Schoofs ° 27 dec 1829, + 29 mei 1902
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1850, huwelijken, p.91, akte 11.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1903, overlijdens, p.113, akte449.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.81, akte 81.

Maria Theresia Vandevoort

IDnr.1606, ° 3 mei 1832, + 2 april 1887
GeboorteMaria Theresia Vandevoort werd geboren op 3 mei 1832 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Pieter (31 jaar) doet aangifte met als getuigen Christiaen Schroyen (48 jaar ) en Henricus Gijbels (34 jaar), allen landbouwers in Zolder.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Andreas Reijnders op 3 februari 1869 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. De ouders van de bruid zijn aanwezig. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De getuigen zijn Petrus Joannes Moris (32 jaar, rademaker), Martinus Lemmens (63 jaar, schoenmaker), Joannes Willems (29 jaar) en Felix Henkens (50 jaar, schoenmaker), allen van Zolder.2'
OverlijdenZij overleed op 2 april 1887 te Zolder [België] in de ouderdom van 54 jaar.3 

Familie

Petrus Andreas Reijnders ° 13 feb 1825, + 4 sep 1903
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1832, geboorten, p.30, akte 59.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1869, huwelijken, p.20, akte 4.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.8, akte 8.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1874, geboorten, p.7v, akte 27.