Marie Louis Vandevoort

IDnr.14855, ° 27 maart 1894
VaderFréderic Léopold Vandevoort1 ° 25 juli 1872, + na 27 november 1895
MoederMaria Frederix1 ° 12 april 1874, + na 27 november 1895
NaamvariatieMarie Louis Vandevoort werd ook Marie Louis Frederix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 27 maart 1894 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Henriette Sikivie (31 jaar, vroedvrouw) met als getuigen Charles Corvers (50 jaar, dagloner) en Jacques Nulis (68 jaar, metser), allen van Sint-Truiden.1'

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1894, geboorten, p.32, akte 125.

Naomi Vandevoort

IDnr.15397, ° 23 juni 2008
VaderAndy Vandevoort1 ° 9 juni 1975
MoederEvi Wouters1 ° 4 januari 1978
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteNaomi Vandevoort werd geboren op 23 juni 2008 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Petrus Vandevoort

IDnr.96, ° voor 1740, + 17 december 1791
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatiePetrus Vandevoort werd ook Petrus Anthonius Vervoort genoemd.1 
DoopselHij werd gedoopt voor 1740 te Heusden? [België]. De akte vermeldt: 'Zowel in de huwelijksakte als in de doopakten van zijn kinderen is de familienaam 'Vandevoort' systematisch gecorrigeerd in 'Vervoort'. De voornaam 'Antonius' komt origineel voor in de huwelijksakte en in enkele doopakten van zijn kinderen, terwijl die in sommige doopakten tussen de regels (naderhand?) is toegevoegd.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Gertrudis Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 15 oktober 1763 te Heusden [België] met als getuigen Petrus Franciscus Vervoort en Michaelis Nicolai.2
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.3'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Leonardus Fredrix op 13 augustus 1770 te Lummen [België].4 
BetalingAmandus Opdenberg deed op 11 december 1771 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Petrus Fredrickx en Petrus Vandevoort: 'Aen P. Frederikx voor P. Van de Voort de ton bier voor het visschen tot Genebosch: 6-6'.5 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Andreas Vanherle op 12 oktober 1774 te Lummen [België].6 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Andreas Smets op 5 februari 1777 te Lummen [België].7 
EigendomPetrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix verkopen een goed aan Vincent Timmermans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 14 mei 1778. De akte luidt als volgt: 'Peeter Van de Voort met zijn huisvrouw Marie Gertruijdt Fredricx draagt op tot behoef van Vincent Timmermans: een zeker perceel broek genaamd 'die Drij Vonders' gelegen in Laeren, palend Gielis Wauters O., de beek N. en W., Peeter Fredrix Z. Verder een perceel broek gelegen in Laeren, palend het begijnhof van Diest O., secretaris Beckers N., mijnheer Coninx Z., de heer Vaets met zijn consorten W. Voor 280 guldens en 10 stuivers BBL eens. De koopsom werd betaald. De stukken zijn belast met een vaet koren aan de armen van Lummen, luijffcoop 5 gulden, goedtgeldt 5 stuijvers.8' 
BeroepHij was burgemeester van Hauweijcken te Heusden [België] op 8 mei 1779.9
EigendomPetrus Vandevoort verkocht een goed aan Petrus Fredrickx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 21 maart 1782. De akte luidt als volgt: 'Schepen Petrus Fredrix koopt van Petrus Van de Voort, molenaar te Heusden, voor 300 gulden een onbelaste 'dries' gelegen te Lummen (Geneiken), ten oosten palend aan Peter Gaethofs, ten zuiden aan de Heerenstraat, ten westen aan Jan Remen, ten noorden aan Maria Catharien Jans.10' 
BeroepHij was molenaar op de molen van Meylandt te Heusden [België] op 21 maart 1782.11 
OverlijdenHij overleed op 17 december 1791 te Heusden [België]. De tekst vermeldt: 'Man van Maria Fredrix.12'

Familie

Maria Gertrudis Frederix ° 6 sep 1743, + 9 okt 1817
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.225.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1763, huwelijken, p.225.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.18.
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 160v - pro granis, farinis & cerevisiis.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.47.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 92, 1778, p.325.
 9. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 14, p.31.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1782, p.96.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.96.
 12. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, 1791, overlijdens, p.266.
 13. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens.
 14. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1803, overlijdens.
 15. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.55.
 16. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.78.
 17. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.98.

Petrus Vandevoort

IDnr.1170, ° voor 1740, + tussen 18 februari 1768 en 11 januari 1777
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatiePetrus Vandevoort werd ook Vervoort genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1740. De akte vermeldt: 'In de doopakten van zijn kinderen is de familienaam 'Vandevoort' systematisch gecorrigeerd in 'Vervoort'.1' 
HuwelijkHij huwde met Anna Helena Frederix, dochter van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, voor 1765.2 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrickx en Christina Opheij releveren Christianus Fredrix, Henricus Fredrix, Petrus Vandevoort, Anna Helena Frederix, Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix op 18 februari 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix, Henricus Fredrix, Peeter Van De Voort, getrouwd met Annalien Fredrix, Peer Van De Voort, getrouwd met Marie Fredrix, releveren na de dood van hun ouders Joannes Fredrix en Christina Opheije hetgeen volgt. Eerst een 'parceel broekx' gelegen in Genebos, ten westen grenzend aan W. Jan Daniels, Z. aan de beek, O. aan de ergenamen van Michael Fredrix, N. aan Hendrick Van den Eerdewegh. Verder nog een 'parceel broekx' grenzend W. aan de ergenamen van Michael Fredrix, Z. aan de beek, O. aan Christiaen Smedts en N. aan Jan Geers. Voorts een perceel land gelegen te Geneiken, grenzend O. en N. aan de 'Heerestraet', W. aan hun eigen erf en Z. aan de erfgenamen van Henrick Jans. Tenslotte een stuk grenzend N. aan de beek, O. aan Peeter Wouters, W. aan Franciscus Reijnders, en Z. aan den heer Beckers.3'
OverlijdenHij overleed tussen 18 februari 1768 en 11 januari 1777.1,4 

Familie

Anna Helena Frederix ° 27 dec 1738, + 22 sep 1799
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 560, p.22.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.275.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1768, p.44v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.44v.
 5. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, p.183.

Petrus Joannes Vandevoort

IDnr.1798, ° voor 1781, + na 21 oktober 1802
DoopselPetrus Joannes Vandevoort werd gedoopt voor 1781.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Joannes Hermans op 21 oktober 1802 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 21 oktober 1802.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, Klapper 90/2, p.63.

Philippina Vandevoort

IDnr.1043, ° circa 1839, + na 6 december 1920
GeboortePhilippina Vandevoort werd geboren circa 1839 te Zolder? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Carolus Ludovicus Vosch voor 29 juni 1879 te Heusden? [België].2,3 
BeroepZij was huishoudster te Heusden [België] op 6 december 1920.2 
OverlijdenZij overleed na 6 december 1920 te Heusden? [België].2 

Familie

Carolus Ludovicus Vosch ° 25 jan 1840, + 24 apr 1908
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1879, geboorten, p.13, akte 33.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, 1920, huwelijken, hulpregister, p.3, akte 28.
 3. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1901-1910, 1903, huwelijken, akte 7.
 4. [S330] Opzoekingen door Rosette Vandevoort.

Rosette Vandevoort

IDnr.8407, ° 30 december 1949
GeboorteRosette Vandevoort werd geboren op 30 december 1949 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met André Emile Lambrechts, zoon van Theophiel Lambrechts en Theodora Louisa Joanna Reynders, op 26 oktober 1973 te Heusden [België] met als getuigen Alfons Eugène Lambrechts. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Alfons Lambrechts, broer van de bruidegom, en Georges Vandevoort, broer van de bruid.1' 

Familie

André Emile Lambrechts ° 24 dec 1946
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S173] Opzoekingen door Alfons Lambrechts.