Anne Marie Abeels

IDnr.14844, ° 18 december 1868, + na 12 mei 1906
VaderAlphonse Abeels1 ° circa 1839, + na 25 mei 1895
MoederAnne Cathérine Boonen1 ° voor 1850, + na 25 mei 1895
GeboorteAnne Marie Abeels werd geboren op 18 december 1868 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Alphonse (29 jaar, huisschildersgast) doet aangifte met als getuigen Pierre Abeels (76 jaar, huisschilder) en François Timmermans (34 jaar, beenhouwer), allen wonend te Sint-Truiden.1'
HuwelijkZij huwde met Jean Joseph Frederix, zoon van Hermanus Hubertus Frederix en Maria Elisabeth Lesuisse, op 25 mei 1895 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Alois Dechateau. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De ouders van de bruid zijn niet aanwezig, maar hebben een 'acte respectueux' laten opstellen bij notaris Adrien Coemans op 24.04.1895. De getuigen zijn Louis Dechateau (27 jaar, dagloner en schoonbroer van de bruidegom), Joseph Steukens (24 jaar, koperslager), Charles Leemans (36 jaar, slotenmaker) en Henri Mathijs (30 jaar, schoenmaker), allen wonend te Sint-Truiden.2'
BeroepZij was dienstmeid op 25 mei 1895.2 
OverlijdenZij overleed na 12 mei 1906 te Sint-Truiden? [België].3 

Familie

Jean Joseph Frederix ° 17 dec 1857, + na 12 mei 1906
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1868, geboorten, p.75, akte 297.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1895, huwelijken, p.25, akte 25.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, geboorten, p.47v, akte 182.
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.20, akte 76.

Barbara Alexandrina Abelleyt

IDnr.6430, ° 29 juli 1793, + 31 december 1855
GeboorteBarbara Alexandrina Abelleyt werd geboren op 29 juli 1793 te Gistel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Baptist Vanmaeckelberghe voor 12 februari 1828 te Berlaar? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 31 december 1855 te Berlaar? [België] in de ouderdom van 62 jaar.1 

Familie

Joannes Baptist Vanmaeckelberghe ° voor 1805, + voor 1898
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S278] Opzoekingen door Lieve Vanhooren.
 2. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2192338, huwelijken, 1898 v/a 506, akte 874.

Clara Eleonora Adriana Abelman

IDnr.8989, ° 25 februari 1869, + na 25 november 1891
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteClara Eleonora Adriana Abelman werd geboren op 25 februari 1869 te Amersfoort [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Cornelis Hubertus Thijssens, zoon van Willem Thijssens en Johanna Margaretha Heeres, op 25 november 1891 te Amersfoort [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed na 25 november 1891 te Amersfoort? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S207] Burgerlijke Stand Amersfoort, Utrechts Archief, toegangsnr. 481, inventarisnr. 541, 1869, geboorten, akte 68.
 2. [S207] Burgerlijke Stand Amersfoort, Utrechts Archief, toegangsnr. 481, inventarisnr. 804, 1869, huwelijken, akte 99.

Georgius Franciscus Abhilst1

IDnr.14646, ° voor 1705, + na 8 december 1726
DoopselGeorgius Franciscus Abhilst werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
EigendomArnoldus Frederici verkocht, samen met Joannes Franciscus Frederici, een goed aan Georgius Franciscus Abhilst volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 december 1726. Deze verwijst ook naar Guilielmus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Guil. P. Neven, als geconstitueerde van Georgius Franciscus Abhilst, legt een akte neer door hem beschreven op 24.09.1726 en verzoekt realisatie.
In de akte verklaren Arnoldus Frederici en Joannes Franciscus Frederici, na voorgaande afstand van tocht, een bempt of weide in Gestel onder Lummen, zoals hij in zijn regenoten van grachten en kanten gelegen is, en een rente van 3 ½ gulden BBL per jaar geaffecteerd op panden van Meuwis Schepers van Lummen verkocht te hebben aan hun neef Georgius Franciscus Abhilst. Die betaalt er 330 gulden BBL voor, die ze ontvangen hebben. De neef zal de som van 6 gulden van vervallen huur voor het jaar 1726 genieten en verder de intrest van 3 vervallen jaren. Opgemaakt binnen Hasselt in het huis van "mon oncle Frederici", mede-ondertekend door de notaris G.P. Neven.1'
 
OverlijdenHij overleed na 8 december 1726 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1726, p.10.

Joanna Abraham

IDnr.9520, ° voor 1715, + na 28 mei 1739
DoopselJoanna Abraham werd gedoopt voor 1715 te Eisden? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joanna Rutten op 28 mei 1739 te Eisden [België].2 
OverlijdenZij overleed na 28 mei 1739 te Eisden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1739, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden.

Ferdinandus Abrahams

IDnr.1648, ° 21 november 1830, + na 1 februari 1869
BeroepFerdinandus Abrahams was landbouwer te Peer [België].1 
GeboorteHij werd geboren op 21 november 1830 te Koersel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Aldegondis Kerkhofs op 13 mei 1860 te Wijchmaal [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1 februari 1869 te Peer? [België].1 

Familie

Aldegondis Kerkhofs ° 25 jan 1830, + 1 feb 1869
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.

Ludovicus Abrahams

IDnr.12173, ° 13 augustus 1896, + 30 januari 1959
VaderPieter Arnold Abrahams1 ° 14 september 1866, + 21 december 1953
MoederMaria Elisabeth Frederix1 ° 8 mei 1869, + 29 mei 1953
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Abrahams werd geboren op 13 augustus 1896 te Eksel [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Jannis na 1915.1 
OverlijdenHij overleed op 30 januari 1959 te Neerpelt [België] in de ouderdom van 62 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in de H. Hartkliniek.1'
BegrafenisHij werd begraven op 3 februari 1959 te Eksel [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerpelt.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 02.02.1959, p.12.