Mathias Zeysens

IDnr.3515, ° circa 1717
NaamvariatieMathias Zeysens werd ook Mattias Seyssens genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Matthias Cijsens genoemd. 
GeboorteHij werd geboren circa 1717 te Hechtel [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Matthias Schroijen op 13 september 1740 te Koersel [België].2
HuwelijkHij huwde met Aldegundis Truyens, dochter van Joannes Truyens en Isabella Fredricx, op 24 november 1743 te Hechtel [België].3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Joannes Knaap op 31 mei 1755 te Hechtel [België].4 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Rutten op 20 juni 1760 te Hechtel [België].5 
EigendomDe eigendomstransactie van Franciscus Fredrix en Catherina Voets met Antonius Gueskens, geacteerd te Lummen [België] op 15 oktober 1770, verwijst naar Mathias Zeysens als betrokken partij; Voor schepenen Beckers en Vander AA verkopen Franciscus Fredericx en Catharina Voets wed. Joannes Fredericx ¼ bempt 'het Teurfbrouck', in den Overslagh, afkomende van Matteus den Decker, in de wandeling zo genoemd. Palend O. Arnoldus Cnaep, W. Arnoldus Truyens, N. de beek. Verkopen aan Anthoon Geeskens voor 307 ½ gulden BBL. Betaald: 81 ½ gulden BBL. De rest, 225 gulden, te betalen binnen 2 jaar. Lijcoop drij vierdel bier, goedtsgeld 1 stuiver. Op dezelfde dag, folio 82v, bekennen de verkopers de som van 225 gulden ontvangen te hebben van Mattias Seyssens. Geeskens zal het bedrag binnen 2 jaren restitueren aan Seyssens.6 
OverlijdenHij overleed op 20 februari 1800 te Hechtel [België].1 

Familie

Aldegundis Truyens ° 8 aug 1718, + 18 jan 1796
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1231296, 1800, overlijdens.
 2. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, 1740, doopsels, p.99.
 3. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1743, huwelijken.
 4. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1755, doopsels.
 5. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1760, doopsels.
 6. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 122, 1769-1772, folio 54v.
 7. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1745, doopsels.
 8. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1746, doopsels.
 9. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1749, doopsels.
 10. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1752, doopsels.
 11. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1754, doopsels.
 12. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1759, doopsels.

Joannes Hubertus Zeyssens

IDnr.9909, ° 3 november 1746
VaderMathias Zeysens1 ° circa 1717
MoederAldegundis Truyens1 ° 8 augustus 1718, + 18 januari 1796
DoopselJoannes Hubertus Zeyssens werd gedoopt op 3 november 1746 te Hechtel [België] met als peter Petrus Zeyssens en als meter Catharina Truyens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1746, doopsels.

Petrus Zeyssens

IDnr.9910, ° voor 1725, + na 13 april 1749
NaamvariatiePetrus Zeyssens werd ook Petrus Seyssens genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1725 te Hechtel? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Hubertus Zeyssens op 3 november 1746 te Hechtel [België].1 
GeboorteHij was peter van Elizabeth Seyssens op 13 april 1749 te Hechtel [België].2 
OverlijdenHij overleed na 13 april 1749 te Hechtel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1746, doopsels.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1749, doopsels.

Geert Zibrichs

IDnr.7454, ° voor 1605, + na 5 juni 1643
DoopselGeert Zibrichs werd gedoopt voor 1605 te Beringen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Geert Zibrichs als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.2
LeningGeorgius Fredrix leende aan Geert Zibrichs de som van 400 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 5 juni 1643. Ze vermeldt verder ook Laureijs Kaels. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 5 juni heeft Geert Zibrichs opgedragen tot behoef van Joris Fredricx een erffve als hij op heden luijdt de voorgaande gicht en kaarsbranding verkregen heeft van Laureijs Kaels, en voorts zijn andere bankgoederen. Dit als pandt voor 400 gulden kapitaal die hij [nvdr. Geert Zibrichs] verklaart ontvangen te hebben aan 20 gulden [rente] jaarlijks, vallende op deze datum, en voor het eerst in 1644. Kwijtbaar in twee termijnen in gangbare munt.1'
OverlijdenHij overleed na 5 juni 1643 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.38v.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.

Gerrit Zijderveld

IDnr.9018, ° circa 1838, + 2 juli 1911
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteGerrit Zijderveld werd geboren circa 1838 te IJsselstein [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Genoveva Valkenburg, dochter van Willem Valkenburg en Joanna Barbara Van Erkel, op 10 november 1864 te IJsselstein [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 2 juli 1911 te IJsselstein [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S217] Burgerlijke Stand IJsselstein, Utrechts Archief, toegangnr. 481, inventarisnr. 1005, 1864, huwelijken, akte 30.
 2. [S217] Burgerlijke Stand IJsselstein, Utrechts Archief, toegangnr. 463, inventarisnr. 476, 1911, overlijdens, akte 41.

Daniel Vito Roberto Zizzari

IDnr.12691, ° 15 september 1957
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteDaniel Vito Roberto Zizzari werd geboren op 15 september 1957 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lutgarde Josée Francine Pinxten, dochter van Peter Gerard Antoon Pinxten en Joanna Maria Madeleine Ramaekers, op 7 december 1995 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Cécile Zoomers

IDnr.9194, ° 4 mei 1861, + na 13 november 1889
GeboorteCécile Zoomers werd geboren op 4 mei 1861 te Tongeren [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jacques Licki voor 13 november 1889 te Tongeren? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 13 november 1889 te Liège? [België].1 

Familie

Jacques Licki ° 4 mei 1861, + na 13 nov 1889
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S97] GeneaNet pagina's van Hubert Browet, http://gw.geneanet.org/browetgeneanet1