Joannes Henricus Cnaepen

IDnr.775, ° 14 februari 1746, + voor 13 februari 1783
VaderJoannes Knapen ° voor 1710, + 11 december 1759
MoederAgnes Beckers ° circa 1710, + 25 juli 1782
DoopselJoannes Henricus Cnaepen werd gedoopt op 14 februari 1746 te Lummen [België] met als peter Joannes Henricus Beckers en als meter Christina Timmermans.1 
OverlijdenHij overleed voor 13 februari 1783 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt. '[hij wordt niet vernoemd in het relief door zijn drie zusters gedaan op 13.02.1783]' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.125.

Tilmanus Cnaepen

IDnr.764, ° 14 februari 1746, + voor 13 februari 1783
VaderJoannes Knapen ° voor 1710, + 11 december 1759
MoederAgnes Beckers ° circa 1710, + 25 juli 1782
DoopselTilmanus Cnaepen werd gedoopt op 14 februari 1746 te Lummen [België] met als peter Joannes Nicolaus Beckers en als meter Maria Catharina Timmermans.1 
OverlijdenHij overleed voor 13 februari 1783 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt. '[hij wordt niet vernoemd in het relief door zijn drie zusters gedaan op 13.02.1783]' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.125.

Maria Christina Cnapen

IDnr.756, ° 24 januari 1737, + 17 januari 1801
VaderJoannes Knapen ° voor 1710, + 11 december 1759
MoederAgnes Beckers ° circa 1710, + 25 juli 1782
DoopselMaria Christina Cnapen werd gedoopt op 24 januari 1737 te Lummen [België] met als peter Joannes Beckers en als meter Catharina Reijnders.1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Jans op 13 februari 1757 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Timmermans en Casparus Robijns. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel'.2' 
HuwelijkZij huwde met Jan Maris op 22 april 1769 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt ingezegend met het 'rode zegel'.3' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Antonius Frederix op 24 mei 1779 te Lummen [België].4 
ReliefNa het overlijden van Joannes Knapen en Agnes Beckers releveren Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Maria Magdalena Knaepen en Maria Christina Cnapen op 13 februari 1783 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Henricus releveert als echtgenoot en 'momber' van zijn vrouw Catharina en zijn schoonzusters Maria Magdalena en Christina na de dood van hun ouders Jan Knapen en Agnes Beckers. Het gaat om een perceel 'brouc' genaamd het Baendonck, ten oosten palend aan Rombaut Vaes, ten westen aan juffrouw Malsen, ten noorden aan de beek en ten zuiden aan schepen Wilborts. Voorts nog een stuk grond gelegen ten oosten aan de Scherenstraat, ten noorden palend aan Aert Mertens, ten westen aan schepen Fredrix. Ten slotte een perceel 'brouc', het Eewilt genaamd, ten oosten en ten noorden palend aan Henricus Beckers, ten westen gelegen langs de beek en ten zuiden palend aan een stuk van Henricus zelf. Alle gronden zijn in Lummen (Molem) gelegen.5' 
AflossingPhilip Hermans ontving van Maria Christina Cnapen de terugbetaling van een lening van Henricus Fredrickx x Catharina Knapen 1), de weduwe van Wouter Van Noppen 2) en Christina Knapen voor haar man Jan Maris, absent 3), betalen een lening af van 400 gulden Brabants Luijcx kapitaal geaffecteerd op een stuk broek op het 'Baendonck', ab intestato op hen gesuccedeerd na de dood van Joannes Knapen en Agnes Beckers, hun ouders. Zie akte van 01.07.1783, voor notaris Thielens van Diest. Ze betalen af aan E.H. Phi. Hermans, pastoor tot Neerrooter. Getuigen: meier Aerts, schepen Wilborts. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 17 oktober 1783. Ze vermeldt verder ook Joannes Knapen en Agnes Beckers.6 
OverlijdenZij overleed op 17 januari 1801 te Lummen [België] in de ouderdom van 63 jaar. De tekst vermeldt: 'Christina overlijdt om 7 uur 's avonds. Het overlijden wordt aangegeven door Marie Van Noppen (haar nicht, 38, Lummen) en Marie Joseph Reijnders (43 jaar te Lummen).7' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.78.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, 131.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, 166.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.72.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt.
 6. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1783, akte 11 (akte 9).
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, an IX, p.10 bovenaan.

Vincentius Cnibbe

IDnr.4909, ° voor 1615, + na 30 maart 1651
DoopselVincentius Cnibbe werd gedoopt voor 1615.1 
AflossingAert Vanden Berge en Vincentius Cnibbe ontvingen, samen met Gasparus Cox, van Marie Goossens de terugbetaling van een lening aan 33,5 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 30 maart 1651. Deze verwijst ook naar Henrick Swijsen en Joannes Antonus als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Joannis Frerix. De akte luidt als volgt: 'Mr. Aerdt Vanden Berge - uit kracht van procuratie gepasseerd voor notaris Swysen op 22 maart 1651 heeft hij actie gekregen van de eerw. heer pater Vincentius Cnibbe(?), prior, en heer Gasparus Cox procurator van het convent van Seelhem - kwijt een beempt die de weduwe van Joannes Fredrix, namelijk Maria Goossens, verkocht heeft tot behoef van Jan Tonis van een rente van 33 gulden en een halve jaarlijks. De principale hypotheek van deze rente is in het Brabants gegicht. De eerwaarde heren Cartysers van Seelhem verklaarden in de bovenstaande procuratie dat ze de som tot hun tevredenheid hadden opgetrokken.1' 
BeroepHij was prior van de Kartuizers te Zelem [België] op 30 maart 1651.1 
OverlijdenHij overleed na 30 maart 1651 te Zelem? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.259.

Maria Elisabeth Cnuts

IDnr.4716, ° 6 augustus 1739, + 21 augustus 1782
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieMaria Elisabeth Cnuts werd ook Knuts genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 6 augustus 1739 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Fredrickx, zoon van Joannes Fredrix en Elisabeth Pinxten, op 7 januari 1764 te Alken [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Frederix op 15 februari 1780 te Hasselt [België].2
OverlijdenZij overleed op 21 augustus 1782 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 43 jaar.3 

Familie

Petrus Joannes Fredrickx ° 19 dec 1738, + 6 mei 1797
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1780, doopsels, p.146v.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Sint-Lambrechts-Herk.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.

Paul Cochet

IDnr.11945, + voor 14 juli 1983
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
HuwelijkPaul Cochet huwde met Albertine Felicité Gabrielle Wellens, dochter van Eugenius Franciscus Wellens en Maria Mathildis Fredrix, na 1915 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 14 juli 1983.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.07.1983, p.6.

Marie Elisabeth Cockerill1

IDnr.6630, ° voor 1815, + na 26 juli 1866
GeboorteMarie Elisabeth Cockerill werd geboren voor 1815 te Liège? [België].2 
HuwelijkZij huwde met Henri Leslie Alexander voor 8 november 1838 te Liège? [België].2 
OverlijdenZij overleed na 26 juli 1866 te Liège? [België].2 

Familie

Henri Leslie Alexander ° voor 1815, + na 26 jul 1866
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1226297, 1866, huwelijken, akte 545.
 2. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1866, huwelijken, akte 545.