Marie Caroline Anne Joseph de Lardenois de Ville

IDnr.6482, ° circa 1752, + 5 maart 1820
VaderLouis Antoine de Lardenois de Ville1 ° voor 1730, + voor 5 maart 1820
MoederMarie Ernestine Wilhelmine de Waha1 ° voor 1730, + voor 5 maart 1820
NaamvariatieMarie Caroline Anne Joseph de Lardenois de Ville werd ook Anne Jeanne Caroline de Lardenois de Ville genoemd. 
GeboorteZij werd geboren circa 1752 te Tienen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jancques Ernest de Heusch voor 16 februari 1789.2 
BeroepZij was burggravin te Gembloux [België] op 16 februari 1789. 
OverlijdenZij overleed op 5 maart 1820 Geel. De akte vermeldt: 'Zij overlijdt om 4 uur 's morgens in het huis van Joannes Leurs (66 jaar, hovenier), die aangifte doet van het overlijden samen Carolus Vandepoel (21 jaar). De plaats van overlijden doet vermoeden dat ze een psychiatrische patiënt was.'. [Haar overlijden in Geel bij hovenier Jan Leurs doet vermoeden dat ze een psychiatrische patiënt was].1

Familie

Jancques Ernest de Heusch ° 7 mei 1756, + 26 sep 1825
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, overlijdens, 1820, p.75, akte 39.
  2. [S110] Burgerlijke Stand Gembloux, Rijksarchief Mons, 1779-1796, doopsels, 1789.

Joannes de Lavosch1

IDnr.3767, ° voor 1670, + na 8 februari 1695
DoopselJoannes de Lavosch werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joanna Margarita Krekelmans op 8 februari 1695 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1695.1 

bronvermelding(en)

  1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1695, doopsels, p.81.

Sulpitius De Lespes

IDnr.14993, ° voor 1775, + na 29 oktober 1797
DoopselSulpitius De Lespes werd gedoopt voor 1775 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Fredericus Frederix op 29 oktober 1797 te Opglabbeek [België]; Vader Petrus (hoefsmid) doet aangifte met als getuigen FRancis Boonen (schrijnwerker) en Petrus Gielen.1,2
OverlijdenHij overleed na 29 oktober 1797 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1797, doopsels, p.172 (p.27).
  2. [S451] Burgerlijke Stand Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1797 (an VI), geboorten, p.1.

Nicolas de Liboutton

IDnr.4983, ° voor 1670, + na 7 juni 1702
DoopselNicolas de Liboutton werd gedoopt voor 1670.1 
EigendomElisabeth Vrerix verkocht een goed aan Nicolas de Liboutton volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 mei 1702. Ze vermeldt verder ook Willem Bossers en Anthonius Van Hilst. De akte luidt als volgt: 'De heer Nicolas de Liboutton legt een notariële akte neer beschreven door notaris Rombauts d.d. 18.01.1702 i.v.m. een verkoop. Jof. Elisabet Vrerix, begijntje, verkoopt een bonder maaibempt die ze op 09.06.1693 via akte van notaris J. Lansmans van Willem Bossers verkregen heeft en die in Stevort gelegen is. De beemd paalt Geert Diepenriep, Henrick Pelenders, Lenaert Coninx en de Groote Herck. Het is leengoed sorterend in de Leenzaal van Curingen en is enkel belast met leentaks. Koper is de edele heer de Liboutton, heer van Cleijnen Stevort en mevr. Maria Ida Van Hilst, zijn gemalin. Present is de heer Anthonius Van Hilst die in naam van de kopers de koopsom van 475 gulden BBL betaalt. Hierin is de som begrepen van 400 gulden BBL die de koper in haar naam betaald heeft aan jof. Isabella Sigers wed. Sr. Henrick Pelenders tot afbetaling van een lening tussen haar en de heer Pelenders afgesloten op 22.01.1700. Opgemaakt in het huis van jof. relicta sr. Henric Pelenders in de Demerstraet gelegen. Getuigen: Franciscus Van Schoonbeeck en Jan Corthauts.2'
HuwelijkHij huwde met Maria Ida Van Hilst voor 7 juni 1702.1 
OverlijdenHij overleed na 7 juni 1702.1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691-1705, p.330v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.330.

Cristophorus de Liebigh

IDnr.5035, ° voor 1660, + na 12 januari 1690
DoopselCristophorus de Liebigh werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België]. 
LeningCristophorus de Liebigh leende aan Jacobus Busch de som van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 januari 1690. Deze verwijst ook naar Maria Frederici en Arnoldus Busch als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Busch draagt op tot behoef van de heer Cristophorus de Liebigh, drossard en admodiateur der Baronnie Lummen, als gesuccedeerd nomine officij in de erfdom van Jan Hermans zaliger illegitimi: een hof in Molem gelegen, palend Jan Reijnders W, 's heeren straet O. en N., de beek Z. Zet deze tot pand en onderpand voor een rente van 5%, kapitaal 100 gulden, die Jan Hermans voorschreven had geteld op obligatie aan Jacobus Busch in de naam van zijn moeder Maria Fredrix, volgens akte hierover gepasseerd voor secretaris Neven op 03.01.1686 en hierna geregistreerd. Drossard Liebigh is ter gichte gekomen.
Akte van 03.01.1686. Jacobus Busch als lasthebber van zijn moeder Maria Fredrix, van wie hij belooft de schriftelijke procuratie hierover in te brengen, verklaart de som van 100 gulden bblk apitaal, de intrest 'ten penninck twintich oft vijff ten hondert tot datum van restitutie 'ontvangen te hebben uit handen van Jan Hermans. Niet alleen zijn moeder, maar ook zijn broer Aerdt Busch stemmen toe en verobligeren hun persoon en goederen. Opgemaakt in het huis van de secretaris 'ter woonplaetse mijns secretaris binnen dese vrijhijt opt Hamel gelegen' in presentie van Peeter Exelmans en Magriet Cox als getuigen. Ondertekend door Guill. Neven, secretaris municipij Lummensis. Solvit Busch die hofrechten ende registratie tot 2 - 7 ½. 'Die pontpenningen sijn om redenen geremitteert'.1'
 
BeroepHij was drossard en admodiateur der Baronnie Lummen te Lummen [België] op 12 januari 1690. 
OverlijdenHij overleed na 12 januari 1690 te Lummen? [België]. 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.328v.

Karolien De Mazière

IDnr.15438, ° 29 oktober 1989
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteKarolien De Mazière werd geboren op 29 oktober 1989 te Duffel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Nicolas Alaerts, zoon van Paul Alaerts en Jacqueline Josephina Theo Gaens, in juni 2016.1 

bronvermelding(en)

  1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.