Jean Marcel Robert Frederix

IDnr.12376, ° 24 oktober 1935
VaderHenricus Leonardus Frederix1 ° 6 februari 1898, + 22 december 1959
MoederMaria Hendrica Sleurs1 ° 3 april 1902, + 27 mei 1984
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJean Marcel Robert Frederix werd geboren op 24 oktober 1935 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Anna Agnes Sleurs op 16 juli 1962 te Overpelt [België].1 

Familie

Maria Anna Agnes Sleurs ° 12 mrt 1941
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Jean Michel Frederix

IDnr.4174, ° 18 juni 1951, + 17 april 1971
VaderPaul Frederix ° 25 september 1919, + 4 juli 1982
MoederFina Aimée Marie Simon ° 5 augustus 1924
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteJean Michel Frederix werd geboren op 18 juni 1951. 
OverlijdenHij overleed op 17 april 1971 te Floreffe [België] in de ouderdom van 19 jaar. 

Jean Paul Helene Frederix

IDnr.4195, ° 7 juni 1906
VaderJean Alphonse Frederix ° 20 januari 1883, + na 22 april 1912
MoederMargareta Helena Kersten ° 4 december 1882, + na 22 april 1912
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteJean Paul Helene Frederix werd geboren op 7 juni 1906 te Borgerhout [België]. 

Jean Pierre Frederix

IDnr.6606, ° voor 1785, + na 3 maart 1804
DoopselJean Pierre Frederix werd gedoopt voor 1785 te Liège? [België].1 
BeroepHij was dagloner te Liège [België] op 3 maart 1804.1 
OverlijdenHij overleed na 3 maart 1804 te Liège? [België].1 

Familie

Pauline De Grau ° voor 1785, + na 3 mrt 1804
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1804, geboorten, p.261v, akte 667.
  2. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1804, geboorten, akte 667.

Jean Pierre Leonard Frederix

IDnr.4079, ° 23 maart 1904, + 12 juni 1995
VaderJean Frederix1 ° 28 april 1880, + 10 augustus 1940
MoederMaria Philomena Swennen1 ° 8 april 1879, + 24 juni 1954
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
RoepnaamJan. 
GeboorteJean Pierre Leonard Frederix werd geboren op 23 maart 1904 te Tongeren [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om halfacht 's avonds. Vader Jean doet aangifte met als getuigen Alphonse Petitjean (31 jaar, schrijnwerker) en Jules Auguste Henry (36 jaar, steenkapper), allen uit Tongeren.1'
Gebeurtenis In 1915 werd deze foto gemaakt van Maria Philomena Swennen, samen met Jean Pierre Leonard Frederix te Brussel [België].2
BeroepHij was telegrafist op 3 april 1926.3 
WoonstHij woonde in 3 april 1926 in de rue de Molenbeek 148 te Laken [België].3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Alphonse Jean Louis Frederix en Marie Hortense Marquant op 3 april 1926 te Schaarbeek [België]; Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De ouders van de bruid en bruidegom zijn aanwezig. De getuigen zijn Jean Frederix (22 jaar, telegrafist, uit het 2de district van Brussel, en broer van de bruidegom) en Pierre Coenraet (39 jaar, vertegenwoordiger, van Schaarbeek, Brussel, en schoonbroer van de bruid).3
HuwelijkHij huwde met Jeanne Aurora Gondry, dochter van Adolphe Gondry en Anne Catherine Simeons, op 17 augustus 1927 te Anderlecht [België].
BeroepHij was beambte op 30 juni 1938.4 
WoonstHij en Jeanne Aurora Gondry woonden in 30 juni 1938 in de Zénobe Gramme laan 92 te Schaarbeek [België].4 
OverlijdenHij overleed op 12 juni 1995 te Brussel [België] in de ouderdom van 91 jaar.5

Familie

Jeanne Aurora Gondry ° 27 mei 1906, + 12 apr 1998
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S124] Burgerlijke Stand Tongeren (origineel), Tongeren, (digitaal) stadsarchief, 1904, geboorten, akte 73.
  2. [S93] Origineel document, bewaard bij Elza Maria Frederix.
  3. [S125] Burgerlijke Stand Brussel (origineel), Archief stad Brussel, 1926, huwelijken, akte 212.
  4. [S125] Burgerlijke Stand Brussel (origineel), Archief stad Brussel, 1938, geboorten, akte 357.
  5. [S125] Burgerlijke Stand Brussel (origineel), Archief stad Brussel, 1995, overlijdens, akte 1614.

Jean-Claude Frederix

IDnr.4111, ° 1943
VaderAlphonse Pierre Hubert Frederix ° 28 februari 1907, + 1997
MoederJulienne Jeanne Broukx ° 19 oktober 1908, + 28 september 1999
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
BeroepJean-Claude Frederix was verpleger. 
GeboorteHij werd geboren in 1943 te Herstal [België]. 
HuwelijkHij huwde met Adorata Patula... circa 1968. 

Familie

Adorata Patula...
Kind

Jean-Marie Frederix

IDnr.10187, ° 18 mei 1956
VaderAlphonsus Hendrik Frederix1 ° 7 mei 1926, + 18 januari 2010
MoederMariette Slangen1 ° 23 juli 1926, + 11 april 2009
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteJean-Marie Frederix werd geboren op 18 mei 1956 te Genk [België].1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

  1. [S296] Opzoekingen door Jos Frederix.
  2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2009-04-11/mariette-slangen/