Johannes Christiaan Biesmans

IDnr.13456, ° 27 februari 1906, + 7 augustus 1992
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
RoepnaamJan.1 
GeboorteJohannes Christiaan Biesmans werd geboren op 27 februari 1906 te Vlijtingen [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Willem Muermans (secretaris, 38 jaar) en Jacques Comhair (veldwachter 45 jaar).2,1' 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Nelissen, dochter van Mathijs Joseph Nelissen en Catharina Barbier, na 1930 te Vroenhoven? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 7 augustus 1992 te Tongeren [België] in de ouderdom van 86 jaar.1
BegrafenisHij werd begraven op 12 augustus 1992 te Vlijtingen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 10.08.1992, p.6.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vlijtingen, 1906, geboorten.

Ludovicus Biesmans

IDnr.15621, ° 25 juli 1894, + 5 maart 1969
VaderCarolus Biesmans1 ° 4 mei 1853, + 12 mei 1929
MoederMarie Josepha Postelmans1 ° 13 juni 1855, + 2 januari 1930
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLudovicus Biesmans werd geboren op 25 juli 1894 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur in de voormiddag. Vader Carolus (41 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Carolus Wellens (69 jaar, winkelier) en Ludovicus Schroyen (67 jaar, landbouwer), allen van Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Maria Mathildis Stokmans, dochter van Alphonsius Stokmans en Maria Rosalia Swerts, op 4 november 1916 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 5 maart 1969 te Lummen [België] in de ouderdom van 74 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 8 maart 1969 te Lummen [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1894, geboorten, p.14v, akte 54.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1916, huwelijken.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 07.03.1969, p.6.

Mathieu Biesmans

IDnr.10292, ° 26 mei 1919, + 12 februari 1998
GeboorteMathieu Biesmans werd geboren op 26 mei 1919 te Eigenbilzen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Jackers voor 1938 te Bilzen? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 12 februari 1998 te Bilzen [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Sint-Martinusziekenhuis.1'
BegrafenisHij werd begraven op 21 februari 1998 te Bilzen [België].1 

Familie

Maria Jackers ° voor 1920
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.02.1998, p.12.

Paulus Biesmans

IDnr.10333, ° 30 juli 1910, + 29 maart 2003
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboortePaulus Biesmans werd geboren op 30 juli 1910 te Veldwezelt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jeannette Frederix, dochter van Joannes Frederix en Maria Theresia Gilis, in december 1931 te Bilzen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 29 maart 2003 te Lanaken [België] in de ouderdom van 92 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Z.O.L. Campus Sint-Barbara.1'
BegrafenisHij werd begraven op 3 april 2003 te Veldwezelt [België].1 

Familie

Jeannette Frederix ° 16 apr 1911, + 23 mei 1998
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 01.04.2003, p.15.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.01.1932, p.3.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.09.2002, p.21.

Pierre Biesmans1

IDnr.12933, ° 7 november 1934, + 18 september 2002
VaderPaulus Biesmans1 ° 30 juli 1910, + 29 maart 2003
MoederJeannette Frederix1 ° 16 april 1911, + 23 mei 1998
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboortePierre Biesmans werd geboren op 7 november 1934 te Veldwezelt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 18 september 2002 te Hasselt [België] in de ouderdom van 67 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Virga Jesseziekenhuis.1'
BegrafenisHij werd begraven op 25 september 2002 te Veldwezelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 21.09.2002, p.21.

Rosa Biesmans

IDnr.1308, ° circa 1814, + na 12 maart 1881
GeboorteRosa Biesmans werd geboren circa 1814 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Vincentius Sneijers op 17 september 1838 te Lummen [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. de pagina met het eerste deel van de akte ontbreekt in het archief] De getuigen zijn Antonius Biesmans (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid), Carel Timmermans (30 jaar, landbouwer), Jean Fagnoule (22 jaar, zonder beroep) en Henri Vanschoren ( 38 jaar, winkelier), allen van Lummen.2'
BeroepZij was huishoudster op 12 maart 1881.3 
OverlijdenZij overleed na 12 maart 1881 te Lummen? [België]. De tekst vermeldt: '[nvdr] In de overlijdensakte uit 1881 van haar dochter Lucia Snijers wordt vermeld dat Rosa huishoudster is en in Lummen woont.3' 

Familie

Vincentius Sneijers ° 16 mrt 1787, + 7 jan 1856
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1838, huwelijken, p.43, akte 131.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1881, overlijdens, p.4, akte 13.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1842, geboorten, p.10v, akte 38.

Wauter Biesmans

IDnr.4903, ° voor 1625, + na 17 april 1663
DoopselWauter Biesmans werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
EigendomPetrus Fredrix en Anna Gilis verkopen een goed aan Wauter Biesmans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 9 februari 1651. De akte luidt als volgt: 'Peeter Fredrix als man en momber van Anna Gielis, die laudeert, draagt op tot behoef van Wauter Biesmans een dachmael broek in Meldelaer gelegen. Het grenst Mattijs S'hertogen erfgenamen, Paes Muyters en Andries Van Peer. Voor 150 gulden, godsgeld 2 stuivers, lycoop 5 gulden. Omdat dit goed belast is met 11 gulden jaarlijks aan Peeter Aerts Vrancken belooft Peeter Fredrix deze af te leggen. De grondcijns kort niet. Wauter Biesmans kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 7 - 10 stuivers.' 
EigendomDe eigendomstransactie van Petrus Fredrix met Huybrecht Jans, geacteerd te Lummen [België] op 20 april 1662, verwijst naar Wauter Biesmans als betrokken partij; Peeter Fredricx draagt op tot behoef van Huybrecht Jans een bos gelegen in den Schorfaert. Het grenst Huijbrecht voorschreven Z, Wauter Biesmans W, Steven Leyten N en de straat O. Voor 111 gulden boven de grondcijns. Huijbrecht Jans kwam ter gichte.
Op 17 april 1663 bekende Alet Bijnens weduwe van Huybrecht Jans aan Wauter Biesmans de naderschap van deze koop. Ze kreeg de koopsom met onkosten ten belope van 124 gulden terug.2 
OverlijdenHij overleed na 17 april 1663 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.248v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.449.