Christina Goedbloed

IDnr.13182, ° 11 maart 1831, + 4 april 1913
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristina Goedbloed werd geboren op 11 maart 1831 te Melick en Herckenbosch [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Jacobus Janssen, zoon van Jean Janssen en Maria Johanna Josephina Vincent, op 19 oktober 1863 te Melick en Herckenbosch [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 4 april 1913 te Vught [Nederland] in de ouderdom van 82 jaar.3 

bronvermelding(en)

  1. [S328] Burgerlijke Stand Melick en Herkenbosch, Regionaal Historisch Centrum Limburg, inventarisnr. 6, 1831, geboorten, akte 25.
  2. [S328] Burgerlijke Stand Melick en Herkenbosch, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.063, inventarisnr. 20, 1863, huwelijken.
  3. [S225] Burgerlijke Stand Roermond, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.089, inventarisnr. 108, 1813, overlijdens, akte 69.

Maria Goedtsbloets

IDnr.8023, ° voor 1685, + na 23 januari 1711
DoopselMaria Goedtsbloets werd gedoopt voor 1685 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Fredericus Vrerix op 23 januari 1711 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 januari 1711 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1711, doopsels, p.2.

Laurent René Joseph Goemaere

IDnr.2089, ° 18 februari 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLaurent René Joseph Goemaere werd geboren op 18 februari 1952 te Houthalen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Jennie Josée Eugenie Frederix, dochter van Eugenius Leopoldus Hubertus Frederix en Maria Regina Ludovica Elsen, op 12 juli 1973 te Heusden [België].1 

Familie

Jennie Josée Eugenie Frederix ° 21 nov 1953
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Lieve Gusta Irène Goemaere

IDnr.2091, ° 2 juni 1980
VaderLaurent René Joseph Goemaere ° 18 februari 1952
MoederJennie Josée Eugenie Frederix ° 21 november 1953
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLieve Gusta Irène Goemaere werd geboren op 2 juni 1980 te Heusden-Zolder [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Nele Greta Lea Goemaere

IDnr.2090, ° 14 december 1977
VaderLaurent René Joseph Goemaere ° 18 februari 1952
MoederJennie Josée Eugenie Frederix ° 21 november 1953
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteNele Greta Lea Goemaere werd geboren op 14 december 1977 te Heusden-Zolder [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Christina Goessens

IDnr.853, ° voor 1595, + na 28 februari 1618
DoopselChristina Goessens werd gedoopt voor 1595.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Clockluijers op 28 februari 1618 te Lummen [België].2 
OverlijdenZij overleed na 28 februari 1618. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, p.155.
  2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1618, doopsels, p.155.

Henrick Goessens

IDnr.2677, ° voor 1540, + na 26 februari 1573
DoopselHenrick Goessens werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Henrick Goessens, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1573.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.