Maria Catharina Frederix

IDnr.14744, ° 24 februari 1828, + 27 september 1847
VaderHenricus Frederix1 ° 13 januari 1794, + 25 mei 1876
MoederHenrica Clauwers1 ° 3 november 1788, + 27 mei 1857
GeboorteMaria Catharina Frederix werd geboren op 24 februari 1828 te Bree [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Hendrik (34 jaar, wever) doet aangifte met als getuigen Willem Vincken (56 jaar, wever) en Pieter Coolen (39 jaar, kuiper), allen van Bree.1'
BeroepZij was naaister voor 27 september 1847.2 
OverlijdenZij overleed op 27 september 1847 in de Velkuilen te Bree [België] in de ouderdom van 19 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar vader Hendrik (43 jaar, linnenwever) met als getuige Hendrik Jacob Schoofs (35 jaar, schaliedekker), beiden van Bree.2'

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.7, akte 19.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1847, overlijdens, p.27v, akte 103.

Maria Catharina Frederix

IDnr.14912, ° 7 december 1755, + 24 mei 1834
VaderArnoldus Frederix1 ° 23 december 1731, + 9 januari 1792
MoederJoanna Peters1 ° 26 november 1732, + 3 mei 1799
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Catharina Frederix werd gedoopt op 7 december 1755 te Opglabbeek [België] met als peter Franciscus Brulé en als meter Elisabeth Vanderlinden en Maria Custers. De akte vermeldt: 'Elisabeth Vanderlinden is meter in naam van Maria Custers.1'
HuwelijkZij huwde met Hubertus Reulens, zoon van Joannes Reulens en Maria Berghs, op 7 november 1779 te Opoeteren [België] met als getuigen Wilhelmus Nijs, Wilhelmus Bemelmans en Anna La Haye.2
HuwelijkZij huwde met Petrus Damiaens, zoon van Arnoldus Damiaens en Agatha Cypers, op 14 februari 1786 te Opglabbeek [België] met als getuigen Jacobus Gerits en Joannes Wertelers. De akte vermeldt: 'De bruidegom is gedoopt in Bree, de bruid in Opglabbeek.3'
HuwelijkZij huwde met Joannes Petrus Frederix, zoon van Joannes Antonius Frederix en Anna Beckers, op 24 november 1787 te Opglabbeek [België]. De akte vermeldt: 'De bruid is de weduwe van Petrus Damiaens. De bruidegom is gedoopt in Gruitrode. De getuigen zijn Eerwaarde Heer Joannes Petrus Smets, Jacobus Bijens uit Olmen en Maria Christina Geenen uit As.4'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catherina Nijs op 19 januari 1788 te Opglabbeek [België].5
OverlijdenZij deed aangifte van het overlijden van Joanna Peters op 3 mei 1799 te Opglabbeek [België]; Zij is de vrouw van Arnoldus Fredrix. De aangifte gebeurt door Jean Geerkens en door haar dochter Maria Frederix. [nvdr. De pastoor registreert het overlijden op 05.005.1799].6,7
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Mathias Geerkens op 9 februari 1800 te Opglabbeek [België].8
OverlijdenZij overleed op 24 mei 1834 in de Grootestraat te Niel-bij-As [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 6 uur 's morgens in het huis van haar dochter Maria Elisabeth Reulens, de weduwe van Paulus Baeten. Zij is 85 jaar oud [nvdr. in feite is ze 78 jaar oud geworden]. Haar kleinzoon [nvdr. niet de zoon zoals in de akte staat genoteerd] Fredericus Baeten (25 jaar) doet aangifte met als getuige Mathijs Melinx (35 jaar), beiden akkerlieden, wonend in Niel-bij-As.9'

Familie 1

Hubertus Reulens ° 13 okt 1753, + 21 apr 1782
Kinderen

Familie 2

Petrus Damiaens ° 24 mrt 1745, + 16 sep 1787
Kind

Familie 3

Joannes Petrus Frederix ° 1 apr 1749, + 5 sep 1809
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1755, doopsels, p.12v.
 2. [S425] Parochieregisters Opoeteren, Rijksarchief Hasselt, 1779, huwelijken, p.73v.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, huwelijken, p.184.
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1787, huwelijken, p.185.
 5. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1788, doopsels, p.156 (p.11).
 6. [S451] Burgerlijke Stand Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1799 (an VII), overlijdens, p.5.
 7. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1799, overlijdens, p.214.
 8. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1800, doopsels, p.30.
 9. [S449] Burgerlijke Stand Niel-bij-As, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.2v, akte 6.
 10. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1780, doopsels, p.40.
 11. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1781, doopsels, p.41v.
 12. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.155 (10).
 13. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1789, doopsels, p.159 (p.14).
 14. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1792, doopsels, p.165 (p.20).
 15. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1797, doopsels, p.172 (p.27).

Maria Catharina Frederix1

IDnr.14919, ° 13 april 1751, + 19 februari 1824
VaderJoannes Antonius Frederix1 ° 9 december 1714, + 26 april 1770
MoederAnna Beckers1 ° voor 1725, + 30 mei 1768
DoopselMaria Catharina Frederix werd gedoopt op 13 april 1751 te Opglabbeek [België] met als peter Hubertus Bax en als meter Maria Anna Dedden.1
HuwelijkZij huwde met Petrus Nijs, zoon van Michael Nijs en Christina Ooms, op 5 mei 1772 te Opglabbeek [België] met als getuigen Joannes Petrus Frederix en Renerus Vandersteghen.2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Lucia Schreurs op 15 september 1800 te Opglabbeek [België]; Petrus Schreurs en Maria Catharina Frederix.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Hubertus Schreurs op 4 maart 1803 te Opglabbeek [België]; Zijn 'geboorte' werd pas in de burgerlijke stand genoteerdop 2 floréal An XI, wat overenkomt met 22.04.1803, ruim anderhalve maand later dan zijn doopsel werd opgetekend.4,5
OverlijdenZij overleed op 19 februari 1824 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 72 jaar. 

Familie

Petrus Nijs ° 29 jun 1746, + 18 sep 1829
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.7v.
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1772, huwelijken, p.54v.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1800, doopsels, p.176 (p.31).
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1803, doopsels, p.180 (p.35).
 5. [S451] Burgerlijke Stand Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1803 (an XI), geboorten, p.3.
 6. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1772, doopsels, p.30.
 7. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1773, doopsels, p.32v.
 8. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1775, doopsels, p.35.
 9. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1777, doopsels, p.37v.
 10. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1780, doopsels, p.40.
 11. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1782, doopsels, p.42.
 12. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1784, doopsels, p.148 (p.3).
 13. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.154 (p.9).
 14. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1788, doopsels, p.156 (p.11).
 15. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1790, doopsels, p.160 (p.15).
 16. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1791, doopsels, p.162 (p.17).
 17. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1793, doopsels, p.165v (p.20).

Maria Catharina Elisabeth Frederix

IDnr.4613, ° 2 oktober 1869, + 26 maart 1925
VaderJoannes Guilielmus Frederix1 ° 2 maart 1816, + 1 september 1897
MoederMaria Helena Buntinx1 ° 23 november 1829, + 7 juni 1902
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Elisabeth Frederix werd geboren op 2 oktober 1869 in Godsheide te Hasselt [België].1 
BeroepZij was handwerkster op 8 oktober 1903.1 
HuwelijkZij huwde met Hyppolite Steegmans, zoon van Lambert Steegmans en Anna Catharina Smets, op 8 oktober 1903 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De vader van de bruidegom is aanwezig en stemt toe. Zijn moeder is al overleden. De ouders van de bruid zijn beiden al overleden. De getuigen zijn Petrus Bas (30 jaar, landbouwer en neef van de bruid), Renier Verlaak (33 jaar, slotenmaker), Leonard Verlaak (58 jaar, slotenmaker) en Lambert Marchal (23 jaar, houtwerker), allen van Hasselt.1'
OverlijdenZij overleed op 26 maart 1925 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 55 jaar.2 

Familie

Hyppolite Steegmans ° 6 jan 1870, + 24 jan 1944
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, p.121v, akte 120.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek,1925, overlijden.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1904, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1908, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1909, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1910, geboorten.

Maria Catharina Hubertina Frederix

IDnr.5282, ° 29 juli 1895, + 1 november 1915
VaderChristianus Frederix1 ° 11 juli 1862, + 29 april 1941
MoederAnna Christina Melania Billen1 ° 31 december 1866, + 28 april 1947
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Hubertina Frederix werd geboren op 29 juli 1895 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 5 uur 's namiddags geboren.2' 
OverlijdenZij overleed op 1 november 1915 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 20 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, aangevuld door gegevens van Roger Frederix.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, bidprentjes verzameld door Ria Baldewijns.

Maria Catharina Jeanne Frederix

IDnr.12380, ° 27 december 1931
VaderHenricus Leonardus Frederix1 ° 6 februari 1898, + 22 december 1959
MoederMaria Hendrica Sleurs1 ° 3 april 1902, + 27 mei 1984
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamTrinette. 
GeboorteMaria Catharina Jeanne Frederix werd geboren op 27 december 1931 te Overpelt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henricus Josephus Loomans op 24 juli 1961.1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Maria Catharina Josephina Frederix

IDnr.8261, ° 15 juli 1894, + 19 september 1915
VaderJoannes Josephus Frederix1 ° 28 november 1862, + 3 april 1942
MoederMaria Sophia Elisabeth Wilmes1 ° 31 januari 1863, + 14 mei 1957
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Catharina Josephina Frederix werd geboren op 15 juli 1894 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 19 september 1915 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 21 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 61, 1894, geboorten, akte 645.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 295, 1915, overlijdens, akte 563.