Gerardus Loiens

IDnr.965, ° voor 1655, + na 22 oktober 1679
DoopselGerardus Loiens werd gedoopt voor 1655 te Lummen? [België].1 
VerlovingHij was getuige bij de verloving van Joannes Van Heel en Catharina Fredrix op 8 oktober 1679 te Lummen [België].1
OverlijdenHij overleed na 22 oktober 1679 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, huwelijken, p.86.

Agnes Loijen

IDnr.8598, ° voor 1625, + na 7 juli 1647
DoopselAgnes Loijen werd gedoopt voor 1625 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Gertrudis Frederix op 7 juli 1647 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed na 7 juli 1647 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1647, 141.

Cornelis Loijen

IDnr.13490, ° 26 januari 1835, + 31 oktober 1905
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteCornelis Loijen werd geboren op 26 januari 1835 te Mopertingen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Christina Meesters, dochter van Leonardus Meesters en Catharina Fredrix, op 24 juli 1876 te Mopertingen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 31 oktober 1905 te Mopertingen [België] in de ouderdom van 70 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Mopertingen, 1835, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Mopertingen, 1876, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Mopertingen, 1905, overlijdens.

Henricus Loijens

IDnr.3588, ° voor 1695, + na 5 februari 1719
DoopselHenricus Loijens werd gedoopt voor 1695.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Antonius Maes en Anna Fredricks op 5 februari 1719 te Beringen [België]; Het huwelijk wordt voltrokken met het rode zegel.1
OverlijdenHij overleed na 5 februari 1719.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, huwelijken, 1719, p.304.

Jordaen Loijens

IDnr.7484, ° voor 1615, + na 12 mei 1661
DoopselJordaen Loijens werd gedoopt voor 1615 te Beringen? [België].1 
BeroepHij was notaris te Beringen [België] tussen 9 juli 1650 en 12 mei 1661.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Christiaen Fredrix met Mattheijs Jans, geacteerd te Beringen [België] op 13 oktober 1650, verwijst naar Jordaen Loijens als betrokken partij; Op deze en alle hierna volgende 'proclamatorielle' condities stelt Christiaen Fredericx ter 'venditien' een stuk land in Paal gelegen, 'regenoten' ten oosten en ten noorden aan de erfgenamen van Peeter Jans zaliger, ten zuiden aan 's'heeren straet', groot 'drij vaet saijens'. Hij warandeert de verkoper dat dit stuk land nergens mee belast is, behalve met een kleine cijns, van één oort of iets dergelijks, waarvan hij zelfs niet weet of hij het ooit betaald heeft.
Item zal deze conditie driemaal [af]geroepen worden in de kerk van beringen, en dit om de 14 dagen. Daarna zal men de op de 'naester genachten' of naar believen van partijen de kaars ontsteken. Zo er enig differentie zou zijn bij het uitgaan van de kaars, wordt er beslist door de 'heeren daer over sittende' [nvdr. de schepenen].
Verder nog de conditie dat de koper op deze koop zoveel hogen van telkens 2 gulden zal mogen stellen als hem belieft, half tot profijt van de verkoper en de andere helft tot profijt van de koper. Item zullen de 'coop penninghen' op de [dag van de] gicht moeten worden betaald, in goede en gangbare munt en zal de koper het goed vanaf dan mogen 'aenslaen'. Item moet de huisvrouw van de verkoper 12 gulden voor een 'kermisse' hebben. Item, zo iemand komt te hogen en niet kan voldoen, dient hij drie 'roesenoebels' te betalen, wat met 'parate exercitie' mag worden verhaald. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 3 schellingen, schrijfgeld een halve pattacon.
Op heden 9 september 1650 heeft Theijs Jans 278 gulden Brabants geboden en 40 hogen, waarop hem de palmslag is gegeven. 'Actum et stipulatum' binnen Beringen in presentie van Peeter Moons en Wauther Coems als 'geloeffbaere' getuigen. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Op dezelfde dag en maand heeft Jan Maes deze koop nog verbeterd met 3 hogen, welke Theijs Jans voorschreven wederom heeft afgehoogd met 7 hogen, in presentie van de getuigen zoals boven. Was ondertekend, J. Loijens notaris.
Anno 1650 op 13 oktober, nadat opnieuw de proclamaties over deze verkocht goed in de kerk van Beringen waren gedaan, is de kaars op die datum wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan is het goed aan Theijs Jans als laatste hoger verbleven voor de som als in de conditie staat. Vervolgens heeft Christiaen Fredericx, met 'lauderinghe' van zijn huijsvrouwe opgedragen tot behoef van aan zijn koper, die daarin gegicht is met recht. De opdrager verklaart zijn kooppenningen te hebben ontvangen en is 'in hoeden gekeert'.3
BeroepHij was schepen op 15 november 1653 ter vervanging van Georgius Fredrix.4
EigendomDe eigendomstransactie van Arnoldus Fredrix met Joannes Herens, geacteerd te Lummen [België] op 12 mei 1661, vermeldt eveneens Jordaen Loijens; Aerdt Frerix alias Meesters van Ghestel draagt op tot behoef van Jan Heres het goed vermeld in de onderstaande conditie. Heres kwam met recht ter gichte. In afkorting van de koopsom betaalde Heres 400 gulden en 4 stuivers, zodat er nog 100 gulden binnen het jaar door Jan moeten neergeteld worden.
Condities waarop Aerdt Frerix met proclamatie zal verkopen een beemd gelegen in Gestel onder Lummen, van Loonse natuur, grenzend O de erfgenamen Silvester Gaethoffs, W Loeij Reynders. De proclamatie zal geschieden en worden geroepen van 8 dagen tot driemaal 8 dagen achtereenvolgens in Lummen. Daarna zal de kaars worden ontstoken voor heer en rechter competent op de eerstvolgende genachte of volgens de wens van de partijen. De hogen gelden 2 gulden, te verdelen tussen verkoper en hoger. Dit goed is "nelders" mee belast dan met 2 halsters evie en ongeveer 7 orden grondcijns en schattingen zoals er zullen aan gezet worden. Ales tot last van de koper. Grotere lasten staan tot last van de verkoper. De koopsom min 100 gulden, die binnen het jaar moet voldaan worden of er intrest van geven, moet neergeteld worden op dag van gichten. Beemd aanslaan terstond na de gicht. Aan verkopers huisvrouw voor een kermis 1 gouden souverain of de waarde ervan. Lijcoop naer landtcoop, godtspenninck 1 blauwmuser, schrijfgeld een halve pattacon.
Op 8 april 1661 heeft Jan Heres 425 gulden Brabants geboden en hij zette 50 hogen. Hij kreeg de palmslag. Getuigen: Peeter Van Postel en Lambrecht Tys. Ondertekend door Jordanus Loyens, notaris. Op dezelfde dag verbeterde Servaes Swalen de koop met 2 hogen, zelfde getuigen. Jan Heres hoogde af met 3 hogen.
Op 12 mei werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Jan Heres.2 
OverlijdenHij overleed na 12 mei 1661 te Beringen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1650, boek 40, p.269v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.365.
 3. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 40, 1650, p.269v.
 4. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1653, boek 41, voorblad.

Maria Loijs

IDnr.1710, ° voor 1768, + na 30 augustus 1789
DoopselMaria Loijs werd gedoopt voor 1768. 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Frederickx op 30 augustus 1789 te Houthalen [België].1,2 
OverlijdenZij overleed na 30 augustus 1789. 

bronvermelding(en)

 1. [S24] Parochieregisters Houthalen, Rijksarchief Hasselt, boek 405, 1789, doopsels, p.16.
 2. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1824, huwelijken, p.4v, akte 11.

An Lommelen

IDnr.12856, ° 27 oktober 1978
VaderJosephus Jacobus Maria Lommelen1 ° 2 maart 1952
MoederCatharina Lucia Paesen1 ° 9 oktober 1954
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteAn Lommelen werd geboren op 27 oktober 1978 te Neerpelt [België]. 
Event-MiscZij was Type: Uitwijking op 11 augustus 2001 Leuven, [België]

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.