Anna Lodewijckx

IDnr.11381, ° voor 1595, + voor 1666
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Lodewijckx werd gedoopt voor 1595 te Meerhout? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Bernardus Weckx voor 25 november 1618 te Vorst? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 1666 te Vorst? [België].1 

Familie

Bernardus Weckx ° voor 1585, + na 25 nov 1618
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Maria Anna Lodewijk

IDnr.8297, ° circa 1794, + 21 mei 1852
GeboorteMaria Anna Lodewijk werd geboren circa 1794 te Maastricht? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Reinier Willems op 23 juli 1818 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 21 mei 1852 te Maastricht [Nederland].1 

Familie

Reinier Willems ° 26 okt 1794, + 17 mei 1838
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12102, inventarisnr. 19, overlijdens, 1852, akte 11.
  2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12059, inventarisnr. 163, 1818, huwelijken.

Steven Lodewyx

IDnr.11357, ° voor 1760, + na 1784
DoopselSteven Lodewyx werd gedoopt voor 1760 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1784 te Lummen? [België].1 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jan Maris, Henricus Jans en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Steven Lodewyx.1 

bronvermelding(en)

  1. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.

Peeter Loeffens

IDnr.14640, ° voor 1575, + na 2 oktober 1608
DoopselPeeter Loeffens werd gedoopt voor 1575 te Antwerpen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lijsbeth Maes voor 2 oktober 1608 te Lummen? [België].1 
EigendomWouter Juchmans verkocht, samen met Peeter Loeffens, een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 2 oktober 1608. Ze vermeldt verder ook Reinier Moens. De akte luidt als volgt: 'Pontpenningen 11 gulden 5 stuivers.
Wouter Juchmans, uit kracht van constitutie aan hem gegeven door Peeter Loesen, hierna geregistreerd, draagt op tot behoef van Aerdt Frerix een stuk broek in Tiewinckel gelegen, genaamd "die Streken", grenzend de Laeck 1), de zusters van Hasselt 2), Jan Lijnen erfgenamen 3) en "den Goidts Bampt" 4). Voor 450 gulden Brabants. Het goed is enkel met cijns belast. Indien iemand het goed aan Aerdt Frerix vernadert, moet die hem intrest geven volgens tijdverloop. Frerix mag het goed niet aanvaarden voor lichtmesse. Lijcop nae landtcoop, godtspenninck 2 rinsgulden. Frerix kwam ter gichte. Omdat dit goed tevens sorteert in de Hoff van Veulen, is het pontgeld hier maar op 11 rinsgulden en 5 stuivers Brabants gezet.
Op 12 januari 1609 heeft Aerdt Frerix dit goed opgedragen tot behoef van Marten Snivers wegens naderschap. Hij kreeg zijn geld terug.
Constitutie. 23 september 1605 akte van notaris en commissaris van de stad Hasselt Reinier Moens. Peeter Loeffens man en momber van Lijsbeth Maes, wonend in Antwerpen, heeft geconstitueerd en volkomen macht gegeven aan Wouter Juchmans, borger van Hasselt, om in zijn naam al zijn goederen, rente, pachten en cijnsen te beheren en geld te ontvangen, gelegen in het kwartier van Hasselt en daar in de buurt, van welke natuur ook. Hij moet een rekening bijhouden van zijn aan- en verkopen, ontvangsten en uitgaven. Opgemaakt in het huis van de notaris binnen Hasselt met getuigen Gijsbrecht Elbrechs en Aerdt Cotermans.1'
 
OverlijdenHij overleed na 2 oktober 1608 te Antwerpen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 77, 1608, p.236v.

Gertrudis Loeijen

IDnr.8529, ° voor 1635, + na 27 juni 1658
DoopselGertrudis Loeijen werd gedoopt voor 1635 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Frederix op 27 juni 1658 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenZij overleed na 27 juni 1658 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1658, p.177.

Jan Loemans

IDnr.2791, ° voor 1575, + na 25 juni 1619
DoopselJan Loemans werd gedoopt voor 1575 te Lummen? [België].1 
LeningAerdt Fredrix leende aan Jan Loemans de som van 200 Rinsgulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juni 1619. Deze verwijst ook naar Maria Tummermans, Marck Loemans en Peeter Timmermans als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Maria Tummermans staat haar vruchtgebruik af van een broek, de Persoensbeempt, achter de Borch gelegen, palende de erfgenamen Aerdt Clocluijers, Cornelis Baers, Jan Vaes en het Borchbroeck. Aan Peeter Stas, Mathijs Lambrechts en Jan Loemans.
Tocht en erfdom vergaderd zijnde, hebben de voornoemde personen van Aerdt Frerix 200 Rinsgulden à 6% geleend, met het voornoemde broek als pand. Men stelt onderpand voor de Loonse bank.
Marck Loemans en Peeter Tummermans, hunne omen, waren bij de zaak aanwezig.
P.S. Op 16 maart 1628 heeft heer en mr. Jan Frerix in naam zijner moeder Maria Van hese, Stessen Loomans en zijn panden, deze 12 gulden jaarlijks gekweten.2'
 
OverlijdenHij overleed na 25 juni 1619 te Lummen? [België].1 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.210v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boke 57, p.210v.

Marck Loemans

IDnr.2794, ° voor 1565, + na 25 juni 1619
DoopselMarck Loemans werd gedoopt voor 1565 te Lummen? [België].1 
LeningDe leningsovereenkomst van Aerdt Fredrix met Peeter Stas, Mathijs Lambrechts en Jan Loemans, geacteerd te Lummen [België] op 25 juni 1619, verwijst naar Marck Loemans als betrokken partij; 200 Rinsgulden.2 
OverlijdenHij overleed na 25 juni 1619 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.210v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boke 57, p.210v.