Hilda Gerardine Neven

IDnr.13273, ° 10 april 1948, + 16 maart 2007
VaderJosephus Alphonsius Neven1 ° 17 november 1909, + 3 februari 1993
MoederCelina Ludovica Frederickx1 ° 17 maart 1912, + 25 mei 1991
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteHilda Gerardine Neven werd geboren op 10 april 1948 te Alken [België].1 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 2007 te Hasselt [België] in de ouderdom van 58 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het Savatorziekenhuis.1' 
BegrafenisZij werd begraven op 24 maart 2007 te Alken [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2007-03-16/hilda-neven/

Hubertina Neven

IDnr.6666, ° 1 maart 1860, + na 18 april 1885
VaderMathieu Neven1 ° voor 1840, + voor 18 april 1885
MoederAnne Marguerite Neten1 ° voor 1840, + voor 18 april 1885
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteHubertina Neven werd geboren op 1 maart 1860 te 's-Gravenvoeren [België].1 
BeroepZij was dagloonster te Liège [België] op 18 april 1885.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lambertus Frederix, zoon van Hubertus Frederix en Isabella Vrijens, op 18 april 1885 te Liège [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Ferdinand Allaert (23 jaar, dagloner), Michel Neven (29 jaar, dagloner en broer van de bruid), Célestin Marésal (46 jaar, advokaat) en Jules Cremons (23 jaar, handelaar). Bij het huwelijk wordt hun dochter Elisa Hubertina Alphonsina Neven gewettigd.1' 
OverlijdenZij overleed na 18 april 1885 te Liège? [België].1 

Familie

Joannes Lambertus Frederix ° 2 sep 1860
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S106] Burgerlijke Stand Liège, Rijksarchief Liège, 1885, huwelijken, akte 326.

Isabella Neven

IDnr.5972, ° 28 oktober 1818
VaderRenerus Neven1 ° 10 juni 1781, + 7 december 1865
MoederMaria Catharina Swinnen1 ° 31 maart 1790, + 16 december 1847
GeboorteIsabella Neven werd geboren op 28 oktober 1818 te Montenaken [België]. In het document wordt vermeld: 'De aangifte gebeurt door Arnold mertens (46 jaar) en Leonard Duplessis (28 jaar).1' 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lenaerts op 1 april 1842 te Vroenhoven [België]. 

Familie

Joannes Lenaerts ° 8 jul 1816, + 4 feb 1895
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Vroenhoven.

Jan Neven1

IDnr.2713, ° voor 1555, + na 21 oktober 1593
DoopselJan Neven werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Aert Ingelen met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 26 september 1585, verwijst naar Jan Neven als betrokken partij; Aert Ingelen verkoopt aan Aert Frericx zijn huizinge en hoeffvinghe met aangelegen land te Westerhoeffven, zoals hij onlangs kocht van Henrick Beerten. Palende de straat, Aert Dries en de Heyligeest van Lumpmen. Voor 80 gulden Brabants boven alle lasten. Als de 8 gl. 'sjaars die mr. Jan Neffven aan dat goed trekt vallen voor Sinte Dionyssmisse 9 oktober), zullen ze die ieder half betalen. Vallen zij daarna, dan zal de koper ze alleen betalen. Is het kapitaal van die 8 gulden hoger dan 72 gulden, zal men het de verkoper korten aan zijn penningen. De koper zal bij het gichten 58 gl. Brabants betalen. De rest op dag van verjaren. Goetspennink: 5 stuivers.2 
AflossingJan Neven ontving van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 8% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 maart 1586. Ze vermeldt verder ook Aert Ingelen en Henrick Beerten. De akte luidt als volgt: 'Henrick Beerten houdt het versterf op na dood van zijn vrouw Barbara. Het is hem verleend vanwege beide heren.
Erfmangeling tussen ten 1ste Henrick Beerten en ten 2de Aert Ingelen.
De 1ste aan de 2de, via beide heren:
zijn huizinge met de hoeve en bijgelegen land te Westerhoven; 5 à 6 vat zaaiens groot. Palende de straat, de H. Geest van Lummen en Aert Tsha…. ter 3de zijde. Belast met 9 ½ Rinsgulden 'sjaars, 16 groot en 1 negenmenneken cijns.
De 2de aan de 1ste: a. een huis met moeshof dat hij op 7 november 1583 kocht van Henrick Everarts en gelegen aan de Groot Eyck. Palende de heer van Lummen en Peter Neven erfgenamen; met de 2de zijde de straat en Mattens Tielens ter 3de zijde. Gedaan via de Loonse heer. b. 150 gulden Brabants eens; 50 kontant en 100 blijven er staan à 8%; af te leggen ten pennink negen .
Henrick Beerten heeft deze 8 gl. jaarlijks tot borg opgedragen ten behoeven van mr. Jan Neven, voor hetgeen hij hem schuldig is. Samen met het huis dat hij van Ingelen verkregen heeft.
P.S. Op 20 maart 1586 heeft mr. Jan Neeffven, Aert Frericx en zijn panden deze 8 Rinsgulden 'sjaars gekweten.
P.S. Op 8 maart 1601 heeft Aert Frericx, in aanwezigheid van de binnen-schepenen, onder eer en eed verklaard de hoofdpennngen kapitaal) der voorschreven 8 gulden, door bevel van Johan Neven aan Jan Minbiers geconsigneerd en betaald te hebben.1'
 
LeningJan Neven leende aan Aerdt Fredrix aan 2 gulden Brabants en 2 halsters rogge [1 halster = 29,238 l] intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 november 1590. De akte luidt als volgt: 'Op 25 juli 1590 verkoopt Wilm Nuelens nomine uxoris aan mr. Johan Neffven 2 gulden Brabants en 2 halsters rogge 'sjaars voor 29 gulden Brabants. De verkoper schenkt Neven uit vriendschap het verloop van 3 jaren. Er staat niet bij op wiens panden die last ligt.
Op 15 november1590 heeft Johan Neffven voorschreven rente opgedragen aan Aerdt Ffredericx.3'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Stas Van Hees met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 21 oktober 1593, vermeldt eveneens Jan Neven; Stas Van Hees verkoopt voor de Loonse meier aan Aerdt Fredricx: 1. huis en hof palende O. die steghe; W. Aerdt Clockluijders en met 2 zijden de straat. 2. 3 zillen broeckx. Van hees had die gicht verkregen van mr. Johan Neffven. Voor de prijs volgens overeenkomst. Goedtspennink: 2 ½ stuiver. Lijcoop: 2 gulden Brabants.4 
OverlijdenHij overleed na 21 oktober 1593 te Lummen? [België].4 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.372v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.376.
  3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.389.
  4. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.4.

Jan Jozef Neven

IDnr.3601, ° voor 1925
GeboorteJan Jozef Neven werd geboren voor 1925 te Genk? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Emilia Elisabeth Paulina Machiels voor 7 september 1947.1 

Familie

Emilia Elisabeth Paulina Machiels ° voor 1925
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S67] Origineel document, trouwboekje Neven - Frederix, bewaard bij Maria Louisa Lea Frederix.

Jean Joseph Neven

IDnr.13271, ° 23 juli 1939, + 19 december 1944
VaderJosephus Alphonsius Neven1 ° 17 november 1909, + 3 februari 1993
MoederCelina Ludovica Frederickx1 ° 17 maart 1912, + 25 mei 1991
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteJean Joseph Neven werd geboren op 23 juli 1939 te Alken [België].1 
OverlijdenHij overleed op 19 december 1944 te Alken [België] in de ouderdom van 5 jaar.1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Joannes Neven

IDnr.7882, ° 13 mei 1656
VaderHenricus Neven ° 2 juli 1618, + tussen 1657 en 1669
MoederElisabeth Vrericx ° 8 mei 1628, + na 19 oktober 1669
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselJoannes Neven werd gedoopt op 13 mei 1656 te Hasselt [België] met als peter Walterus Nijs en als meter Catharina Bollen