Henri Pauwels

IDnr.13859
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkHenri Pauwels huwde met N. Verhoeven, dochter van Petrus Josephus Verhoeven en Maria Dorothea Rosalia Frederix.1 

bronvermelding(en)

  1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Lenardt Pauwels1

IDnr.2810, ° voor 1605, + na 26 mei 1636
DoopselLenardt Pauwels werd gedoopt voor 1605.1 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Lenardt Pauwels de som van 100 rinsgulden luijcxs aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 mei 1636. De akte luidt als volgt: 'Lenardt Pauwels, als man en momber van Cattleijn Meeuwis, leent van Aerdt Frerix te Geneijcken 100 rinsgulden luijcxs à 6%. Pand: 1. de helft van huis en schuur op 't Oostereijnde; 2. ¼ in de hof daaraan gelegen, palende Z. de straat; O. Willem Vande Locht; W. Lenaerdt Van Eubbel erfgenamen; 3. ¼ van 4 vaten land op de Schommen, palende Willem Vande Locht, Henrick Van Herle erfgenamen, Simon Simons en Jan Kennipmaeckers ter vierder zijde. Getuigen: Vanden Berge en Aerts, schepenen.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1636.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.64v.

Margereta Pauwels

IDnr.11378, ° voor 1580, + voor 1637
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMargereta Pauwels werd gedoopt voor 1580 te Vorst? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Paulus Van Hout voor 18 september 1602 te Vorst? [België].1 
OverlijdenZij overleed voor 1637 te Vorst? [België].1 

Familie

Paulus Van Hout ° voor 1580, + voor 1637
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S276] Opzoekingen door Nancy Van Loy.

Simon Pauwels

IDnr.2867, ° voor 1645, + na 18 september 1687
DoopselSimon Pauwels werd gedoopt voor 1645.1 
EigendomJoannes Van Obbel en Margaretha Frederickx verkopen een goed aan Simon Pauwels volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 september 1687. Ze vermeldt verder ook Jan Wauters. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Eubbel als man van Magriet Fredrix verkoopt aan Simon Pauwels een hoffstadt of moeshoff met de helft van een hof daaraan gelegen, genaamd den Knapenhoff te Oosterhoven binnen de Vrijheid. Palende ten O. Jan Wauters met de wederhelft; Z. en N. Huijbrecht Cox; W. die Knapestege. Voor 123 gulden Brabants Luiks. Lijcoop: 4 gulden. Godsgeld: 1 stuiver. Te betalen in twee termijnen: 50 gulden nu en de rest te Lichtmis e.k. Het perceel is belast met de helft van 3 schellingen 's jaars aan de kerk. Op 6.5.1688 kwijt Van Eubbel Simon Pauwels van deze kooppenningen. Jan Wauters heeft alleen de helft in de kemphoff, niet in de hoffstat.2' 
OverlijdenHij overleed na 18 september 1687.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, 108v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, p.108v.

Alexander Joseph Pavicecic

IDnr.1955, ° 8 juni 1953
GeboorteAlexander Joseph Pavicecic werd geboren op 8 juni 1953 te Houthalen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Arnoldus Peelanders

IDnr.9914, ° voor 1730, + na 11 januari 1752
DoopselArnoldus Peelanders werd gedoopt voor 1730 te Hechtel? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henricus Seyssens op 11 januari 1752 te Hechtel [België].1 
OverlijdenHij overleed na 11 januari 1752 te Hechtel? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, 1752, doopsels.

Maria Peelenders

IDnr.1425, ° voor 1636, + na 28 juli 1657
DoopselMaria Peelenders werd gedoopt voor 1636.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Jacobus Van Sonhoven op 28 juli 1657 te Koersel [België].1
OverlijdenZij overleed na 28 juli 1657. 

bronvermelding(en)

  1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 450, p.119.