Barbara Fredrix

IDnr.3273, ° 2 april 1650
VaderPetrus Fredrix1 ° 8 maart 1616, + 20 mei 1672
MoederCatharina Kemps1 ° voor 1630, + na 30 oktober 1675
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Fredrix werd gedoopt op 2 april 1650 te Beverlo [België].2

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.150.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1650, doopsels, p.150.

Barbara Fredrix

IDnr.13197, ° 6 augustus 1813, + 16 maart 1848
VaderJoannes Fredrix1 ° 13 februari 1788, + 3 augustus 1859
MoederCatharine Herben1 ° circa 1783, + 25 april 1852
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteBarbara Fredrix werd geboren op 6 augustus 1813 te Bunde [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 16 maart 1848 te Bunde [Nederland] in de ouderdom van 34 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 2, 1813, geboorten, akte 27.
 2. [S252] Burgerlijke Stand Bunde, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.021, inventarisnr. 16, 1848, geboorten, akte 11.

Bernard Joseph Fredrix

IDnr.1068, ° 23 september 1818
VaderAntonius Frederix ° 24 mei 1779, + 22 juni 1862
MoederMarie Cathérine Vandermaesen ° circa 1787, + 2 maart 1869
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernard Joseph Fredrix werd geboren op 23 september 1818 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Antoine komt aangifte doen met als getuigen Cristophe Hoelen (61 jaar, voormalig notaris, Lummen) en Paul Vannoppen (50 jaar, dagloner te Lummen).1' 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1818, p.13v boven.

Bernardus Fredrix

IDnr.163, ° 18 december 1843, + 27 december 1902
VaderCasimirus Fredrix1 ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
MoederMaria Theresia Bodaer1 ° 28 juni 1823, + 20 februari 1876
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteBernardus Fredrix werd geboren op 18 december 1843 in Genenbos te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Casimirus (23 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigne André Vervoort (56 jaar, landbouwer) en Jean Fagnoule (28 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen.1'
HuwelijkHij huwde met Lucia Sneijers, dochter van Vincentius Sneijers en Rosa Biesmans, op 22 augustus 1866 te Lummen [België] met als getuigen Alexander Frederix en Bernardus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 22 augustus 1866 en 25 juni 1885.2,3 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Bernardus Fredrix op 25 juni 1885 in Genenbos te Lummen [België]; Bernardus overlijdt om 1 uur 's morgens in Genebos. De aangifte gebeurt door zijn neef Bernardus Fredrix (42 jaar) en gebuur Josephus Willems (23 jaar), beiden landbouwers te Lummen.3
BeroepHij was dienstknecht te Lummen [België] tussen 2 april 1891 en 27 december 1902.4,5 
OverlijdenHij overleed op 27 december 1902 in Mellaar te Lummen [België] in de ouderdom van 59 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 2 uur 's namiddags. Zijn schoonbroer Petrus Engelen (39 jaar) en Joseph Weyens (45 jaar), beiden landbouwers, doen aangifte.5'

Familie

Lucia Sneijers ° 22 apr 1842, + 12 mrt 1881
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1843, geboorten, p.20, akte 77.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.10, akte 36.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, Origineel archief, 1891-1900, huwelijken, p.4, akte 3.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1902, overlijdens, p.13, akte 48.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1869, geboorten, p.6, akte 21.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 81.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.4, akte 13.

Bernardus Fredrix

IDnr.259, ° 13 april 1824, + 25 juni 1885
VaderJoannes Franciscus Fredrix ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat] (#2)
GeboorteBernardus Fredrix werd geboren op 13 april 1824 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Bernard wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Franciscus komt aangifte doen met als getuigen Pieter Bijnens (39 jaar, koster) en Francis Volders (50 jaar, landbouwer), beiden van Lummen.1' 
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Casimirus Fredrix op 14 maart 1866 in Genenbos te Lummen [België]; Casimirus overlijdt om 6 uur 's avonds. Zijn broer Bernard (43 jaar) doet aangifte met als getuige Norbertus Vanhamel (46 jaar), beiden landbouwers te Lummen.3
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 14 maart 1866 en 25 juni 1885.4,3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Bernardus Fredrix en Lucia Sneijers op 22 augustus 1866 te Lummen [België]; Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.5
HuwelijkHij huwde met Jeanne Vanderheyden, dochter van Pieter Joseph Vanderheyden en Gertrude Reynders, op 17 augustus 1878 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van beide echtelingen zijn al overleden. De getuigen zijn Joseph Vanderhoeydonck (60 jaar, winkelier), Joseph Verbeemen (31 jaar, metser), Louis Vandereyken (53 jaar, timmerman) en Henri Dupont (31 jaar, timmerman), allen van Lummen.6'
OverlijdenHij overleed op 25 juni 1885 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 61 jaar. De tekst vermeldt: 'Bernardus overlijdt om 1 uur 's morgens in Genebos. De aangifte gebeurt door zijn neef Bernardus Fredrix (42 jaar) en gebuur Josephus Willems (23 jaar), beiden landbouwers te Lummen.4'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1824, p.17, akte 57.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, overlijdens, p.55, akte 12.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1885, overlijdens, p.10, akte 36.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, huwelijken, p.37, akte 11.

Blasius Ludovicus Fredrix

IDnr.1434, ° 25 augustus 1721, + 27 november 1804
VaderJoannes Fredrix ° 28 februari 1694, + 7 maart 1730
MoederHelena Lekens ° 27 mei 1692, + 4 september 1722
DoopselBlasius Ludovicus Fredrix werd gedoopt op 25 augustus 1721 te Koersel [België] met als peter Jacobus Hendrix en als meter Lucia Oeijen.
EigendomAndreas Fredrix verkocht, samen met Blasius Ludovicus Fredrix, een goed aan Joan Vandenbergh volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 mei 1743. De akte luidt als volgt: 'Voor schepenen Munters en Beckers verschijnen: (1) Ambroos Lekens zich sterk makende voor de kinderen Anna Lekens, Mattijs Lekens, Joan Lekens, zich sterk en principaal makende voor zijn zusters Marie en Helena Lekens, en (2) Andries Fredrix zich sterk en principaal makend voor Carolus en Ludovicus Fredrix. Verkopen aan Joan Van de Bergh, een dries aan de Stalsche molen, palende O. en Z. Joan Van de Bergh; W. en N. de straat. Verkocht voor 400 gulden Brabants Luiks. Godtspenninc: 5 stuivers. Lijcoop: 11 gulden 6 stuivers 1 oord. Dit erf is belast met 100 gulden Brabants Luiks aan Dirck Didden tot Cleijnen Breughel.1' 
HuwelijkHij huwde met Marguerite Gillet circa 1750.2 
OverlijdenHij overleed op 27 november 1804 te Koersel [België] in de ouderdom van 83 jaar. De tekst vermeldt: 'Ludovicus overlijdt om 6 uur 's morgens. De aangifte wordt gedaan door Joannes Leyssen (54 jaar, koopman) en Petrus Gerardus Leyssen (23 jaar, landbouwer), allen wonende te Koersel.2'

bronvermelding(en)

 1. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, 1741-1743, folio 64.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XIII, overlijdens, p.4, akte 6.

Carolina Fredrix

IDnr.1244, ° 25 januari 1823, + na 12 juni 1845
VaderGerardus Fredrix1 ° 2 juli 1786, + 20 augustus 1855
MoederAnne Elisabeth Nijs1 ° 21 januari 1782, + 28 januari 1839
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteCarolina Fredrix werd geboren op 25 januari 1823 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Carolina wordt geboren om 12 uur 's middags. Vader Gerardus (landbouwer) doet doen met als getuigen Antonius Fredrix (42 jaar, schoolmeester) en Petrus Bijnens (37 jaar, koster), allenvan Lummen.1'
HuwelijkZij huwde met Jan Mathias Swijns, zoon van Joannes Swijns en Anna Catharina Geladie, op 12 juni 1845 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 6 uur 's morgens. De vader van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Carolus (30 jaar, dagloner) en broer van de bruid, Peeter Claes (39 jaar, landbouwer) en Henri Norbert Beckers (44 jaar, herbergier), allen wonende te Koersel.2'
OverlijdenZij overleed na 12 juni 1845 te Koersel? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1823, geboorten, p.4v, akte 16.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1845, huwelijken, p.29, akte 13.