Anna Maria Catharina Philtjens

IDnr.5706, ° 11 augustus 1887, + na 11 december 1920
VaderPetrus Joannes Philtjens1 ° 27 januari 1843, + 2 januari 1921
MoederAnna Catharina Philomena Appeltans1 ° 4 augustus 1842, + 10 maart 1911
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Catharina Philtjens werd geboren op 11 augustus 1887 te Ulbeek [België].2 
HuwelijkZij huwde met Eugène Lambert Frederix, zoon van Petrus Joannes Frederix en Anna Bertilia Hayen, op 23 mei 1917 te Ulbeek [België].3 
OverlijdenZij overleed na 11 december 1920 te Ulbeek? [België].4 

Familie

Eugène Lambert Frederix ° 22 mrt 1889, + 20 jul 1969
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1887, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1918, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1920, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek, 1918, overlijdens.
 6. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2007-11-18/julien-frederix/

Petrus Joannes Philtjens

IDnr.5707, ° 27 januari 1843, + 2 januari 1921
BeroepPetrus Joannes Philtjens was handwerker en landbouwer.1 
GeboorteHij werd geboren op 27 januari 1843 te Alken [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Philomena Appeltans op 16 april 1885 te Ulbeek [België].1 
OverlijdenHij overleed op 2 januari 1921 te Ulbeek [België] in de ouderdom van 77 jaar.1 

Familie

Anna Catharina Philomena Appeltans ° 4 aug 1842, + 10 mrt 1911
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Ulbeek.

Anna Maria Piccard

IDnr.15583, ° voor 1939, + 1959
GeboorteAnna Maria Piccard werd geboren voor 1939 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Reynders voor 1959 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed in 1959 te Hasselt? [België].1 

Ann Piccart

IDnr.13867, ° na maart 1983
VaderGuy Piccart1 ° voor 1960
MoederLydia Frederix1 ° na 31 mei 1956
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteAnn Piccart werd geboren na maart 1983.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.03.1983, p.13.

Guy Piccart

IDnr.13865, ° voor 1960
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteGuy Piccart werd geboren voor 1960.1 
HuwelijkHij huwde met Lydia Frederix, dochter van René Frederix en Maria Loenders, voor maart 1983 in Eksel? Te Hechtel-Eksel [België].2 

Familie

Lydia Frederix ° na 31 mei 1956
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.03.1983, p.13.
 2. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Raf Piccart

IDnr.13866, ° maart 1983
VaderGuy Piccart1 ° voor 1960
MoederLydia Frederix1 ° na 31 mei 1956
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRaf Piccart werd geboren in maart 1983.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 17.03.1983, p.13.

Peeter Piccarts

IDnr.14409, ° voor 1635, + na 25 mei 1662
NaamvariatiePeeter Piccarts werd ook Peeter Piccaris genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
LeningMichael Fredrix leende aan Peeter Piccarts de som van Peeter Piccarts draagt op tot behoef van de erfgenamen van Anna Smeets weduwe van Machiel Crusen zaliger een perceel land onder Laeren gelegen, grenzend des heeren straet in 2 zijden, de erfgenamen van Jan Vaes 3), tot pand voor een rente van 8 gulden jaarlijks "loopende paeye" vallend half maart 1662. Bij afkwijten 150 gulden kapitaal neertellen, lopend geld, en rente naar verloop van tijd. Machiel Fredricx kwam in de naam van zijn moeder Anna Crusen met recht ter gichte. Deze rente werd onbehoorlijk gegicht op 14 maart 1641 en op heden hier debite herghicht. Solvit Frerix pontpenningen, ook hofrechten aan 2-5 ½. volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 mei 1662. Deze verwijst ook naar Anna Cruessens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Smeets en Michael Cruessens.1 
OverlijdenHij overleed na 25 mei 1662 te Lummen? [België].1 
EigendomPeeter Piccarts verkocht een goed aan Petrus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 januari 1663. Deze verwijst ook naar Claes Weyens en Jacob Tielens als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Geerardt Verlaer. De akte luidt als volgt: 'Peeter Piccaris draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed beschreven in de volgende conditie. Frerix kwam ter gichte met recht.
De voornaamste punten uit de conditie. Eventueel notariële akte raadplegen voor meerdere gegevens. Peeter Piccarts zal met hogen en brandende kaars een goed verkopen gelegen onder Laeren, genaamd "die Huysmans Schomme", ongeveert 4 halster land. Het goed is niet meer belast dan met 150 gulden Brabants, jaarlijks 8 gulden intrest, de grondcijns aan graaf Vander Marck 4 vaten evie en een halve stuiver.
Degene die de palmslag krijgt, zal alle onkosten betreffende de verkoop moeten betalen zoals kaarsbranding, lijcoop naer landtcoop en alle andere, godspenninck 5 stuivers, schrijfgeld een halve pattacon. Koopsom betalen op dag van gichten. De verkoper had aan Claes Weyens de stronken verkocht, maar hij heeft dit niet vermeld bij de verkoop. Op schatting van 2 goede mannen zullen ze aan Claes hout leveren of de waarde ervan.
Op 19 oktober 1662 heeft Peeter Fredrix de palmslag ontvangen voor 100 gulden Brabants eens en 3 gulden voor de huisvrouw boven de lasten. Hij stelde 32 hogen in presentie van Geerardt Verlaer en Jacob Tielens, getuigen. Jacob Tielens stelt nog 1 hoge in presentie van Claes Weyens en Geerardt Verlaer. Fredrix stelde nog 4 hogen. Attestor J. Vanden Laer, notaris. Op 25 januari 1663 werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Peeter Fredricx.2'
 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1662, p.462.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.521.