Anna Fredrix

IDnr.568, ° circa 1630, + 13 juli 1685
VaderChristiaen Fredrix ° circa 1600, + tussen 3 maart 1661 en 31 maart 1661
MoederAnna Cruessens ° 28 september 1602, + 8 februari 1675
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt circa 1630 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Cornelius Cox op 15 september 1653 te Lummen [België] met als getuigen Christiaen Fredrix en Jacop Van Herle. De akte vermeldt: 'Vader Christianus is getuige. Het huwelijk wordt ingezegend door Nicolaus Hermans.1'
OverlijdenZij overleed op 13 juli 1685 te Lummen [België].2

Familie

Cornelius Cox ° voor 1630, + 28 feb 1697
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1653, huwelijken, p.32.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1685, overlijdens, p.30.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1655, doopsels, p.39.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.49.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1660, doopsels, p.74.
 6. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1663, doopsels, p.106.
 7. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.133.
 8. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1671, doopsels, p.175.
 9. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1674, doopsels, p.212.

Anna Fredrix

IDnr.1158, + 1 januari 1735
OverlijdenAnna Fredrix overleed op 1 januari 1735 in Rekhoven te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.36.

Anna Fredrix

IDnr.1483, ° 28 juli 1676
VaderJoannes Fredrix ° voor 1635, + na 15 november 1678
MoederCatharina Laerackers ° voor 1635, + na 9 oktober 1682
Stamkaartenafstammelingen van N1 Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N1 Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 28 juli 1676 te Beringen [België] met als peter Henricus Put en als meter Catharina Oijen.1

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1676, doopsels, p.44.

Anna Fredrix

IDnr.2610, ° circa 1525, + na 31 mei 1557
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt circa 1525 te Lummen? [België].1 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Anna Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Anna Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix en Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
OverlijdenZij overleed na 31 mei 1557.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.

Anna Fredrix

IDnr.3259, ° 23 mei 1629, + na 10 februari 1649
VaderHenricus Fredrix ° voor 1595, + 2 januari 1645
MoederAnna Smeets ° voor 1595, + na 22 augustus 1632
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 23 mei 1629 te Beverlo [België] met als peter Petrus Schuermans en als meter Maria Crijns.1
HuwelijkZij huwde met Walterus Wellens voor 10 februari 1649 te Beverlo? [België].2 
OverlijdenZij overleed na 10 februari 1649 te Beverlo? [België].2 

Familie

Walterus Wellens ° voor 1625, + na 10 feb 1649
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1629, doopsels, p.57.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1649, doopsels, p.152.

Anna Fredrix

IDnr.3271, ° 1 april 1644, + na 29 mei 1675
VaderPetrus Fredrix1 ° 8 maart 1616, + 20 mei 1672
MoederCatharina Kemps1 ° voor 1630, + na 30 oktober 1675
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Fredrix werd gedoopt op 1 april 1644 te Beverlo [België] met als peter Martinus Fredrix en als meter Anna Willems.1
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Frederix op 22 augustus 1674 te Beverlo [België]; Martinus Fredricx is peter in naam van Gerardus Gijpen en Anna Fredrix is meter in naam van Margareta Vorsters.2
HuwelijkZij huwde met Gerardus Meijnen voor 29 mei 1675 te Beverlo? [België].3 
OverlijdenZij overleed na 29 mei 1675 te Beverlo? [België].3 

Familie

Gerardus Meijnen ° voor 1650, + na 29 mei 1675
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 61, 1644, doopsels, p.130.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1674, doopsels, p.18.
 3. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1675, doopsels, p.22.

Anna Fredrix

IDnr.5139, ° 11 december 1651, + na 16 mei 1690
VaderMattheus Fredrix1 ° 20 maart 1614, + 12 januari 1677
MoederAnna Vanderheijden1 ° 8 oktober 1622, + voor 1 april 1677
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieAnna Fredrix werd ook Anna Frederix genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 11 december 1651 te Kuringen [België] met als peter Joannes Vanderheijden en als meter Anna Frederici.1
HuwelijkZij huwde met Erasmus Jaeckemijns op 27 januari 1675 te Kuringen [België].2 
ReliefNa het overlijden van Mattheus Fredrix en Anna Vanderheijden releveren Joannes Fredrix en Anna Fredrix op 1 april 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix met zijn zuster releveren de goederen die hen aangekomen zijn na de dood van hun ouders: een stuk land geheten 'die Holl Eijck' en al wat hier sortabel is.3' 
AflossingJoannes Fredrix en Anna Fredrix ontvingen van Elisabeth Swaelen en Matheus Tielens de terugbetaling van een lening van 40 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1677. Deze verwijst ook naar Simon Bervoets als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Mattheus Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Matthijs Fredrix [nvdr. een verkeerde notitie, want werder in de akte staat 'de erfgenamen van Matthijs Fredrix '; dus Matthijs is eerder overleden] kwijt de panden van Elisabeth Swaelen van een rente van 2 gulden Brabants jaarlijks, uit een grotere rente van 4 gulden jaarlijks, staande op een moeshof gelegen in Laeren, geheten 'den Moeshoff'. Hij grenst Catlijn Vreven O., Jan Reijnders W. Van deze rente van 4 gulden jaarlijks moet Mattheus Tielens de helft geven. De erfgenamen van Matthijs Fredrix bekennen 40 gulden ontvangen te hebben van het kapitaal en 1 gulden 15 stuivers intrest. Sijmon Bervoets, als momber van Elisabeth Swaelen, kwam in de kwijting ter gichte.4' 
OverlijdenZij overleed na 16 mei 1690 te Kuringen? [België].2 

Familie

Erasmus Jaeckemijns ° voor 1650, + na 16 mei 1690
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S413] Parochieregisters Kuringen, Rijksarchief Hasselt, 1651, doopsels, p.28v.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 86, 1677, p.92.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.92v.
 5. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.