Leonardus Ramekers

IDnr.8633, ° voor 1660, + na 4 december 1684
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselLeonardus Ramekers werd gedoopt voor 1660 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Frederix, dochter van Jacobus Frederix, op 4 december 1684 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
OverlijdenHij overleed na 4 december 1684 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1684, p.13.

Martinus Ramekers

IDnr.9484, ° voor 1660, + na 5 maart 1684
DoopselMartinus Ramekers werd gedoopt voor 1660 te Eisden? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joanna Broens op 5 maart 1684 te Eisden [België].1 
OverlijdenHij overleed na 5 maart 1684 te Eisden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Eisden, 1684, doopsels.

Perpetriana Ramekers

IDnr.8540, ° voor 1625, + na 23 mei 1649
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
NaamvariatiePerpetriana Ramekers werd ook Perpetua Ramekers genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1625 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jacobus Frederix, zoon van Corsten Frederix en Gertrudis Horion, op 26 november 1646 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 23 mei 1649 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

Familie

Jacobus Frederix ° 28 feb 1621, + 6 jul 1664
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1646, p.139.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1649, 147.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1647, 141.

Erasmus Ramparts

IDnr.14288, ° voor 1617, + 3 januari 1665
NaamvariatieErasmus Ramparts werd ook Erasmus Strampaerts genoemd. 
GeboorteHij werd geboren voor 1617 te Schulen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margriet Peeters op 8 maart 1639 te Schulen [België].2 
LeningPetrus Frederici leende aan Erasmus Ramparts de som van 30 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 juli 1663. Ze vermeldt verder ook Jan Vanden Laer, Margriet Peeters, Dionijs Van Rinckboirch, Aerdt Pelsers, Jacob Tielens en Jan Moons. De akte luidt als volgt: 'Mr. Peeter Fredrici, in beide rechten licentiaat, legt een akte neer en verzoekt de realisatie.
07.01.1658 verscheen bij de notaris Eerasmus Ramparts (is Strampaerts) woonachtig in Schuelen die bekende schuldig te zijn aan de erentfesten heer en meester Peeter Fredricx advocaat 30 gulden Brabants van verloop van een rente van 6 gulden jaarlijks zoals de advocaat voor de helft trekt op zijn panden. De andere helft van de rente moet betaald worden door de erfgenamen van Wauter Peeters, zijn kinderen voor de eigendom van de helft van het goed en zijn weduwe voor het vruchtgebruik. De rente was 10 jaren verlopen en de helft van de verlopen bedragen 30 gulden. Voor deze 30 gulden bekent Erasmus een rente van een daelder jaarlijks, namelijk 30 stuivers “loopende paeije”, te kwijten tegen 5%. Uit kracht van het testament gemaakt door Margriet Peeters, zijn echtgenote, gemaakt voor de E.H. Dionijs Van Rinckboirch pastoor van Schuelen op 4 juni 1654 en hier geapprobeerd op 24 februari 1656, affecteert hij deze rente op een goed gelegen in Schuelen geheten “den Boterhoff”, grenzend des heeren straet 1), Pelleman 2) en Adriaen Stas 3). Valdag 19 september als ook de rente van 6 gulden jaarlijks valt. Eerste valdag 1659. Opgemaakt in Lummen in het huis van Aerdt Pelsers in presentie van Jacobus Tielens en van Jan Moons, getuigen. Ondertekend door notaris Jan Vanden Laer.1'
 
OverlijdenHij overleed op 3 januari 1665 te Schulen [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 85, p.590.
 2. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, index 1617-1808, p.53v.
 3. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, index 1619-1796, p.36v.

Christina Ranssens

IDnr.1109, ° voor 1595, + na 21 september 1616
DoopselChristina Ranssens werd gedoopt voor 1595 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Franciscus Smoors op 21 september 1616 te Lummen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 21 september 1616 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1616, doopsels, p.142.

Cristiaen Rapers

IDnr.4988, ° voor 1700, + na 20 oktober 1729
DoopselCristiaen Rapers werd gedoopt voor 1700.1 
EigendomJoanna Kerckhofs verkocht een goed aan Cristiaen Rapers volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 oktober 1729. Deze verwijst ook naar Anna Fredrix, Maria Fredrix en Abraham Tweepenningh als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Petrus Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Joanna Kerckhofs, weduwe van Peeter Fredrix verkoopt aan Cristiaen Rapers een huis en land te Tiewinkel voor 150 gulden Luijks. Het goed grenst aan de heide W., de straat 0., Hendricus Peeters Z. en de Heerbaan N. Haar twee dochters Catharina en Maria zijn ook ter gichte gekomen, vergezeld van Abraham Tweepenninck, de man en momber van Maria Fredericks.1'
OverlijdenHij overleed na 20 oktober 1729.1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1726-1732, p.358.

Elisabeta Rapers

IDnr.3356, ° voor 1685, + na 5 april 1707
DoopselElisabeta Rapers werd gedoopt voor 1685 te Beverlo? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Cristina Fredrix op 5 april 1707 te Beverlo [België].2
OverlijdenZij overleed na 5 april 1707 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1707, doopsels, p.137.
 2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1704, doopsels, p.137.