Jan Reynders

IDnr.14502, ° voor 1630, + na 18 oktober 1663
DoopselJan Reynders werd gedoopt voor 1630 te Lummen? [België].1 
EigendomHendrick Alen verkocht een goed aan Jan Reynders volgens een akte gemaakt op 18 oktober 1663. Deze verwijst ook naar Christina Reynders en Michael Fredrix als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Christiaen Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Henrick Alen, als man en momber van Christina Reynders, draagt op tot behoef van Jan Reynders, zijn zwager, het deel dat Christina bij deling werd toegewezen in een hof gelegen in Molem, grenzend Jan Reynders’ voorschreven wederhelft in de hof 1), Cattlijn Mommen Z, Vincent Reynders N. Ruilt het voor een hof die Jan Reijnders onder Reckhoven heeft en die hij daar tot behoef van zijn zwager opgedragen heeft. Jan Reynders neemt de last op zich van een rente van 5 gulden jaarlijks die de erfgenamen van Christiaen Fredricx op de hof in Molem trekken, die ook aan Christina tot last was gevallen. Henrick Alen, zijn zwager neemt tot last de renten en lasten die Jan Reynders op zijn goed in Reckhoven droeg. Jan Alen (uiteraard Reijnders!) kwam met recht ter gichte.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 oktober 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 85, 1663, p.634.

Joseph Reynders1

IDnr.6961, ° 26 augustus 1924, + 27 oktober 2015
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJoseph Reynders werd geboren op 26 augustus 1924 te Hasselt [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Piccard voor 1959 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Frederix, dochter van Pierre Alphonse Frederix en Anna Maria Mechelmans, in juli 1961 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 27 oktober 2015 te Hasselt [België] in de ouderdom van 91 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 31 oktober 2015 in Runkst te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.06.1961, p.6.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2015-10-27/joseph-reynders

Joseph Antonius Reynders

IDnr.2329, ° 5 mei 1805, + 3 januari 1876
VaderHenricus Reynders1 ° circa 1782, + voor 3 januari 1876
MoederAnna Catharina Crets1 ° 1 februari 1774, + 5 december 1817
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteJoseph Antonius Reynders werd geboren op 5 mei 1805 te Tessenderlo [België]. In het document wordt vermeld: 'Joseph Antonius wordt geboren om 4 uur 's morgens op 15 floréal an XIII van de republikeinse kalender. Vader Henricus komt aangifte doen met als getuigen Joannes Baptistus Crets (56 jaar, landbouwer te Kwaadmechelen) en Arnoldus Andries (44 jaar, kleermaker te Tessenderlo).1'
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Geyskens voor 1850 te Herselt? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Bernardine Van Looy, dochter van Joannes Franciscus Van Looy en Maria Catharina Mensch, op 23 augustus 1850 te Herselt [België]. 
BeroepHij was landbouwer te Herselt [België] op 1 mei 1857.2 
WoonstHij en Bernardine Van Looy woonden in 1 mei 1857 in de wijk B nr. 34 te Herselt [België].2 
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] voor 3 januari 1876.3 
OverlijdenHij overleed op 3 januari 1876 in Schalbroek te Lummen [België] in de ouderdom van 70 jaar. De tekst vermeldt: 'Josephus Antonius overlijdt om 10 uur 's avonds in het gehucht Schalbroek. Zoon Victor (27 jaar) en schoonzoon Livinus Geerts (37 jaar), beiden landbouwers te Lummen, doen aangifte.3'

Familie

Bernardine Van Looy ° 13 sep 1824, + 12 feb 1909
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek XIII-1806, geboorten, p.21v.
 2. [S392] Burgerlijke Stand Herselt, Rijksarchief Antwerpen, 1857, geboorten, p.16v, akte 61.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1876, p.53, akte 1.

Jozef Reynders

IDnr.11572
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
HuwelijkJozef Reynders huwde met Maria Valeria Frederickx, dochter van Petrus Franciscus Josephus Frederickx en Maria Theresia Billen, na 1910 te Halen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien

Leonardus Reynders

IDnr.2958, ° 23 november 1880, + voor 26 mei 1965
VaderFranciscus Reynders ° 4 september 1849, + 2 december 1931
MoederPaulina Frederix ° 20 december 1853, + 5 maart 1929
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLeonardus Reynders werd geboren op 23 november 1880 te Zolder [België]. In het document wordt vermeld: 'Leonardus wordt geboren in de Dorpsstraat. De getuigen bij de geboorteaangifte Ferdinandus Vanhove en Franciscus Mechelmans.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Ludovica Hoydonckx op 26 juli 1924 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen van het kerkelijk huwelijk zijn Ludovicus Inpanis en Felix Hoydonckx.2' 
OverlijdenHij overleed voor 26 mei 1965 te Zolder? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1358748, 1880, geboortes, akte 67.
 2. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 0619456, 1924, huwelijken.
 3. [S395] Opzoekingen door François Saenen.

Livinus Reynders

IDnr.2265, ° 1 mei 1857, + na 17 april 1909
VaderJoseph Antonius Reynders1 ° 5 mei 1805, + 3 januari 1876
MoederBernardine Van Looy1 ° 13 september 1824, + 12 februari 1909
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteLivinus Reynders werd geboren op 1 mei 1857 te Herselt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Josephus Antonius (53 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Petrus Constantius Verhaert (36 jaar, secretaris) en Petrus Servatius Janssens (42 jaar, veldwachter.)1'
HuwelijkHij huwde met Maria Blondina Reymen, dochter van Jacobus Reymen en Theresia Theunis, op 9 augustus 1884 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De vader van de bruidegom en van de bruid zijn al overleden. Beide moeders zijn aanwezig. De getuigen zijn Ludovicus Reymen (33 jaar, dienstknecht en broer van de bruid), Alphonse Cruysberghs (25 jaar, smid), beiden van Lummen en Felix Reynders (40 jaar, koetsier te Brussel en de oom van de bruidegom).2'
BeroepHij was landbouwer te Lummen [België] tussen 19 oktober 1884 en 17 april 1909.3,4 
OverlijdenHij overleed na 17 april 1909 te Lummen? [België].4 

Familie

Maria Blondina Reymen ° 14 jun 1863, + 9 jan 1939
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S392] Burgerlijke Stand Herselt, Rijksarchief Antwerpen, 1857, geboorten, p.16v, akte 61.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1884, huwelijken, p.15, akte 15.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1884, p.15, akte 57.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken 1909, p.8, akte 8.

Margaretha Alphonsina Reynders1

IDnr.6871, ° 9 november 1899
VaderGuillaume Reynders1 ° 11 mei 1870, + 23 september 1934
MoederMaria Josephina Frederix1 ° 9 september 1872, + 8 januari 1954
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMargaretha Alphonsina Reynders werd geboren op 9 november 1899 te Vreren [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.