Anna Maria Motmans

IDnr.4021, ° 1 februari 1780, + 27 december 1848
VaderJoannes Motmans1 ° voor 1760, + voor 5 februari 1807
MoederMaria Catharina Otten1 ° 16 januari 1742, + 22 juni 1823
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Maria Motmans werd gedoopt op 1 februari 1780 te Stevoort [België].2 
HuwelijkZij huwde met Henricus Frederix, zoon van Daniel Fredrix en Elisabeth Peeters, op 5 februari 1807 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 12 uur 's middags. De moeder van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig. Bij hun huwelijk erkennen de echtelingen hun twee eerder geboren zonen: Jean Frederix, geboren te Stevoort op 20 floréal an X [10 mei 1802] en Hubert Frederix, geboren te Hasselt op 22 brumaire an XIII [13 november 1804]. De getuigen bij het huwelijk zijn de vader van de bruidegom, Daniel Fredrix (75 jaar, landbouwer, uit Melveren), Pierre Jean Vissers (38 jaar, slotenmaker), Charles Joseph Servais (27 jaar, muzikant) en Winand Baerts (53 jaar, ex-secretaris van Kuringen), de laatste drie uit Hasselt.2'
OverlijdenZij overleed op 27 december 1848 te Stevoort [België] in de ouderdom van 68 jaar.3 

Familie

Henricus Frederix ° 2 nov 1764, + 31 dec 1848
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S120] Bevolkingsregister Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 2. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1848, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1807, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1809, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1813, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1815, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1818, geboorten.
 9. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1821, geboorten.
 10. [S77] Burgerlijke Stand Geel (origineel), Archief stad Geel, 1895, overlijdens, p.95v, akte 378.
 11. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort, 1826, overlijdens.

Annita Motmans

IDnr.15359, ° 4 augustus 1953
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnnita Motmans werd geboren op 4 augustus 1953 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Willy Wouters, zoon van Mathieu Hubertus Wouters en Françoise Gérardine Joséphine Lux, op 25 oktober 1980 te Nieuwerkerken [België].1 

Familie

Willy Wouters ° 25 okt 1955
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Dorothea Motmans

IDnr.267, ° 11 februari 1823, + 20 april 1883
VaderPetrus Motmans1 ° 24 maart 1792, + 16 november 1864
MoederAnna Catharina Vos1 ° 8 juni 1795, + 14 oktober 1837
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteDorothea Motmans werd geboren op 11 februari 1823 te Schulen [België].2 
HuwelijkZij huwde met Clemens Andreas Fredrix, zoon van Antonius Frederix en Marie Cathérine Vandermaesen, op 23 oktober 1861 te Schulen [België].3 
ErfenisClemens Andreas Fredrix en Dorothea Motmans waren op 25 februari 1865 te Lummen [België] erfgenamen. De akte luidt als volgt: 'Bij de herverdeling van de erfenis van gronden en gebouwen te Schulen, waaronder een pannenoven, komt het stuk grond met de pannenoven toe aan de oom van Dorothé Motmans, Pieter Jan Vos.4' 
OverlijdenZij overleed op 20 april 1883 te Lummen [België] in de ouderdom van 60 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte wordt gedaan door haar neef Joannes Antonius Fredrix (24 jaar, postmeester) en door Franciscus Labie (30 jaar, herbergier), beiden van Lummen.5'

Familie

Clemens Andreas Fredrix ° 4 sep 1825, + 17 apr 1896
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen, 1823, geboorten.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen, 1861, huwelijken.
 4. [S494] Opzoekingen door Patrick Boucneau.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1883, overlijdens, p.7, akte 24.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Schulen, 1862, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1864, geboorten.

Joannes Motmans

IDnr.4747, ° voor 1760, + voor 5 februari 1807
DoopselJoannes Motmans werd gedoopt voor 1760 te Stevoort? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Otten voor 7 juli 1768 te Grazen? [België].2 
OverlijdenHij overleed voor 5 februari 1807 te Liège [België].3 

Familie

Maria Catharina Otten ° 16 jan 1742, + 22 jun 1823
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S120] Bevolkingsregister Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Stevoort, 1768, doopsels.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1807, huwelijken, p.6.

Maria Catharina Motmans

IDnr.5643, ° 28 november 1741, + 28 september 1811
DoopselMaria Catharina Motmans werd gedoopt op 28 november 1741 te Stevoort [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Bex op 26 januari 1760 te Stevoort [België].2 
OverlijdenZij overleed op 28 september 1811 te Stevoort [België] in de ouderdom van 69 jaar.2 

Familie

Joannes Bex ° voor 1740, + 22 jun 1822
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Stevoort.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.

Petrus Motmans

IDnr.9250, ° 24 maart 1792, + 16 november 1864
GeboortePetrus Motmans werd geboren op 24 maart 1792 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Vos op 18 september 1822 te Schulen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 16 november 1864 te Lummen [België] in de ouderdom van 72 jaar.2 

Familie

Anna Catharina Vos ° 8 jun 1795, + 14 okt 1837
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Geert Mouling

IDnr.15753, ° na 1970
VaderMartin Mouling1 ° 31 juli 1951, + 14 oktober 2009
MoederMarie-Jeanne Frederix1 ° na 1945
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteGeert Mouling werd geboren na 1970.1