Sabina Elisa Jozef Van Chaze

IDnr.12682, ° 13 augustus 1960
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteSabina Elisa Jozef Van Chaze werd geboren op 13 augustus 1960 te Lommel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Jean Pierre Pinxten, zoon van Leopold Joseph Maurice Pinxten en Justina Louisa Joanna Eerdekens, op 14 augustus 1981 te Overpelt [België].1 

Familie

Jean Pierre Pinxten ° 16 apr 1960
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Jan Van Cijen

IDnr.7490, ° voor 1615, + na 22 maart 1652
DoopselJan Van Cijen werd gedoopt voor 1615 te Paal? [België].1 
EigendomJan Van Cijen verkocht, samen met Peter Fredricx, een goed volgens een akte gemaakt te Paal? [België] op 22 maart 1652. Ze vermeldt verder ook Christiaen Servatius en Thomas Jans. De akte luidt als volgt: 'Anno 1652 op 22 maart heeft Jan Van Cijen met 'lauderinghe' van zijn vrouw - die hij belooft in te brengen - opgedragen tot behoef van Peeter Fredericxs de helft van een bos gelegen te Paal, waar Peeter Fredericxs voorschreven, mr. Christiaen Servatij en Thomas Jans de wederhelft hebben, en dat voor een som van 30 gulden, welke de verkoper verklaart ontvangen te hebben. Lijcoop na lantcoop, godtspenninck 2 stuivers [nvdr. 20 stuivers in een gulden]. Zo is Peeter voorschreven in de helft van het 'bosken' gegicht met recht en hebben partijen de uitkomst betaald.
Anno voorschreven op 1 juli heeft de vrouw van Jan Van Ceijen gelaudeerd en is 'in hoeden gekeert'.1'
OverlijdenHij overleed na 22 maart 1652 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1652, boek 40, p.329.

Barbara Van Cingel

IDnr.3378, ° 4 december 1723
VaderJoannes Van Singel1 ° voor 1695, + 2 maart 1729
MoederElisabeta Frederix1 ° 7 april 1702, + na 1 mei 1734
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselBarbara Van Cingel werd gedoopt op 4 december 1723 te Beverlo [België] met als peter Joannes Schepkens en als meter Gertrudis Beerts.2

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1623, doopsels, p.201.
  2. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1723, doopsels, p.201.

Elisabetha Van Cingel

IDnr.3384, ° 4 april 1722
VaderJoannes Van Singel1 ° voor 1695, + 2 maart 1729
MoederElisabeta Frederix1 ° 7 april 1702, + na 1 mei 1734
Stamkaartenafstammelingen van Henricus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Henricus Fredrix [boxformaat]
DoopselElisabetha Van Cingel werd gedoopt op 4 april 1722 te Beverlo [België] met als peter Casparus Smets en als meter Elisabetha Rediers.1

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1722, doopsels, p.197.

Margriet Van Coersworm

IDnr.2885, ° voor 1540, + na 3 juni 1573
DoopselMargriet Van Coersworm werd gedoopt voor 1540.1 
HuwelijkZij huwde met Willem Van Horion, zoon van Aerdt Van Horion, in 1573. 
AflossingMargriet Van Coersworm ontving van Jan Frericx de terugbetaling van een lening aan 2 mud rogge en 3 Rinsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 april 1573. Deze verwijst ook naar Peeter Vanden Briele als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Willem Van Horion en Bartholomes Sleegers. De akte luidt als volgt: 'Joffrouwe Margriet van Coersworm, weduwe jonker Willem van Horion, met haar momber Peeter Vanden Briele, kwijt Jan Fredericx en zijn panden van: 1. 1 mud rogge en 1 Rinsgulden 'sjaars, waarvan gicht en goeding gepasseerd zijn tussen heer Bartholomeuwis Sleegers en wijlen jonker Aerdt van Horion, d.d. 10 september 1534; 2. nog van 1 mudde rogge en 1 Rinsgulden 'sjaars, door jonker Aerdt van Horion verkregen op 13 september 1537; 3. nog van 1 Rinsgulden 'sjaars door jonker Aerdt Van Horion verkregen op 26 juni 1539.2' 
LeningMargriet Van Coersworm leende aan Jan Frericx de som van 18 Rinsgulden aan 1 Rinsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 juni 1573. Deze verwijst ook naar Peeter Vanden Briele als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredericx leent van Joffrouwe Margriet van Coersworm 18 Rinsgulden Brabants à 1 Rinsgulden 'sjaars. Pand: huis en hof te Westerhoven. Palende Z. de straat; O. Henrick Kempeneers kinder; N. het Brueckelen; W. Steeven Boegaerts erfgenamen. Fredericx consenteert hiervan zegel en brief. Peeter Vanden Briele is namens de joffrouw ter gichte gekomen.1' 
OverlijdenZij overleed na 3 juni 1573.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.314.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.314.

Joris Van Coesen

IDnr.2573, ° voor 1495, + na 25 november 1524
DoopselJoris Van Coesen werd gedoopt voor 1495.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Arnout Broisens met Arnout Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 november 1524, verwijst naar Joris Van Coesen als betrokken partij; Arnout Broisens alias der cremer met zijn momber Joris Van Coesen verkoopt aan Arnout Bosmans alias Frerix, den halven Tiest, gelegen boven den Hoelenwech. Palende de straat en O. Hubrecht Buysen. 
OverlijdenHij overleed na 25 november 1524.1 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.69.

Thielen Van Coesen

IDnr.2601, ° voor 1505, + na 8 februari 1537
DoopselThielen Van Coesen werd gedoopt voor 1505 te Lummen? [België].1 
LeningAert Fredericks leende aan Thielen Van Coesen de som van 10 Rijnsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 april 1535. De akte luidt als volgt: 'Thielen van Coesen alias Coutereels leent via de Loonse meier van Aert Fredericks alias Clemynen 10 Rijnsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars. Pand: al zijn binnengoederen.
In de marge: gekweten op 8 februari 1537.1'
 
NaamvariatieHij werd ook Coutereels genoemd.1 
AflossingAert Fredericks ontving van Thielen Van Coesen de terugbetaling van een lening van 10 Rijnsgulden aan ½ mud rogge intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1537. De akte luidt als volgt: 'Thielen van Coesen alias Coutereels leent via de Loonse meier van Aert Fredericks alias Clemynen 10 Rijnsgulden Brabants à ½ mud rogge 'sjaars. Pand: al zijn binnengoederen.
In de marge: gekweten op 8 februari 1537.1'
 
OverlijdenHij overleed na 8 februari 1537 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S42] Schepenbank Lummen - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 1, p.118v.