Anna Van Dyck

IDnr.14715, ° voor 1720, + 7 maart 1748
DoopselAnna Van Dyck werd gedoopt voor 1720 te Grote-Brogel? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guillielmus Jansens voor 21 januari 1739 te Grote-Brogel? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 7 maart 1748 te Grote-Brogel [België].1 

Familie

Guillielmus Jansens ° voor 1720, + na 21 jan 1739
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S427] Parochieregisters Grote-Brogel, Rijksarchief Hasselt, 1739, doopsels, p.30.

Servatius Van Eerdewech

IDnr.1137, ° voor 1640, + na 16 november 1661
GeboorteServatius Van Eerdewech werd geboren voor 1640. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Corthauts op 16 november 1661 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 16 november 1661. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.91.

Maria Van Eerdewegh

IDnr.1242, ° voor 1605, + na 9 januari 1670
NaamvariatieMaria Van Eerdewegh werd ook Maria Vaneerdewech genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Fredrix op 5 januari 1661 te Lummen [België].2 
AflossingChristiaen Fredrix ontving van Maria Van Eerdewegh de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 3 maart 1661. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredricx verklaart dat hij uit handen van Tielman Van Herle, in de naam van zijn moeder Maria Vanden Eerdenwech, 100 gulden ontvangen heeft. Het betreft het kapitaal van 5 gulden jaarlijks met twee jaren verlopen en nog 19 gulden 13 stuivers voor de kosten van evictie die door Fredricx werden gemaakt toen hij de panden "gesaiseert" heeft van de erfgenamen van Christiaen Henricx in Molem en die door de voorschreven Maria Vanden Eerdenwech als jongere rentier denvo (?de nouveau?) geëvinceerd zijn omdat deze panden naast andere aan haar verborgd werden. Tielman Van Herle kwam in de naam van zijn moeder ter gichte.1' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Christianus Bosmans op 9 januari 1670 te Lummen [België].3
OverlijdenZij overleed na 9 januari 1670 te Lummen? [België].3 

Familie

Kind

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1661, p.336.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.81.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1670, doopsels, p.162.

Maria Barbara Van Eertrijck

IDnr.8075, ° voor 1730, + na 6 mei 1767
DoopselMaria Barbara Van Eertrijck werd gedoopt voor 1730 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Frederici op 9 augustus 1751 te Hasselt [België].2
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Thomas Frederici op 22 februari 1754 te Hasselt [België].3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Guillielmus Joannes Frederici op 29 juli 1758 te Hasselt [België].4
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Franciscus Frederici op 6 mei 1767 te Hasselt [België].5 
OverlijdenZij overleed na 6 mei 1767 te Hasselt? [België].6 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 295, 1751, doopsels, p.241.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.100v.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1754, doopsels, p.123.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1758, doopsels, p.13v.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1767, doopsels, p.59v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1767, doopsels, p.132.

Jacobus Van Egen

IDnr.11355, ° voor 1765, + na 13 november 1787
DoopselJacobus Van Egen werd gedoopt voor 1765 te Lummen? [België].1 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens.2 
BetalingHenricus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Henricus Fredrix, wonend in Eversel onder het dorp van Heusden, is omtrent 24 jaar oud. Op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, verklaart hij dat hij de 'hooghbosche thiende' van 'erfven ontrent den eerdenwegh gelegen' heeft helpen invaren in de schuur van zijn vader Christiaen Fredrix. Als deze uitgedorst waren, heeft hij deze gevaren naar het huis van Mathias Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen. Hij heeft het tiendekoren van de hoogh bosch thiende daar op zolder geleverd in naam van zijn vader Christiaen Fredrix. Opgemaakt in Genebosch in het huis van Henricus Jans in diens presentie en van Jacobus Van Egen, wonend binnen de vrijheid Lummen, getuigen. Fredrix tekent.'.1 
OverlijdenHij overleed na 13 november 1787 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 38.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.

Joannes Van Eijnde

IDnr.3769, ° voor 1670, + na 10 november 1696
DoopselJoannes Van Eijnde werd gedoopt voor 1670.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Alexandrina Krekelmans op 10 november 1696 te Beringen [België].1
OverlijdenHij overleed na 10 november 1696.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1696, doopsels, p.86.

Maria Van Eijnde

IDnr.3677, ° voor 1735, + na 1761
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMaria Van Eijnde werd gedoopt voor 1735 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lucas voor 1761 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1761 te Lummen? [België].1 

Familie

Joannes Lucas ° voor 1735, + na 1761
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1231462, 1831, overlijdens, akte 1.