Joannes Van Ham

IDnr.9900, ° voor 1720, + na 11 mei 1743
DoopselJoannes Van Ham werd gedoopt voor 1720 te Hechtel? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Fredrix op 11 mei 1743 te Hechtel [België].2 
OverlijdenHij overleed na 11 mei 1743 te Hechtel? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Hechtel.
 2. [S54] Parochieregisters Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1358918, doopsels.

Maria Van Ham

IDnr.525, ° voor 1635, + na 11 januari 1668
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Van Ham werd gedoopt voor 1635. 
HuwelijkZij huwde met Cornelius Van Sonhoven op 12 februari 1656 te Koersel [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrix, zoon van Peter Fredricx en N. (eerste vrouw) N., op 12 juni 1661 te Lummen [België] met als getuigen Matthias Fredrix en Mathias Clockluijers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk werd ingezegend met 'het rode zegel'.2' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Fredrix op 26 oktober 1666 te Lummen [België].3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Henricus Fredericus Fredrix op 11 januari 1668 te Beringen [België].4
OverlijdenZij overleed na 11 januari 1668 te Beringen? [België].4 

Familie 1

Cornelius Van Sonhoven ° voor 1635, + tussen 17 okt 1659 en 12 jun 1661
Kinderen

Familie 2

Joannes Fredrix ° circa 1636, + tussen 27 apr 1667 en 8 apr 1724
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 450, p.292.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 553, p.70 (p.37).
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.132.
 4. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1668, doopsels, p.24.

Nicolaus Van Hamel

IDnr.1819, ° voor 1681, + na 15 juni 1702
DoopselNicolaus Van Hamel werd gedoopt voor 1681.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Theijs op 15 juni 1702 te Lummen [België]; Joannes Hueveneers wordt vervangen door Nicolaus Van Hamel.1 
OverlijdenHij overleed na 15 juni 1702.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.165 (p.84).

Cristiaen Van Haren

IDnr.5074, ° voor 1660, + na 28 mei 1697
DoopselCristiaen Van Haren werd gedoopt voor 1660 te Lummen? [België].1 
EigendomMathijs Mattheij verkocht een goed aan Cristiaen Van Haren volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 28 mei 1697. Ze vermeldt verder ook Anna Frederici. De akte luidt als volgt: 'Mattijs Mattues draagt krachtens testament van zijn vrouw Anna Fredrix en na publieke toewijzing, over aan Cristiaen Van Haren: 1) Een bemdeken op de voort te Oosterhoven, palende Z. en W. de straat. 2) Twee plekjes erven, die Heijkens, naast elkaar gelegen, gescheiden met een veurle; palende Z. de straat; W. het broek; O. Simon Pauwls. Belast met 7½ gulden aan N. te Coirssel. Wie de koop vernadert moet de obtinent-koper schadeloos stellen van alle gedane kosten van akkeren, mesten, zaaien, e.a. Tot kopers last zijn nog: schrijfgeld, gicht, kaarsbranding. Lijcoop: een ton bier. Godsgeld: 5 stuivers. Op 2 mei 1697 kent Mattues de palmslag toe aan Cristiaen van Haren voor 270 gulden Brabants Luiks en 20 hogen. Getuigen: Jan Teunis en Jan van Bungen. Was getekend: Guill. Neven, secretaris Lummensis. Jan van Bungen hoogt af met 5 hogen. Getuigen: Jan Teunis en Peeter Iden. Was getekend: Guill. Neven. Na de kaarsbranding van 23 mei stelt Van Bungen, Cristiaen van Haren in zijn plaats.1' 
OverlijdenHij overleed na 28 mei 1697 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 60, 1687 - 1709, p.161v.

Paulus Van Hauterden

IDnr.1005, ° voor 1675, + na 27 maart 1698
DoopselPaulus Van Hauterden werd gedoopt voor 1675. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabetha Opheijde op 27 maart 1698 te Beringen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1698. 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.89.

Joannes Van Heel

IDnr.565, ° voor 1658, + na 22 oktober 1679
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselJoannes Van Heel werd gedoopt voor 1658. 
HuwelijkHij huwde met Catharina Frederix, dochter van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts, op 22 oktober 1679 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Bij de ondertrouw op 5 oktober waren Gerardus Loiens en Leonardus Aerts aanwezig.1' 
OverlijdenHij overleed na 22 oktober 1679. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.86.

Joannes Van Heel

IDnr.979, ° voor 1655, + na 10 april 1713
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Van Heel werd ook Joannes Van Heerle genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Joannes Van Herle genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1655 te Lummen? [België].1 
VerlovingHij verloofde zich met Catharina Fredrix, dochter van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, op 8 oktober 1679 te Lummen [België] met als getuigen Gerardus Loiens en Leonardus Aerts.1
HuwelijkHij huwde met Catharina Fredrix, dochter van Christiaen Fredrix en Anna Cruessens, op 22 oktober 1679 te Lummen [België] met als getuigen Dionysius Ceunen en Jan Geerts.1
EigendomAerdt Andaso verkocht een goed aan Joannes Van Heel volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 19 december 1697. Deze verwijst ook naar Christianus Fredrix en Joannes Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Andaso verkoopt aan Jan Van Herle een perceel land 'het Heijken' gelegen op de Langstraet. Grenzend aan 'die Broeckstege' O., Michiel Stessens W., Haub Elsen Z., die Langstraet N. voor 20 gulden BBL eens boven de lasten. Lasten: 50 gulden kapitaal aan Jan Fredrix en 50 gulden kapitaal aan Cristiaen Fredrix, 2 oorden cijns en gemeenteschattingen.2'
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Bosmans op 10 april 1713 te Lummen [België].3 
OverlijdenHij overleed na 10 april 1713. 

Familie

Catharina Fredrix ° circa 1640, + 6 jun 1686
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1679, huwelijken, p.86.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1697, p.170.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.249 (p.126).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1680, doopsels, p.258.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1682, doopsels, p.283.