Maria Ida Frederix

IDnr.1623, ° 8 oktober 1818, + 1 maart 1872
VaderPeter Fredrickx1 ° 26 juni 1770, + 22 mei 1837
MoederMaria Anna Aldegonda Severens1 ° 29 september 1780, + 7 september 1848
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Ida Frederix werd geboren op 8 oktober 1818 te Peer [België].2 
HuwelijkZij huwde met Jan Martinus Custers, zoon van Bartholomeus Custers en Anna Catharina Sannen, op 24 januari 1852 te Peer [België].1 
OverlijdenZij overleed op 1 maart 1872 te Peer [België] in de ouderdom van 53 jaar.1 

Familie

Jan Martinus Custers ° 10 mei 1811, + na 1 mrt 1861
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Peer.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wijchmaal.

Maria Ida Frederix1

IDnr.4722, ° 29 november 1813, + 17 februari 1876
VaderLambertus Fredriex2 ° 10 november 1769, + 9 februari 1834
MoederMaria Joanna Vanderlinden2 ° 3 juni 1778, + 7 december 1813
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Ida Frederix werd geboren op 29 november 1813 te Sint-Lambrechts-Herk [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 10 uur 's morgens geboren. Haar vader Lambertus (44 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuige Guillaume Bollen (55, dagloner), beiden van Sint-Lambrechts-Herk.2'
BeroepZij was dienstmeid op 10 juni 1841.3 
HuwelijkZij huwde met Joannes Arnoldus Stroubben, zoon van Joannes Arnoldus Stroubben en Isabella Blocken, op 10 juni 1841 in Trekschuren te Hasselt [België] met als getuigen Arnoldus Beerden, Pieter Jan Fredriex, Libertus Frederix en Cornelius Frederix. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Arnoldus Beerden (30 jaar, dagloner) en Petrus Fredricx (22 jaar, klompenmaker), beiden uit Sint-Lambrechts-Herk. Verder Libertus (24 jaar) en Cornelius Fredricx (21 jaar), beiden dagloners uit Hasselt. Voorts wordt er vermeld dat Maria Ida In het gehucht Trekschuren (Hasselt) woont en haar man in het gehucht Rapertingen (Hasselt).3' 
OverlijdenZij overleed op 17 februari 1876 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 62 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 8 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door zijn haar man Petrus Arnoldus (55 jaar) en haar broer Petrus Joannes (53 jaar), beiden landbouwers te Sint-Lambrechts-Herk.4' 

Familie

Joannes Arnoldus Stroubben ° 5 mei 1819, + 19 mei 1894
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 2. [S401] Burgerlijke Stand Sint-Lambrechts-Herk, Rijksarchief Hasselt, 1813, geboorten, p.13v.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1841, huwelijken, aangevuld met de opzoekingen van Roger Frederix.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk.

Maria Ida Frederix

IDnr.10717, ° 10 september 1830, + 9 oktober 1830
VaderGerardus Frederix1 ° 26 februari 1794, + 23 april 1878
MoederJoanna Catharina Deeteren1 ° 24 maart 1792, + 14 mei 1857
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Ida Frederix werd geboren op 10 september 1830 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 9 oktober 1830 te Maastricht [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 28, 1830, geboorten, akte 524.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 252, 1830, overlijdens, akte 570.

Maria Ida Frederix

IDnr.4005, ° 11 mei 1885, + 30 juni 1961
VaderPetrus Leonardus Frederix1 ° 4 oktober 1848, + 18 april 1932
MoederMaria Ida Vanvelthoven1 ° 28 februari 1847, + 11 augustus 1901
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Ida Frederix werd geboren op 11 mei 1885 op de Rest te Hechtel [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Ida wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Peter Leonard (36 jaar, dagloner) komt aangifte doen met als getuigen Joseph Gijsbers (30 jaar, landbouwer) en Jan Antoon Reijnders (23 jaar, landbouwer), allen van Hechtel.1'
HuwelijkZij huwde met Gerardus Pinxten, zoon van Pieter Pinxten en Joanna Maria Roten, op 27 november 1903 te Hechtel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 5 uur 's namiddags. De vader van de bruid en de ouders van de bruidegom zijn aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Mathijs Peeters (33 jaar, sigarenmaker, van Hechtel), Hubertus Erken (55 jaar, sigarenmaker, van Wijchmaal), Josephus Vaesen (41 jaar, veldwachter, van Hechtel) en Matheus Even (50 jaar, herbergier, van Hechtel).2'
OverlijdenZij overleed op 30 juni 1961 te Overpelt [België] in de ouderdom van 76 jaar.3 
BegrafenisZij werd begraven op 3 juli 1961 in Fabriek te Overpelt [België]. De tekst vermeldt: 'Zij werd gebraven op de begraafplaats, vak B, rij 5, graf 2, LN 106.3' 

Familie

Gerardus Pinxten ° 21 aug 1876, + 27 jun 1943
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1885, geboorten, p.5, akte 16.
 2. [S55] Burgerlijke Stand Hechtel, Rijksarchief Hasselt, 1903, huwelijken, verso bijvoegsel 2de blad, akte 15.
 3. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Maria Ida Philomena Frederix

IDnr.12504, ° 17 mei 1909, + 11 november 1983
VaderArnoldus Frederix1 ° 28 maart 1872, + 25 november 1941
MoederAnna Catharina Janssen1 ° 29 juni 1874, + 2 mei 1952
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Ida Philomena Frederix werd geboren op 17 mei 1909 te Overpelt [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 1 uur in de namiddag. Vader Arnoldus (landbouwer) doet aangifte met als getuigen Louis Vanwinkel (gemeenteontvanger, 45 jaar) en Jan Vanseggelen (landbouwer, 36 jaar), allen van Overpelt.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Jozef Remigius Mentens op 28 juni 1933 te Overpelt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 11 november 1983 te Overpelt [België] in de ouderdom van 74 jaar.3
BegrafenisZij werd begraven op 16 november 1983 in Lindelhoeven te Overpelt [België].3 

Familie

Petrus Jozef Remigius Mentens ° 14 mrt 1907, + 17 mei 1992
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S492] Burgerlijke Stand Overpelt, Rijksarchief Hasselt, 1909, geboorten, p.16v, akte 58.
 2. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.11.1983, p.6.

Maria Ida Suzanna Frederix

IDnr.7621, ° 14 januari 1934, + 29 maart 2012
VaderPetrus Henricus Frederix1 ° 9 juli 1907, + 11 mei 1973
MoederMaria Helena Bertha Gelders1 ° 5 september 1904, + 18 mei 1958
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamSuzanne. 
GeboorteMaria Ida Suzanna Frederix werd geboren op 14 januari 1934 te Eksel [België].1
Gebeurtenis Circa 1950 dateert deze foto (zie bijlage) van Petrus Henricus Frederix en Maria Helena Bertha Gelders, samen met Maria Ida Suzanna Frederix te Eksel [België]. Martinus staat in het midden, Emilianne zit vooraan met een pop en Suzanna staat uiterst rechts. De familie woonde aan de 'Hoxent' kapel (zie andere foto in bijlage). Het piepkleine figuurtje links beneden op de foto van de kapel is eveneens Emilianne.1
HuwelijkZij huwde met Jozef Albert Elen op 19 juli 1958 te Lommel [België]. De akte vermeldt: 'Het kerkelijk huwelijk heeft plaats in de parochie H. Barbara in Lommel-Werkplaatsen.1'
WoonstZij en Jozef Albert Elen woonden in tussen 15 februari 1964 en 18 september 1971 in de Raam 562A te Ophoven [België].1 
Gebeurtenis In juli 2008 vierden Jozef Albert Elen en Maria Ida Suzanna Frederix hun gouden huwelijksjubileum.
OverlijdenZij overleed op 29 maart 2012 te Maaseik [België] in de ouderdom van 78 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het ziekenhuis Maas en Kempen.2'
BegrafenisZij werd begraven op 2 april 2012 te Kinrooi [België].2 

Familie

Jozef Albert Elen ° 6 mrt 1932
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S149] Opzoekingen door Eddy Frederix.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2012-03-29/suzanne-frederix

Maria Isabella Frederix

IDnr.6001, ° 12 mei 1900
VaderArnoldus Frederix1 ° 19 december 1861, + na 12 mei 1900
MoederElisabeth Maria Meertens1 ° 24 april 1865, + na 12 mei 1900
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Isabella Frederix werd geboren op 12 mei 1900 te Kanne [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kanne.