Baltus Vander Locht

IDnr.2825, ° voor 1610, + na 18 december 1642
VaderWillem Vander Locht1 ° voor 1585, + tussen 5 april 1634 en 18 december 1642
MoederN. Garen1 ° voor 1595, + na 13 juli 1623
DoopselBaltus Vander Locht werd gedoopt voor 1610.1 
AflossingArnoldus Fredrix ontving van Baltus Vander Locht de terugbetaling van een lening aan 6 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 december 1642. Ze vermeldt verder ook Willem Vander Locht. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Frerix van Genijcken kwijt de panden van de erfgenamen Willem Vander locht van een jaar rente van 6 gulden. Gekweten door Baltus Vander locht die deze schuld geërfd had.1' 
OverlijdenHij overleed na 18 december 1642.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.132.

Jan Vander Locht

IDnr.4927, ° voor 1625, + na 26 oktober 1651
DoopselJan Vander Locht werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
AflossingChristiaen Fredrix en Anna Cruessens ontvingen van Jan Vander Locht de terugbetaling van een lening van 60 gulden aan 3 gulden 10 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1651. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix man en momber van Anna Crusens kwijt de panden van de kinderen van Servaes Reynders van 3 gulden 10 stuivers jaarlijks. Voor kapitaal hebben ze uit handen van Jan Vander Locht en Jan Reynders, als mombers van de kinderen, de som van 60 gulden Brabants eens ontvangen. Het pand was ‘den Langen Hoff’ in Molem.1' 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1651 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.272v.

Willem Vander Locht1

IDnr.2806, ° voor 1585, + tussen 5 april 1634 en 18 december 1642
DoopselWillem Vander Locht werd gedoopt voor 1585 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met N. Garen, dochter van Jan Garen, voor 1610. 
LeningArnoldus Fredrix leende aan Willem Vander Locht de som van 100 gulden bbl aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 juli 1623. De akte luidt als volgt: 'Jan Garen draagt aan zijn schoonzoon Willem Vander Locht het vruchtgebruik op van huis en hof te Oosterhoven, palende Marten Mees, Naep Pouls, de heer van Lumpmen en de straat. Willem Vander Locht, tot tocht en erfdom gekomen, leent op dat huis en hof, 100 gulden à 6%, van Aerdt Frerix van Geneijcken. Onderpand: zijn andere goederen. Willem Vander Locht stelt zijn schoonvader weer in zijn tocht.1' 
CivielrechtHij en Maria Van Hese waren te Lummen [België] betrokken bij de volgende volgende civiele rechtzaak op 5 april 1634: 'Maria Van Hese, weduwe Aerdt Frerix, had geprocedeerd op de panden van Willem Vander Locht, wegens wanbetaling van 5 gulden 's jaars. De zaak is oud genoeg van genachten om de partijen te dagen tot het geleid. Dag van het geleid is 5 april. Lenaerdt Jans verklaart Willem Vander Locht gedaagd te hebben. Omdat hij - en niemand anders in zijn naam - daartegen iets zegde is de voornoemde weduwe 'risch ende reijs ghelevert in een teecken van possessie'. Ze is daar in gegicht en gegoed met recht.2' 
OverlijdenHij overleed tussen 5 april 1634 en 18 december 1642 te Lummen? [België].2,3 
AflossingDe leningsovereenkomst van Arnoldus Fredrix met Baltus Vander Locht, geacteerd te Lummen [België] op 18 december 1642, vermeldt eveneens Willem Vander Locht.3 

Familie

N. Garen ° voor 1595, + na 13 jul 1623
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.244v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.43v.
  3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.132.

Agnes Vanderaerden1

IDnr.12924, ° voor 1945
GeboorteAgnes Vanderaerden werd geboren voor 1945.1 
HuwelijkZij huwde met Ludo Melotte voor 1964.1 

Familie

Ludo Melotte ° 8 jul 1941, + 15 aug 2002
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 19.08.2002, p.11.

Sédrich Vanderbeek

IDnr.12929
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
PartnerSédrich Vanderbeek is de partner van Sophie Schmitz

Jacobus Vanderbenden

IDnr.10022, ° voor 1720, + na 9 februari 1743
DoopselJacobus Vanderbenden werd gedoopt voor 1720 te Stevoort? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Schats op 9 februari 1743 te Stevoort [België].1 
OverlijdenHij overleed na 9 februari 1743 te Stevoort? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Stevoort.

Anna Catharina Vanderbiesen

IDnr.2384, ° voor 1746, + na 1767
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselAnna Catharina Vanderbiesen werd gedoopt voor 1746 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Leonardus Zeelmaekers voor 1746. 
OverlijdenZij overleed na 1767 te Lummen? [België]. 

Familie

Leonardus Zeelmaekers ° voor 1746, + na 1767
Kind