Casimirus Fredrix

IDnr.139, ° 19 april 1821, + 14 maart 1866
VaderJoannes Franciscus Fredrix1 ° 18 april 1779, + 27 december 1842
MoederMaria Josepha Houben1 ° 17 mei 1784, + 5 september 1834
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteCasimirus Fredrix werd geboren op 19 april 1821 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Casimirus wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Franciscus (landbouwer) doet aangifte met als getuigen Petrus Bijnens (36 jaar, koster) en Joannes Alenus (25 jaar), allenvan Lummen.1'
WoonstJoannes Franciscus Fredrix en Maria Josepha Houben woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Alexander, Maria Helena, Pierre Jean Lambert, Maria Theresia, Casimirus en Bernardus in de woning nr. 331 in Genenbos te Lummen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Maria Theresia Bodaer, dochter van Paul Bodaer en Rosa Meuws, op 22 februari 1843 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's morgens. De moeder van de bruid is aanwezig. Haar vader is al overleden, alsook de ouders van de bruidegom. De getuigen zijn Carel Damen (49 jaar, winkelier), Henri Vanschoren (42 jaar, schepen), Ciprianus Raemackers (48 jaar, veldwachter) en Jean Fagnoule (27 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen.3'
BeroepHij was landbouwer in Genenbos te Lummen [België] tussen 18 december 1843 en 14 maart 1866.3,4 
OverlijdenHij overleed op 14 maart 1866 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 44 jaar. De tekst vermeldt: 'Casimirus overlijdt om 6 uur 's avonds. Zijn broer Bernard (43 jaar) doet aangifte met als getuige Norbertus Vanhamel (46 jaar), beiden landbouwers te Lummen.5'

Familie

Maria Theresia Bodaer ° 28 jun 1823, + 20 feb 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1821, geboorten, p.16, akte 54.
 2. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1843, huwelijken, p.29, akte 5.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, overlijdens, akte 14.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, overlijdens, p.55, akte 12.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1843, geboorten, p.20, akte 77.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.18, akte 69.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1852, geboorten, p.1, akte 1.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.14v, akte 54.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1858, geboorten, p.3, akte 8.
 11. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1861, geboorten, p.16v, akte 63.

Catharijn Fredrix

IDnr.2608, ° circa 1520, + na 20 maart 1572
VaderArnout Fredrix1 ° circa 1490, + tussen 26 juni 1551 en 23 april 1553
MoederCornelia Vanden Lokensberge1 ° voor 1490, + na 31 mei 1557
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharijn Fredrix werd gedoopt circa 1520 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met N. Van Meuwen circa 1545.2 
SchenkingCornelia Vanden Lokensberge schenkt aan Catharijn Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Arnout Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Cornelia Vanden Loekensberghe weduwe Arnout Ffrederix vermombert zich met Jan Clercx en haar zoon Arnout Ffredrix. Ze zijn haar geleverd met recht van de Loonse officier. Dan draagt ze ten behoeve van haar kinderen: nl. heer Jan, Arnout, Peeter, Katryn, Lysbeth, Anna en Maria Fredrix, broers en zusters, al haar goederen op waarvan ze het vruchtgebruik heeft.Voorwaarde: die kinderen moeten hun moeder, in ruil voor de tocht, haar levenlang onderhouden. De kinderen zijn nu tot tocht en erfdom gekomen.
Verder kwamen de kinderen overeen, dat wie hun moeder in kost, drank en andere nooddruft onderhouden zal en bij haar zal blijven, al het roerend goed krijgt dat de moeder toebehoort, en 3 Rynsgulden 'sjaars te trekken aan dat Runckelen euwet, te kwijten met 50 Rynsgulden. Wie de moeder onderhoudt mag die 50 Rynsgulden, niet verzetten, niet verkopen, niet belasten, noch verminderen zolang Cornelia leeft. Na haar dood mag, degene die de moeder aan haar einde gebracht heeft, over die 50 Rynsgulden beschikken.1'
 
EigendomJan Fredrix verkocht, samen met Catharijn Fredrix, een goed aan Arnout Fredrix en Peeter Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Jan Clercx en Lambertus Neven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Dan vermombert heer Jan zich met Jan Clercx. Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix vermomberen zich met Lambert Neven. Daarna verkopen heer Jan, Lysbeth, Katryn en Anna Ffredrix met hun mombers, en Machiel Moens als man-momber Marie Ffredrix, via de Loonse meier, hun kindsdelen aan hun broers Aerd en Peter Ffredrix.
Elk afstaand kind krijgt daarvoor 15 stuivers 'sjaars boven alle lasten. Te leggen met 13 ½ Rynsgulden.
Heer Jan Ffredrix bekent dat hij uitbetaald is. Daarna verklaren Machiel Moens en zijn vrouw Marie Ffredrix zich voldaan door Peter Ffredrix.1'
 
LeningLysbeth Fredrix en Catharijn Fredrix leenden aan Quinten Hoelsteens aan 30 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 31 mei 1557. Deze verwijst ook naar Arnout Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Daarna verkoopt Arnout Ffredrix, aan Lysbeth en Katryn Ffredrix, een hypotheek van 30 stuivers 'sjaars, staande ten laste van Quinten Hoelsteens op diens huis en hof, gelegen tegenover de Borchgracht.3' 
LeningCatharijn Fredrix leende aan Anna Huijbens aan 15 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 maart 1572. Deze verwijst ook naar Jan Van Meuwen als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Catharijn Frerix oft Bossmans verkoopt aan haar zoon Jan Van Meuwen der jonge een hypotheek van 15 stuivers 'sjaars met het verloop, op panden van Annen Huijbens oft Bloemans.' 
OverlijdenZij overleed na 20 maart 1572 te Lummen? [België].2 

Familie

N. Van Meuwen
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.190.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.303.
 3. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.190.

Catharina Fredrix

IDnr.322, ° 23 juli 1715, + na 4 december 1777
VaderJoannes Fredrix ° 19 juni 1667, + 12 augustus 1749
MoederCatharina Corthauts ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 23 juli 1715 te Lummen [België] met als peter Arnoldus Thits en als meter Catharina Vanderhijden.1 
HuwelijkZij huwde met Andreas Sroijen op 2 februari 1738 te Beringen [België] met als getuigen Petrus Steenarts en Joannes Jans. De akte vermeldt: 'Andreas is afkomstig van Heusden en Catharina van Lummen.2'
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Gijsens op 22 juni 1742 te Paal [België].3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Henricus Fredrix op 15 mei 1746 te Lummen [België].4 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts releveren Joannes Fredrickx, Gerardus Gijsens, Maria Fredrix en Catharina Fredrix op 25 september 1749 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Op 25 september 1749 compareren voor ons, schepenen van Lummen naar Loons recht, Jan Frederix en Geerdt Gijsens als man en momber van zijn vrouw Marie Frederix, in eigen naam en voor hun consorten namelijk [Cathari]ne Frederix en de achtergelaten kinderen [van hun zuster] Elisabeth Frederix. Ze hebben verzocht te releveren de helft van twee dagmaal 'broux' genaamd ‘den Graubaert’, gelegen te Gestel, waarvan de wederhelft toebehoort aan Jan Geerdts van Genebos. Palend in zijn geheel aan Rombaut Vaes ten zuiden, aan Jacobus Van Den Ardewegh ten westen, aan Jan Frederix voorschreven ten oosten en aan Jan Anthoon Put ten noorden. Verder de helft van een stuk ‘broux’ genaamd ‘den Kummerlier’, samen twee daghmael groot, waarvan Jan Anthoon Put de helft bezit, het geheel palend aan Jan Persoons ten oosten, de ‘Maelbeeck’ ten noorden, en aan Hendricus Put ten westen en henzelf ten zuiden. Dit alles is hen toegekomen na de dood van Jan Frederix en Catharina Corthouts, hun ouders. Kosten: 3 – 15; 2 – 16 – 1; samen 6 – 11 – 1.
Op dezelfde dag verschenen de voorschreven Jan Frederix en Geert Gijsens, die verzoeken om, na de dood van hun voorschreven ouders, een huis en hof te releveren, in Schulen gelegen, palend aan de straat ten westen, hun eigen erf ten zuiden en ten oosten, en de Winterbeeck ten noorden. Kosten 3 – 15; 0 – 7 – 0: samen 4 – 2; alles tesamen: 10 – 13 – 1.5'
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Houben voor 7 oktober 1749 te Paal? [België].6 
ReliefNa het overlijden van Gerardus Gijsens en Maria Fredrix releveren Anna Pieters, Jan Andries Pieters, Wilhelmus Houben en Catharina Fredrix op 4 december 1777 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Hendrick Van der Heijden man en momber Anna Pieters, Jan Andries Pieters, Willem Houben nomine uxoris Catharina Fredrix verzoeken te releveren het goed dat hen is aangekomen na de dood van Geert Geijsen en Maria Fredrix "van suster en susters kinderen zaliger": huis en hof gelegen in Schuelen; "van vier parceelen den heer advocaet Hilst, jouffr. Hussen en Merten Oppre, Agita Van Kosen, Renier Lecleer oosten, die heeren straet noorden, den heer Briers westen, den heer advocaet Hilst suijden"; een perceel land genaamd "het Groet Velt" in Schuelen, grenzend de heer advocaat Hilst W, jouffr. Hussen Z, s' heeren straet O, Lambertus Lambrechts N; een perceel land genaamd "den Sterff Pierinck" in Schuelen, palend Jan Stappers O, Barbera Belmans N, mijnheer Libeton W, s' heeren straet Z.
In de marge:
00 = 15 = 0
11 = 05
12 = 00 = 0.7'
 
OverlijdenZij overleed na 4 december 1777 te Lummen? [België].8 

Familie 1

Andreas Sroijen ° voor 1710, + tussen 27 nov 1745 en 7 okt 1749
Kinderen

Familie 2

Wilhelmus Houben ° voor 1728, + na 4 dec 1777
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.268.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, huwelijken, 1738, p.316.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1742, doopsels, p.128, akte 14.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.127.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (losse stukken).
 7. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775-1777, Folio 74r.
 8. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, 1775-1777, Folio 74r.
 9. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.99.
 10. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 452, p.156.
 11. [S23] Parochieregisters Koersel, Rijksarchief Hasselt, boek 464, p.164.

Catharina Fredrix

IDnr.422, ° 15 februari 1745
VaderPetrus Frerix ° 24 oktober 1715, + na 23 juni 1755
MoederMaria Catharina Schepers ° voor 1723, + na 26 juni 1770
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 15 februari 1745 te Lummen [België] met als peter Henricus Scheijven en als meter Catharina Fredrix. De akte vermeldt: 'Catharina wordt 'sub conditione' gedoopt wat wil zeggen dat zij reeds 'voorlopig' gedoopt is door de vroedvrouw vlak na de bevalling. Dat zij met haar broer joannes een tweeling vormt, zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.1' 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.298.

Catharina Fredrix

IDnr.442, ° 14 februari 1705, + 28 maart 1768
VaderCornelius Fredrix ° 14 september 1664, + 9 november 1715
MoederDymphna Theunis ° 8 februari 1665, + 18 oktober 1721
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 14 februari 1705 te Lummen [België] met als peter Joannes Bosmans en als meter Maria Anna Pops.1 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix op 15 februari 1722 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Catharina Fredrix releveert na de dood van vader en moeder een stuk land gelegen in Meldelaer, het 'Hofken' genoemd, met als wat erbij hoort. Het goed grenst aan Andries Smeets Z., Lambertus Morren O., de straat W. en Vincent Lijnen Z.2'
HuwelijkZij huwde met Mathias Marien, zoon van Gerardus Marien en Gertrudis Bormans, op 1 mei 1728 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Vaes en Joannes Marien.3 
ReliefNa het overlijden van Cornelius Fredrix en Dymphna Theunis releveren Catharina Fredrix en Mathias Marien op 23 februari 1736 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Matthijs Marien man en momber van Catharien Fredrix heeft verzocht te releveren alle goederen van de ouders zaliger van zijn huisvrouw, namelijk Cornelis Fredrix en Dimpna Theunis: een perceel land in Meldelaer gelegen, grenzend die Boschstraet N., den Voet Pat Bosch O., Jan Claes en Aert Pelsers Z., Vincent Lijnen W. 3 - 15; boet 1 - 0; loss. 1 - 4; … 2 ½; conde 0 - 2; totaal 6 - 14.4' 
OverlijdenZij overleed op 28 maart 1768 te Lummen [België] in de ouderdom van 63 jaar.5 
ReliefNa het overlijden van Mathias Marien en Catharina Fredrix releveren Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien op 13 mei 1768 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Joseph, Joannes en Peeter Francis Marien releveren na de dood van hun moeder Catharien Fredrix hetgeen volgt. Eerst een huis, een hof, een 'wijerken' en een 'moeshof' gelegen te Mellaar, dit onder Loons recht. Verder een schuur met boomgaard, grenzend aan de straat en Dionijs Desiron ten oosten, jonkvrouw wed. van wijlen Joannes Josephus Van Zingele, schout van Diest, ten zuiden, diezelfde dame en Hendrik Karremans ten westen, de 'vroente' ten noorden. Verder nog een schuur, een perceel grond, nog een huis en hof in Mellar gelegen. Dit goed grenst ten oosten aan het pad naar het bos en de heide, ten zuiden aan Pieter Schots en de heer Boelen, schepen van Hasselt, ten westen aan Marie Lijnen en ten noorden aan het bos.6' 
EigendomDe eigendomstransactie van Gerardus Marien, samen met Petrus Franciscus Marien, Josephus Marien en Joannes Mathias Marien, met Petrus Schodts, geacteerd in Mellaar te Lummen [België] op 18 mei 1769, vermeldt eveneens Catharina Fredrix; De broers Gerardus, Franciscus, Josephus en Joannes Marien verkopen de onroerende goederen gelegen te Melllaar, die ze op 13 mei van vorig jaar gereleveerd hadden na de dood van hun moeder Catharina Fredrix, aan schepen Petrus Schodts voor een som van 427 gulden, terwijl het goed reeds belast is met een van 150 gulden aan Servaes Wolfs, met 4 gulden jaarlijks 'aan de armen', verder een 'vat eve', het zestiende deel van een 'vat rogge', en andere lasten.7 
EigendomDe eigendomstransactie van Gerardus Marien, samen met Joannes Mathias Marien en Petrus Franciscus Marien, met Josephus Marien, geacteerd in Mellaar te Lummen [België] op 20 mei 1769, vermeldt eveneens Catharina Fredrix; Gerardus, Jan en Francis Marien verkopen aan hun broer Joseph Marien een ander deel uit de erfenis van hun moeder Catharien Fredrix: een huis, hof, een 'weyerken' en moeshof, in Mellaar gelegen, alsook de boomgaard met een schuur erop, voor 520 gulden. Het goed is wel belast met een schuld van 300 gulden aan Marius Opheije, en verder nog kleinere lasten.8 

Familie

Mathias Marien ° 23 sep 1701, + 20 nov 1761
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.183 (p.93).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 89, folio 105.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 556, p.24.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1736.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.142.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, p.77.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.149v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1767-1772, p.150.

Catharina Fredrix

IDnr.477, ° 5 januari 1700, + na 20 oktober 1729
VaderPetrus Fredrix ° 13 mei 1660, + tussen 11 maart 1702 en 20 oktober 1729
MoederJoanna Kerckhofs ° voor 1670, + na 20 oktober 1729
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 5 januari 1700 te Lummen [België] met als peter Renerius Cox en als meter Anna Cox.1 
OverlijdenZij overleed na 20 oktober 1729 te Kermt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.146 (p.74).
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90, 1726-1732, p.358.

Catharina Fredrix

IDnr.479, ° 17 november 1690
VaderChristianus Fredrix ° 20 september 1664, + 25 april 1722
MoederElisabetha Bosmans ° 17 september 1667, + 9 mei 1732
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Fredrix werd gedoopt op 17 november 1690 in Genenbos te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.89 (p.46).