Maria Gertrudis Vanderlinden

IDnr.8083, ° voor 1735, + na 14 maart 1763
DoopselMaria Gertrudis Vanderlinden werd gedoopt voor 1735 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Franciscus Frederix op 10 juli 1759 te Hasselt [België]; Hij wordt gewettigd door het huwelijk van zijn ouders op 31 mei 1761.2 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Anna Frederix op 14 maart 1763 te Hasselt [België].3 
OverlijdenZij overleed na 14 maart 1763 te Hasselt? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1759, doopsels, p.196.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1759, doopsels-onwettigen, p.196.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1763, doopsels, p.90.

Maria Joanna Vanderlinden

IDnr.4621, ° 3 juni 1778, + 7 december 1813
VaderJoannes Vanderlinden1 ° 29 november 1749, + 11 februari 1816
MoederMaria Ida Borgers ° circa 1747, + 19 juni 1815
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Joanna Vanderlinden werd gedoopt op 3 juni 1778 te Sint-Lambrechts-Herk [België].2 
HuwelijkZij huwde met Lambertus Fredriex, zoon van Petrus Joannes Fredrickx en Maria Elisabeth Cnuts, op 4 februari 1811 te Sint-Lambrechts-Herk [België].3 
OverlijdenZij overleed op 7 december 1813 te Sint-Lambrechts-Herk [België] in de ouderdom van 35 jaar.4 

Familie

Lambertus Fredriex ° 10 nov 1769, + 9 feb 1834
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Sint-Lambrechts-Herk.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Sint-Lambrechts-Herk, 1778, doopsels.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1811, huwelijken.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1813, overlijdens.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1811, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1813, geboorten.

Bernard Vandermaesen

IDnr.8135, ° voor 1750, + na 20 augustus 1804
DoopselBernard Vandermaesen werd gedoopt voor 1750 te Lummen? [België].1 
BetalingChristianus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Jan Maris, Henricus Jans en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Joannes Marus, wonend in Reckhoven, is 56 jaar oud. Christiaen Fredrix, 51 jaar oud, woont in Eversel onder Heusden. Ze zijn mombers van de achtergelaten kinderen van wijlen Henricus Fredrix en Catharina Knapen, gewezen echtpaar. Ze verklaren samen op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, dat zij als mombers van de voorschreven kinderen in 1786 in het huis van Bernardus Vandermaesen zijn geweest om het deel in de 'hoogh bosch thiende' te betalen. Bernardus Vandermaesen heeft het geld niet willen ontvangen. Daarom hebben zij zich begeven naar het huis van de E.H. pastoor Timmermans in Lummen om dat deel aan hem te betalen. Hij antwoordde dat hij dat geld niet mocht ontvangen. Bij hun weggaan zei hij hen nochtans dat zij het geld van dit tiende niet aan Bernardus Vandermaesen mochten uitbetalen zonder zijn toestemming.
Christiaen Fredrix verklaart nog dat in 1784 in zijn huis in Eversel Henricus Fredrix, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens gekomen zijn, die allen een aandeel in de voorschreven tienden hadden. Deze mannen hebben hem toen gezegd dat hij het koren van de 'erfven ontrent den eerdenwegh' gelegen, een deel zijnde van de hogh bosch thiende, zou invaren in zijn schuur en zou uitdorsen voor 'caef' en stooi. Hij ging daar toen mee akkoord. Opgemaakt in het huis van Henricus Jans in Genebosch in diens presentie en die van Jacobus Van Egen, getuigen.'
. De akte vermeld ook Henricus Fredrix, Catharina Elisabetha Knapen, Michael Roosen, Steven Lodewyx en Arnoldus Wellens.2 
BetalingHenricus Fredrix deed op 13 november 1787 te Lummen [België] de volgende betaling aan Bernard Vandermaesen met Henricus Jans, Christianus Fredrix, Mathias Vandermaesen en Jacobus Van Egen als betrokkene: 'Henricus Fredrix, wonend in Eversel onder het dorp van Heusden, is omtrent 24 jaar oud. Op verzoek van Bernardus Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen, verklaart hij dat hij de 'hooghbosche thiende' van 'erfven ontrent den eerdenwegh gelegen' heeft helpen invaren in de schuur van zijn vader Christiaen Fredrix. Als deze uitgedorst waren, heeft hij deze gevaren naar het huis van Mathias Vandermaesen, wonend binnen de vrijheid Lummen. Hij heeft het tiendekoren van de hoogh bosch thiende daar op zolder geleverd in naam van zijn vader Christiaen Fredrix. Opgemaakt in Genebosch in het huis van Henricus Jans in diens presentie en van Jacobus Van Egen, wonend binnen de vrijheid Lummen, getuigen. Fredrix tekent.'.3 
EigendomDe eigendomstransactie van Jean Nicolas Liefsoens met Henricus Frederix en Christophe Hoelen, geacteerd te Lummen [België] op 20 augustus 1804, vermeldt eveneens Bernard Vandermaesen; Jean Nicolas Liefsoens, rentenier wonend in Lummen, verklaart dat hij aan Henri Fredrix, landbouwer wonend in Lummen onder Meldelaer, verkocht: huis, stal, schuur, tuin en boomgaard aan elkaar gelegen in Meldelaer. Het goed paalt O., N. en W. aan de straat en Z. aan Charles Smets. Verder verkocht hij nog een stuk akkerland genaamd 'de Kleine Streek' ook in Meldelaer, O. juffr. Lekens, Z. Henri Carmans, W. erfgenamen Chretien Jans en N. begijn Put; een stuk akkerland tegenover het huis gelegen, palend O. Jean Fredrix, Z. Pierre Schods, N. en W. de straat. Dit laatste stuk is belast met een jaarlijkse rente van 2 francs 73 centimes (deux florins argent de Liege) aan de armen van Lummen. De koopsom bedraagt 1200 francs. Getuigen: Bernard Vandermaesen, handelaar, en Christophe Hoelen, notaris, beiden wonend in Lummen.1 
BeroepHij was handelaar te Lummen [België] op 20 augustus 1804.1 
OverlijdenHij overleed na 20 augustus 1804 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1462270, 1803-1813, notaris Jean Guillaume Bampts, 1804, akte 8.
 2. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 39.
 3. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, film 1462269, notaris C. Hoelen, 1787-1797, akte 38.

Gertrude Vandermaesen

IDnr.2392, ° voor 1743, + 29 juli 1785
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselGertrude Vandermaesen werd gedoopt voor 1743 te Lummen? [België]. 
HuwelijkZij huwde met Joannes Baptistus Driessens voor 1764 te Lummen? [België]. 
OverlijdenZij overleed op 29 juli 1785 te Lummen [België]. 

Familie

Joannes Baptistus Driessens ° voor 1743, + 15 jul 1800
Kind

Henricus Vandermaesen

IDnr.717, ° voor 1760, + na 3 februari 1784
GeboorteHenricus Vandermaesen werd geboren voor 1760.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Ambrosius Frederix en Maria Christina Ketelaers op 3 februari 1784 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1784.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.240.

Josephus Bernardus Vandermaesen

IDnr.13717, ° circa 1757, + 26 juli 1833
BeroepJosephus Bernardus Vandermaesen was landbouwer.1 
DoopselHij werd gedoopt circa 1757 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Joors voor 1787 te Schulen? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 26 juli 1833 te Lummen [België].1 

Familie

Maria Agnes Joors ° circa 1764, + 22 dec 1834
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1833, overlijdens.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1834, overlijdens.

Lambert Vandermaesen

IDnr.7121, ° 9 september 1912, + 30 november 1944
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteLambert Vandermaesen werd geboren op 9 september 1912 te Beverlo [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Lambertine Louise Frederix, dochter van Peter Arnoldus Frederix en Anna Catharina Cuyvers, na 1930 te Hechtel? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 30 november 1944 te Hechtel [België] in de ouderdom van 32 jaar.1 

Familie

Marie Lambertine Louise Frederix ° 10 apr 1911, + 8 jan 1982
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S267] Opzoekingen door Leon Frederix.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 09.01.1982, p.6.