Joannes Vaneerdewegh

IDnr.1249, ° voor 1760, + na 7 januari 1825
DoopselJoannes Vaneerdewegh werd gedoopt voor 1760 te Meldert [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Gijbels voor 15 februari 1783 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 7 januari 1825 te Paal [België].1,2 

Familie

Anna Catharina Gijbels ° circa 1758, + 24 feb 1822
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1825, p.1v, akte 2.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Maria Vaneerdewegh

IDnr.512, ° 10 mei 1659, + na 22 april 1711
VaderArnold Vaneerdewegh ° voor 1638, + na 19 december 1665
MoederElisabeth Aerts ° voor 1638, + na 19 december 1665
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselMaria Vaneerdewegh werd gedoopt op 10 mei 1659 te Meldert [België] met als peter Servatius Moens en als meter Maria Wevers.1 
HuwelijkZij huwde met Matthias Fredrix, zoon van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts, op 17 augustus 1682 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Moons, Arnoldus Fredricx, Petrus Marien en Joannes Aerts. De akte vermeldt: 'De ondertrouw wordt gedaan op 8 augustus met als getuigen Arnoldus Moens en Arnoldus Fredrix. De getuigen bij het huwelijk zijn Petrus Marien en Joannes Aerts.2'
LeningAnthonius Scholasters leende aan Maria Vaneerdewegh de som van 200 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Diest [België] op 11 augustus 1685. Deze verwijst ook naar Adriaan De Reijt, Joannes Vanden Berghe en Aert Rumenaerts als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Matthijs Fredericx legt een notariële akte voor d.d. 11.08.1685, ondertekend door notaris Adr. De Reijt, en verzoekt realisatie en approbatie. Bij de notaris in Diest verschenen Matthijs Frederix en Maria Vanden Erdenwech, wettig gehuwden en inwoners van Lummen. Ze verklaren uit handen van de heer Anthonius Scholasters, rentmeester van het begijnhof binnen Diest, de som van 200 gulden bb permissiegeld ontvangen te hebben. Ze zullen er jaarlijks de intrest voor betalen ten penninck sesthien, dus een jaarlijkse rente van 12 gulden 10 stuivers. De rente moet jaarlijks betaald worden in Diest in het huis van de rentmeester, ten profijt van de kerk van het begijnhof. Tot pand en onderpand van deze rente stellen ze hun goederen onder Lummen gelegen, ten Loonse natuur: ‘den Reghenbempt’ 3 sillen groot, palend O. Claes Nijs, de erfgenamen van Jan Henricx W., de beek N., s’ heeren straet Z; ‘den Peerts Bempt’ 1,5 sille groot, palend O. de erfgenamen Henrick Peeters, Willem Bervoets W., de beek N; ‘het Hofflant’ 4 halsteren saijens groot, grenzend de erfgenamen Lambrecht Claes O., de heer prelaat van Averboede W., Laurijs Pincxten N; ‘die Brempeschomme’, 3 halsters zaaiens groot, palend O. Laurijs Pincxten, W. de erfgenamen Henrick Peeters, Z. het ‘Hofflant’ voorschreven. Al deze panden zijn los en vrij en enkel met cijns belast. Indien tijdig betaald wordt, op de valdag of binnen 14 dagen erna, zal 5% intrest volstaan, zodat er maar 10 gulden moeten betaald worden. Ingeval van achterstallige betalingen, mag de rentmeester de goederen openbaar verkopen met 2 behoorlijke zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, zonder daartoe andere rechtsvorderingen voor te moeten gebruiken. (renunciatie van alle privileges waaronder alle vrije merckdaeghen?). Opgemaakt in aanwezigheid van de E.H. Joannes Vanden Berghe, deken van St.-Janskapittel in Diest en mr. Aert Rumenaerts. Fredricx tekent, zijn vrouw tekent slechts met een kruis.3' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabeth Fredrickx op 12 mei 1704 te Lummen [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Petrus Fredrickx op 22 april 1711 te Lummen [België].5 
OverlijdenZij overleed na 22 april 1711 te Lummen [België].5 

Familie

Matthias Fredrix ° circa 1645, + na 6 jun 1699
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.30, nota 305.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, huwelijken, p.70.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.218.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.178 (p.90).
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.232.

Maria Theresia Vaneerdewegh

IDnr.1248, ° 15 februari 1783, + 10 juli 1848
VaderJoannes Vaneerdewegh ° voor 1760, + na 7 januari 1825
MoederAnna Catharina Gijbels ° circa 1758, + 24 februari 1822
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselMaria Theresia Vaneerdewegh werd gedoopt op 15 februari 1783 te Lummen [België] met als peter Petrus Van Herle en als meter Anna Maria Gijbels.1 
BeroepZij was dienstmeid te Lummen [België] op 7 januari 1825.2 
HuwelijkZij huwde met Carolus Josephus Fredrix, zoon van Petrus Joannes Fredericks en Margareta De Boeck, op 7 januari 1825 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Jan Frans Fredrix (45 jaar) en oom van de bruidegom, Ludovicus Vervoort (26 jaar), Jan Michiel Vaneerdewegh (31 jaar) en Hendrik Moors (73 jaar), allen landbouwers te Lummen.3' 
WoonstZij en Carolus Josephus Fredrix woonden in 1829, samen met hun kind Livinus in bij Hendrik Moors in de woning nr. 274 in Geneiken te Lummen, [België]. Verder verbleven daar ook Francisca Vanoppen en Carolina Lucas.4 
OverlijdenZij overleed op 10 juli 1848 in Geneiken te Lummen [België] in de ouderdom van 65 jaar. De tekst vermeldt: 'Therese overlijdt om 12 uur 's middags. De aangifte wordt gedaan door Henri Schrayen (43 jaar, dagloner te Lummen) en Pierre Custers (52 jaar, dagloner te Lummen).5' 

Familie

Carolus Josephus Fredrix ° 24 jun 1792, + 21 jan 1840
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, p.96.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1825, p.1v, akte 2.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1825, huwelijken, p.1v, akte 2.
 4. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1848, p.62, akte 46.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Petrus Vaneerdewegh

IDnr.515, ° 6 februari 1661
VaderArnold Vaneerdewegh ° voor 1638, + na 19 december 1665
MoederElisabeth Aerts ° voor 1638, + na 19 december 1665
DoopselPetrus Vaneerdewegh werd gedoopt op 6 februari 1661 te Meldert [België] met als peter Lambertus Morren en als meter Maria Buckeberchs.1 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.32, nota 326.

Petrus Vaneerdewegh

IDnr.518, ° 19 december 1665, + na 17 juni 1695
VaderArnold Vaneerdewegh ° voor 1638, + na 19 december 1665
MoederElisabeth Aerts ° voor 1638, + na 19 december 1665
DoopselPetrus Vaneerdewegh werd gedoopt op 19 december 1665 te Meldert [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Michael Fredrix op 17 juni 1695 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 17 juni 1695.2 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, p.37, nota 391.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.115 (p.59).

Petrus Vaneerdewegh

IDnr.1014, ° voor 1745, + na 9 oktober 1779
DoopselPetrus Vaneerdewegh werd gedoopt voor 1745. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Vanherle en Maria Elisabetha Frederix op 5 mei 1767 te Lummen [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Catherina Smets op 9 oktober 1779 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed na 9 oktober 1779. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1767, huwelijken, p.158.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 551, 1777, doopsels, p.59.

Elisabeth Vaneijnde

IDnr.2396, ° voor 1700, + na 3 juni 1725
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselElisabeth Vaneijnde werd gedoopt voor 1700 te Paal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Vandenbrugghe voor 3 juni 1725 te Paal? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 3 juni 1725 te Paal? [België].1 

Familie

Joannes Vandenbrugghe ° voor 1700, + na 3 jun 1725
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.65.