Joannes Fredrix

IDnr.13508, ° 12 april 1858, + voor 29 augustus 1859
VaderJean Fredrix1 ° 6 februari 1801, + 20 januari 1864
MoederMaria Nulens1 ° 27 mei 1822, + 1892
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Fredrix werd geboren op 12 april 1858 te Eigenbilzen [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 29 augustus 1859 te Eigenbilzen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Eigenbilzen, 1858, geboorten.

Joannes Fredrix

IDnr.13789, ° 26 maart 1657
VaderNicolas Fredrix1 ° voor 1630, + na 6 maart 1663
MoederMargareta Strauven1 ° 23 augustus 1622, + na 6 maart 1663
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 26 maart 1657 te Sint-Truiden [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, parochie Onze-Lieve-Vrouw, doopsels G 1651-1661, 1657, p.188.

Joannes Fredrix

IDnr.593, ° circa 1617, + 26 januari 1688
VaderGerardus Frericx ° circa 1584, + 21 november 1639
MoederMargaretha Thonis ° voor 1588, + voor 12 juni 1631
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Fredrix werd ook Jan Frerix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt circa 1617 te Lummen? [België]. 
AflossingMatteeuwis Dries ontving, samen met Joannes Fredrix, van Gerard Schats de terugbetaling van een lening van 16 gulden bbl aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 mei 1645. De akte luidt als volgt: 'Matteus Dries, mede voor heer en mr. Jan Frerix, Aerdt en mr. Peeter Frerix, kwijt de panden van Gerard Schats, te weten het Luijtenlandt, van 16 gulden Brabants à 1 gulden jaarlijks.1' 
ErfenisAerdt Frericx en Petrus Frederici waren, samen met Joannes Fredrix, op 13 april 1646 te Lummen [België] erfgenamen. De akte verwijst ook naar Aert Vanden Berge, Geert Mommen, Gerard Schats en Peeter Aerdts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Frericx. De akte luidt als volgt: 'Voor de schepenen Vanden Berghe en Mommen verschijnen Aerdt en mr. Peeter Frerix, mede voor hun absente broeder heer en mr. Jannen Fredrix, ter ener zijde en ter ander zijde Matteus Dries, hun zwager. Partijen sluiten een akkoord over de successie van de binnen Vrijheidse goederen, waarin Matteus Dries, na de dood van zijn vrouw Maria Fredrix, die de wettige zuster was van voornoemde Aerdt Fredrix cum suis, en gestorven zonder wettige geboorte na te laten, deel mocht hebben en ook pro quota voor de tocht in alle buitengoederen afgekomen zo van Matteeuwisens vrouws ouders, als grootvaders en grootmoeders.
De overeenkomst luidt als volgt. Matteus Dries doet afstand van al zijn recht van successie dat hem van de binnen Vrijheidse goederen toekomt. Mede van zijn recht van tocht dat hem in enige andere goederen, zo Loonse, Brabantse, ter wat plaatse, hetzij in Lummen of elders gelegen. Hij doet eveneens afstand van het legaat dat zijn vrouw Maria Fredrix hem gemaakt had. Alle afstand tot behoef van zijn drie zwagers. Die drie dragen aan Matteus Dries in ruil voor deze afstand een hofland op, de Parijshoff, op het Westereijnde gelegen, palende O. Jan Vaes, W. Jan Van Elsrack erfgenamen, Z. de beek, N. de straat. Belast met 2 vaten koren jaarlijks aan de Armen. Ze geven hem daarenboven 500 Rinsgulden. Nog zal Dries voor zich zelf, het huis op de schans te Schalbroeck mogen houden, met de plaats waar het op staat en de plaats voor dat huis gelegen. Dat is een huis en plaats die met Lambrecht en Aerdt Morren gedeeld zijn. Dries zal nog, alleen voor dit, het verloop van een rente trekken van 15 gulden jaarlijks, hem bekend. Twintig gulden à 5% door Geerd Schats aan Dries afgelegd zal 'dood' zijn. Dries mag tenslotte nog dit jaar het hout in een bosken aan de Grauwen Rock te Schalbroeck kappen. W.g. Peter Aerts, secretaris.2'
 
Gebeurtenis Op 7 mei 1650 wordt Joannes Fredrix te Hasselt [België] lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. Hij wordt geacteerd als 'Reverendus Dominus Joannes Frederici, pastor in Hoppertingen et post rector capelle, pronotarius apostolicus et rector'. [nvdr. Eerwaarde Heer Joannes Frederici, pastoor in Hoepertingen; apostolisch pronotarius (nvdr. een eretitel) en rector]3,4 
BeroepHij was pastoor te Hoepertingen [België] tussen 7 augustus 1650 en 31 augustus 1660.5,6 
LeningJoannes Fredrix leende aan Jan Peeters de som van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 oktober 1654. De akte luidt als volgt: 'Jan Peeters alias Ingelens leent van heer Jan Frerix 100 gulden Brabants Luiks à 6%. Pand: een beemd op het Oostereijnde, palende O. de straat; W. het gemeijn broeck; N. die Broeckstege.7' 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Baptistus Frederici op 31 augustus 1660 te Hasselt [België]; Vader Petrus wordt in de akte 'clarissimus' genoemd.8
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Frederici op 15 april 1663 te Hasselt [België]; Eerwaarde Heer Joannes Frederici, broer van vader Georgius, vervangt hun neef Joannes Frederici, pastoor te Hoepertingen. Anna Arts vervangt Elisabeth Roex als meter.9
ReliefNa het overlijden van Aerdt Frericx releveren Joannes Fredrix en Petrus Frederici op 20 juli 1679 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Jan Van Nerum. De akte luidt als volgt: 'Jan Van Nerum, in de naam van de heer Joannes Frederici en de advocaat Petrus Frederici, releveert na de dood van hun broer Aerdt Frederici een perceel broek in den Langenbempt. De gehele beemd paalt den Molenwech W., den Ossenbempt Z., de heer graaf Vandermarck N., de Demer O.10' 
OverlijdenHij overleed op 26 januari 1688 te Hoepertingen? [België]. De tekst vermeldt: '[nvdr. De overlijdensdatum komt uit het ledenregister van het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. Deze datum kan niet geverifieerd worden in Hoepertingen, omdat er geen parochieregister met overlijdens voor de periode tussen 02.07.1677 en 27.05.1688 beschikbaar is. In de parochieregisters van Hasselt is zijn overlijden niet terug te vinden].3' 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.150v.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.162.
 3. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst (1600-1837) (fol.11v), p.19.
 4. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst volgens sterfdata (voor 1334-1850) (fol.57r), p.115.
 5. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst (1600-1837), p.19.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, p.156 (p.290).
 7. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.211.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1660, doopsels, p.156 (p.290).
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1663, doopsels, p.21.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1679, p.136.

Joannes Fredrix

IDnr.14557, ° 19 mei 1648, + na 25 juni 1705
VaderMattheus Fredrix1 ° 20 maart 1614, + 12 januari 1677
MoederAnna Vanderheijden1 ° 8 oktober 1622, + voor 1 april 1677
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt op 19 mei 1648 te Kuringen [België]. De akte vermeldt: 'De peter is Joannes Frederici, priester in het dekenaat van Hasselt. De meter is Aleydis, de vrouw van Georgius Fredrix.1'
ReliefNa het overlijden van Mattheus Fredrix en Anna Vanderheijden releveren Joannes Fredrix en Anna Fredrix op 1 april 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix met zijn zuster releveren de goederen die hen aangekomen zijn na de dood van hun ouders: een stuk land geheten 'die Holl Eijck' en al wat hier sortabel is.2' 
AflossingJoannes Fredrix en Anna Fredrix ontvingen van Elisabeth Swaelen en Matheus Tielens de terugbetaling van een lening van 40 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 april 1677. Deze verwijst ook naar Simon Bervoets als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Mattheus Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Matthijs Fredrix [nvdr. een verkeerde notitie, want werder in de akte staat 'de erfgenamen van Matthijs Fredrix '; dus Matthijs is eerder overleden] kwijt de panden van Elisabeth Swaelen van een rente van 2 gulden Brabants jaarlijks, uit een grotere rente van 4 gulden jaarlijks, staande op een moeshof gelegen in Laeren, geheten 'den Moeshoff'. Hij grenst Catlijn Vreven O., Jan Reijnders W. Van deze rente van 4 gulden jaarlijks moet Mattheus Tielens de helft geven. De erfgenamen van Matthijs Fredrix bekennen 40 gulden ontvangen te hebben van het kapitaal en 1 gulden 15 stuivers intrest. Sijmon Bervoets, als momber van Elisabeth Swaelen, kwam in de kwijting ter gichte.3' 
ReliefHij werd vermeld bij het relief van Joannes Frederici op 18 maart 1688 te Lummen [België]; Raso Jaquemijns releveert het versterf dat hem is aangekomen na de dood van heer Jan Fredrici zaliger: een stuk land aan het Lindekensvelt gelegen, palend Willem Pauwls O., Andries Bervoets W., den Langenwech Z; 6 gulden jaarlijks aan de panden van Jan Fredrix.4 
AflossingErasmus Jaeckemijns ontving van Joannes Fredrix de terugbetaling van een lening van 100 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 15 september 1689. Deze verwijst ook naar Henricus Timmermans als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Raso Jakemijns (Jaquemijns) kwijt de panden van Henric Timmermans, namelijk huis en hof in Laren gelegen, van een rente van 6 gulden jaarlijks, kapitaal 100 gulden BBL. Heeft het geld ontvangen uit handen van Jan Fredrix, tot wiens last de rente stond te betalen uit kracht van deling. Fredrix is bij forme van kwijting in de gemelde rente ter gichte gekomen.5' 
EigendomThomas Vrancken en Catharina Millen verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 maart 1691. Deze verwijst ook naar Arnoldus Busch, Mattijs Kaeckers en Jan Facis als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Thomas Vrancken, geassisteerd door zijn vrouw Catrien Millen die laudeert, draagt op tot behoef van Jan Fredrix huis en hof in Groelaren gelegen, palend de straat N., Martinus Puts O., Aerdt Dries W. en Z. Verkocht voor 468 gulden BBL eens, waarvoor de koper tot zijn last neemt 400 gulden kapitaal in 2 verschillende renten, de ene op 200 gulden kapitaal aan Mattijs Kaeckers en de ander eveneens van 200 gulden kapitaal aan Jan Facis, tot volle ontlasting van de verkoper en hij verobligeert zijn panden ervoor. Lijcoop 7 gulden, godsgeld 2 stuivers. Het verkocht goed is verder nog belast met 15 stuivers jaarlijks aan het altaar van (niet ingevuld) in de kerk van Lummen - in de marge staat "NB anniversarie autaer alhier" - s' heeren cijns en gemeijne dorpslasten, die niet aan de kooppenningen zullen korten.
Op 24.01.1692 bekent Jan Fredrix de naderschap van deze koop aan Aerdt Busch en verklaart dat hem alle onkosten terugbetaald werden. Aerdt Busch is ter gichte gekomen.6'
 
LeningJoannes Fredrix leende aan Joannes Stijls en Elisabeth Clockluijers de som van 250 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 juni 1693. De akte luidt als volgt: 'Jan Stijls en zijn vrouw Elisabeth Clockluyers lenen 250 gulden BBL kapitaal aan een rente van 15 gulden/jaar van Jan Fredrix. Ze zetten als pand en onderpand 1) ½ van een stuk broek gelegen in Gestel "op die drij Vonderen" waarvan het andere stuk aan Aerdt Fredrix hoort. Het geheel paalt Aerdt Bus O., Jan Theunis van Pael W., Aerdt Swalen Z., de beek N; 2) 4 halster land gelegen in Geneijken aan de "Doijenman", grenzend de erfgenamen Jan Boelaerts O., de straat W., de Veltsteeg N, de H. Geest van Lummen Z.7' 
EigendomJoannes Stijls en Elisabeth Clockluijers verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 september 1693. De akte luidt als volgt: 'Jan Stijls, met assistentie van zijn vrouw Elisabet Clockluijers, verkoopt aan Jan Fredrix een perceel broek in Gestel "die Drij Vonderen", palend de beek N., Aerdt Swalen Z., Aerdt Bus O., Jan Teunis van de Buitinge W. Voor 15 pattacons of 60 gulden BBL eens. Lasten: 250 gulden kapitaal aan de koper.8' 
LeningJoannes Fredrix leende aan Matteus Kraijwinckels de som van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 4 juli 1697. De akte luidt als volgt: 'Mattues Kraijwinckels leent van Jan Fredrix op een perceel broek in Laren gelegen "die Torfvinnen", uit bovenstaande koopakte, de som van 100 gulden BBL kapitaal. Jaarlijks zal hij hiervoor 5 gulden geven op St.-Jan Baptistendach.9' 
EigendomDe eigendomstransactie van Aerdt Andaso met Joannes Van Heel, geacteerd te Lummen [België] op 19 december 1697, verwijst naar Joannes Fredrix als betrokken partij; Aerdt Andaso verkoopt aan Jan Van Herle een perceel land 'het Heijken' gelegen op de Langstraet. Grenzend aan 'die Broeckstege' O., Michiel Stessens W., Haub Elsen Z., die Langstraet N. voor 20 gulden BBL eens boven de lasten. Lasten: 50 gulden kapitaal aan Jan Fredrix en 50 gulden kapitaal aan Cristiaen Fredrix, 2 oorden cijns en gemeenteschattingen.10
EigendomMichiel Stessens en Laurentius Leijsens verkopen, samen met Catharina Vandasan en Maria Andasa, een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 27 februari 1698. De akte luidt als volgt: 'Michiel Stessens, die de laudering van zijn huisvrouw zal inbrengen, en Laureijs Leijssen met zijn huisvrouw, verkopen samenderhand aan Jan Fredrix een perceel erf omtrent "den Vrebosch" gelegen, regenoten de straat W., de erfgenamen Philips Vande Laer met het Cromblock O., de koper Z., Lambrecht Truijens erfgenamen N. Voor 53 gulden BBL.11' 
EigendomHenricus Valentijns verkocht een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 oktober 1698. De akte luidt als volgt: 'Jan Fredrix, uit kracht van generale constitutie, legt notariële akte voor beschreven door notaris Vanderlinden d.d. 09.10.1698.
09.10.1698: Henric Valentijns inwoner van Ham, verscheen voor de notaris van Lummen en verklaarde dat hij aan M. Jan Fredrix een perceel broek verkocht had, gelegen op de Geneijkense Voort omtrent 4 dachmael groot. Het broek grenst O. Jan Vandeberg, W. de Voordt, N. de vlootgracht, Z. Servaes Wolffs of zijn erfgenamen. 375 gulden BBL en een halster koren in specie is de koopsom. Enkel belast met Loonse ceijns van 3 oorden en dorpslasten. Mocht iemand anders iets van dit broek komen pretenderen, eventueel zijn uitlandige broer, stelt de verkoper zich hiervoor garant. De koper zal de huur die op St.-Andries valt, nog mogen optrekken. Getuigen: Jan Dirix en Michiel Aerts.12'
 
LeningJoannes Fredrix leende aan Joannes Reijnders de som van 300 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 10 februari 1701. De akte luidt als volgt: 'Jan Reijnders Michiels zoon verpandt aan Jan Fredrix een zekere hof of een stuk land in Linckhaut gelegen, palend Marie Vanden Bueckenberg erfgenamen W., de straat of plein Z., de erfgenamen van Peeter Peuters O., Jan Van Hese N. voor een rente van 300 gulden BBL kapitaal, ten penninck twintig of 15 gulden/jaar.13' 
EigendomPetrus Deijls en Elisabeth Van Millen verkopen een goed aan Joannes Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 maart 1702. Deze verwijst ook naar Arnoldus Frederici als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Peeter Deijls met Elisabeth Millen zijn vrouw en Arnold Fredrici voor de kinderen van Elisabeth uit haar eerste huwelijk met Peeter Kleersnijers, verkopen aan Jan Fredrix een hofke in Laren gelegen, palend de straat O. en Z., Jan Wellens erfgenamen W.14' 
LeningJoannes Fredrix leende aan Peeter Wellens de som van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juni 1705. De akte luidt als volgt: 'Peeter Wellens verpandt aan Jan Fredrix een hofke in Laren gelegen, palend Jan Fredrix O., Jan Rutten N., de straat aan de andere twee zijden, voor een rente van 5 gulden/jaar. Kapitaal van 100 gulden BBL ontvangen. Rente valt altijd op St.-Jan Baptiste Dach.15' 
OverlijdenHij overleed na 25 juni 1705 te Kuringen? [België].14 

bronvermelding(en)

 1. [S413] Parochieregisters Kuringen, Rijksarchief Hasselt, 1648, doopsels, p.18.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 86, 1677, p.92.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, p.92v.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1688, p.290.
 5. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1689, p.322v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1691, p.365v.
 7. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1693, p.62v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1693, p.69v.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1697, p.164v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1697, p.170.
 11. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1698, p.173.
 12. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1698, p.207v.
 13. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1701, p.296.
 14. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.318v.
 15. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.398v.

Joannes Fredrix

IDnr.14679, ° voor 1770, + na 18 juli 1791
DoopselJoannes Fredrix werd gedoopt voor 1770 te Bree? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Pieter Frederix en Maria Reijnsberger op 30 september 1788 te Bree [België]; Petrus is gedoopt in Thorn en Maria in Bree.1
GeboorteHij was peter van Joannes Frederix op 18 juli 1791 te Bree [België].2
OverlijdenHij overleed na 18 juli 1791 te Bree? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1788, huwelijken, p.347.
 2. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1791, doopsels, p.75.

Joannes Antonius Fredrix

IDnr.301, ° 3 januari 1768
VaderChristianus Fredrix ° 4 maart 1736, + 7 mei 1796
MoederChristina Lemmens ° 22 maart 1740, + 29 november 1804
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselJoannes Antonius Fredrix werd gedoopt op 3 januari 1768 te Lummen [België] met als peter Andreas Smets en als meter Anna Elisabetha Lemmens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.270.

Joannes Antonius Fredrix

IDnr.1264, ° 23 december 1859, + 5 oktober 1904
MoederMaria Josephina Fredrix1 ° 17 december 1822, + 17 oktober 1901
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Antonius Fredrix werd ook Jean Antoine Frederix genoemd. 
GeboorteHij werd geboren op 23 december 1859 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Jean Antoine wordt geboren om 3 uur 's namiddags in het huis van grootvader Antoon in het dorp. De vader is niet bekend. Clément Fredrix, broer van moeder Josephina, komt aangifte doen met als getuigen Francis Ceyssens (30 jaar) en Willebrord Elsen (50 jaar), beiden landbouwers te Lummen.1' 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Dorothea Motmans op 20 april 1883 te Lummen [België]; De aangifte wordt gedaan door haar neef Joannes Antonius Fredrix (24 jaar, postmeester) en door Franciscus Labie (30 jaar, herbergier), beiden van Lummen.2
BeroepHij was postmeester te Lummen [België] tussen 21 april 1883 en 17 oktober 1901.3,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Joannes Fredrix op 2 januari 1890 in Mellaar te Lummen [België]; Petrus Joannes overlijdt om 9 uur 's avonds in het gehucht Mellaer. De aangifte gebeurt door de Alexander Hulshagen (78 jaar, landbouwer) en zijn achterneef Joannes Antonius Fredrix (30 jaar, postmeester), beiden van Lummen).5
HuwelijkHij huwde met Maria Catherina Stephania Lemmens, dochter van Hendrik Lemmens en Catharina Elisabeth Scraeyen, op 19 september 1892 te Lummen [België] met als getuigen Felix Antonius Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. Haar moeder is al overleden. De getuigen zijn Felix Antonius Fredrix (80 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Antwerpen), Polycarpe Fredrix (76 jaar, zonder beroep, oom van de bruidegom, uit Brussel), Leopoldus Lemmens (36 jaar, molenaar, broer van de bruid), en Cyrille Lemmens (21 jaar, molenaar, broer van de bruid), de laatste twee van Koersel.6'
HuwelijkHij huwde met Maria Rosalia Ketelbueters, dochter van Henricus Ludovicus Ketelbueters en Maria Anna Catharina Theunissen, op 8 mei 1900 te Helchteren [België] met als getuigen Alphonse Joseph Bernard van Win en Eugenius Franciscus Wellens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al overleden. De moeder van de bruidegom heeft bij akte voor meester Eugeen Boesmans uit Herk-de-Stad toestemming verleend. De getuigen bij het huwelijk zijn Alphonse Van Win (50 jaar, adjunct-commissaris en inspecteur van politie, en neef van de bruidegom, uit Brussel), Eugène Wellens (34 jaar, brouwer en getrouwd met een nicht van de bruidegom, uit Lummen), Alphonsius Lambertus Ketelbueters (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid, uit Helchteren) en Jan Alphonse Tielens (31 jaar, hotelhouder en schoonbroer van de bruid, uit Beringen).7'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Josephina Fredrix op 17 oktober 1901 te Lummen [België]; Zij overlijdt om 3 uur 's morgens. Haar zoon Jan Antoon (postmeester, 41 jaar) en Paul Vanderstraeten (horlogemaker, 51 jaar), beiden van Lummen, doen aangifte.4
BeroepHij was hotelhouder voor 5 oktober 1904.8 
OverlijdenHij overleed op 5 oktober 1904 te Wijchmaal [België] in de ouderdom van 44 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 3 uur 's namiddags. Zijn schoonvader Louis Ketelbueters (brouwer, 64 jaar, van Helchteren) en Louis Ceyssens (landbouwer, 45 jaar, van Wijchmaal) doen aangifte.8'

Familie 1

Maria Catherina Stephania Lemmens ° 25 nov 1865, + 24 aug 1893
Kinderen

Familie 2

Maria Rosalia Ketelbueters ° 4 jun 1874, + na 5 okt 1904
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1859, geboorten, p.23v, akte 90.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1883, overlijdens, p.7, akte 24.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1883, p.7, akte 24.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, overlijdens, p.11v, akte 43.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1890, overlijdens, p.2, akte 4.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, huwelijken, p.10, akte 10.
 7. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.2, akte 2.
 8. [S360] Burgerlijke Stand Wijchmaal, Rijksarchief Hasselt, 1904, overlijdens, p.4, akte 12.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.13v, akte 51.