Joannes Josephus Vanstraelen

IDnr.13370, ° 17 juni 1885, + 28 april 1931
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepJoannes Josephus Vanstraelen was landbouwer.1 
GeboorteHij werd geboren op 17 juni 1885 te Alken [België].1 
HuwelijkHij huwde met Ludovica Bertha Jans, dochter van Henricus Jans en Aldegondis Elisabeth Frederickx, op 5 september 1924 te Alken [België].1 
OverlijdenHij overleed op 28 april 1931 te Alken [België] in de ouderdom van 45 jaar.1 

Familie

Ludovica Bertha Jans ° 19 jun 1889, + 14 jul 1950
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 25.01.1994, p.15.

Maria Barbara Vanstraelen

IDnr.5079, ° 30 december 1787, + 2 maart 1872
BeroepMaria Barbara Vanstraelen was huishoudster. 
DoopselZij werd gedoopt op 30 december 1787 te Alken [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Ottenburgs op 29 september 1810 te Alken [België].2 
OverlijdenZij overleed op 2 maart 1872 te Alken [België] in de ouderdom van 84 jaar.2 

Familie

Joannes Ottenburgs ° 29 okt 1789, + 12 apr 1854
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Alken.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 3. [S105] Opzoekingen door Roger Frederix.

Joanna Catharina Vanswijgenhoven

IDnr.5647, ° 6 september 1749, + na 22 juni 1782
DoopselJoanna Catharina Vanswijgenhoven werd gedoopt op 6 september 1749 te Zepperen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Vanenroije op 23 februari 1773 te Zepperen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 22 juni 1782 te Zepperen? [België].1 

Familie

Joannes Vanenroije ° 20 mrt 1744, + 27 okt 1784
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Zepperen.

Aldegondis Elisabeth Vanthienen1

IDnr.5135, ° 14 mei 1841, + 2 november 1878
GeboorteAldegondis Elisabeth Vanthienen werd geboren op 14 mei 1841 te Alken [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Joannes (33 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Mathijs Vaes (34 jaar, dagloner) en Petrus Adons (28 jaar, hoefsmid), allen van Alken.2'
HuwelijkZij huwde met Mathijs Wouters op 23 december 1869 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De ouders van de bruid zijn aanwezig en stemmen toe. De getuigen zijn Joannes Wouters (36 jaar) en Christianus Hubertus Wouters (24 jaar), beiden broers van de bruidegom, wonend te Kuringen en Lambertus Vanthienen (33 jaar) en Henricus Vanthienen (23 jaar), beiden broers van de bruid, wonend te Hasselt, allen landbouwers.3'
OverlijdenZij overleed op 2 november 1878 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 37 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt na een langdurige en pijnlijke ziekte. Op 16.12.1878 wordt in de parochiekerk van Diepenbeek een lijkdienst gehouden.4'

Familie

Mathijs Wouters ° 17 feb 1835, + 10 mrt 1901
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek.
 2. [S456] Burgerlijke Stand Alken, Rijksarchief Hasselt, 1841, geboorten, p.10.
 3. [S48] Burgerlijke Stand Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1869, huwelijken, p.47, akte 47.
 4. [S459] Origineel document, gedachtenisprentje Aldegondis Elisabeth Vanthienen, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 5. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Magdalena Vantilt

IDnr.6420, ° voor 1750, + na 21 maart 1785
DoopselMagdalena Vantilt werd gedoopt voor 1750 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Cox voor 15 juli 1778 te Lummen? [België].1 
LeningAnna Maria Bemelmans leende aan Magdalena Vantilt de som van 3000 gulden aan 105 gulden en 7 schellingen intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 15 juli 1778. De akte luidt als volgt: 'Petrus Cox cum sua en Jouffrouw Anna Maria Bemelmans weduwe van wijlen de eerentfesten Heer Advocaet Frederici.
Op 21.03.1785 verschijnt voor de schepenbank eerwaarde heer Hoelen, pastoor op het begijnhof van Hasselt om een acte te laten bekrachtigen. Het betreft een lening, die Anna Marie Bemelmans van Hasselt, weduwe van advokaat Petrus Frederici, heeft verstrekt aan Petrus Cox en diens echtgenote Magdalena Vantilt. Het document werd opgesteld door notaris Arnoldus Lambertus Scholteden (notaris te Hasselt, 1771-1796) op 15.07.1778.
In de akte staat geschreven dat Anna Marie Bemelmans aan Petrus de som van 3000 gulden leent in franse louis of vertugadins of carolienen tegen een koers van 19 guldens en tien stuivers en ze ook overhandigt. Op deze som dient een jaarlijkse intrest te worden betaalt van 105 gulden en 7 schellingen worden betaald. Als onderpand dient Petrus Cox een ‘huys, hof en neffens gaende goederen’ te hypothekeren dat hij onlangs tijdens een openbare verkoop voor 3075 gulden heeft gekocht van Willem Houben Hendrik Vanderheijden en Jan Andries Peeters.
Blijkbaar is Bemelmans er niet gerust in en eist nog meer onderpand zoals uit het volgende blijkt:
Een hypotheek op stuk grond een ‘half bonder’ groot te Schuelen in t’ Dondervelt gelegen’, ten oosten palend aan de ‘hoogedelen heer grondheer Raerden’, ten aan de abdij van Averbode, ten westen aan weduwe Hulsen en ten Guillaume Berden noorden, belast met vier schellingen jaarlijks aen Lenaert Fillici van Kermt door Petrus Cox gekocht van Christiaen Jeuris ‘consoorten’.
Verder op een land ‘groot een vat saijens’ gelegen bij de Stapheijde te Schuelen gelegen ten westen aan de straat ten oosten aan advocaat Vossius en ten zuiden aan de erfgenamen van kolonel Stellingwerf, eveneens reeds belast met zes schellingen te betalen aan de kerk van Schulen gedurende twee jaar.
Een stuk bosch een ‘zille’ groot, gelegen te Schuelen palend aan het bos van baron de Caudenhoven, verder aan Geerard Serdongs en tenslotte aan de kinderen Jan Weyens. Het goed werd door Petrus Cox gekocht van de erfgenamen van begijntje Hanson
Voorts verklaart Anna Catharine Brouckmans, weduwe van Joannes Cox, ook te Schulen wonend, haar goederen ten behoeve van haar zoon Petrus Cox hierboven in onderpand geeft. Bemelmans heeft het recht om beslag te leggen op de roerende goederen met een aanzeg van 3 dagen en van 15 dagen voor de onroerende goederen.
Verder verbindt Cox er zich toe om de inkomsten uit rente die ze zullen krijgen van hun goederen als onderpand te geven, inclusief de erfenis van zijn moeder moest die komen te sterven.
Verder stelt zijn broer Gerard Cox zich garant voor de ‘pontpenningen’ die Petrus Cox vershuldigd in het geval hij niet kan betalen.2'
 
OverlijdenZij overleed na 21 maart 1785 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94, p.459.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 94, 1781-1786, p.469 en p.472.

Marie-Claire Vantuykom

IDnr.11540, ° voor 1950
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
GeboorteMarie-Claire Vantuykom werd geboren voor 1950.1 
HuwelijkZij huwde met Romain Frederickx, zoon van Cyrille Frederickx en Angèle Kumps, na 1965.1 

Familie

Romain Frederickx ° na 1945
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S284] GeneaNet pagina's van Katrien Maris, http://gw.geneanet.org/mariskatrien