Marie Magdeleine Belot

IDnr.8813, ° voor 1830, + na 15 april 1873
GeboorteMarie Magdeleine Belot werd geboren voor 1830 te Mons? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Henri Castadot voor 22 januari 1849 te Mons? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 15 april 1873 te Mons? [België].1 

Familie

Henri Castadot ° voor 1830, + na 15 apr 1873
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1873, huwelijken, akte 51.

Agnes Bemelmans

IDnr.8488, ° voor 1740, + na 23 november 1763
DoopselAgnes Bemelmans werd gedoopt voor 1740 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Michaelis Frederix op 22 mei 1761 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Genoveva Frederix op 23 november 1763 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 
OverlijdenZij overleed na 23 november 1763 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1761, p.56.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1763, p.61.

Anna Bemelmans

IDnr.8464, ° 16 april 1730, + 11 juni 1775
VaderGodefridus Bemelmans1 ° voor 1710, + na 16 april 1730
MoederAnna Smeets1 ° voor 1710, + na 16 april 1730
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselAnna Bemelmans werd gedoopt op 16 april 1730 te Mechelen-aan-de-Maas [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Frederix, zoon van Petrus Frederix en Mechtildis Raets, op 4 juni 1754 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 
OverlijdenZij overleed op 11 juni 1775 te Mechelen-aan-de-Maas [België] in de ouderdom van 45 jaar.3 

Familie

Joannes Frederix ° 24 mei 1711, + 25 dec 1776
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1730.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1754, p.138.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1775.
 4. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1754.
 5. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1756.
 6. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1757.
 7. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1759, p.53.
 8. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1761, p.56.
 9. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1763, p.61.
 10. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1767, p.68.
 11. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1769, p.72.

Anna Maria Bemelmans

IDnr.4714, ° circa 1713, + 12 december 1796
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselAnna Maria Bemelmans werd gedoopt circa 1713 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Antonius Frederici, zoon van Gaspar Frederici en Helena Catharina Jacobs, na 1735 te Maastricht? [Nederland].2 
AflossingZij was betrokken bij een financiële transactie van Petrus Antonius Frederici op 23 juni 1775; 70 gulden.3 
LeningAnna Maria Bemelmans leende aan Petrus Cox en Magdalena Vantilt de som van 3000 gulden aan 105 gulden en 7 schellingen intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 15 juli 1778. De akte luidt als volgt: 'Petrus Cox cum sua en Jouffrouw Anna Maria Bemelmans weduwe van wijlen de eerentfesten Heer Advocaet Frederici.
Op 21.03.1785 verschijnt voor de schepenbank eerwaarde heer Hoelen, pastoor op het begijnhof van Hasselt om een acte te laten bekrachtigen. Het betreft een lening, die Anna Marie Bemelmans van Hasselt, weduwe van advokaat Petrus Frederici, heeft verstrekt aan Petrus Cox en diens echtgenote Magdalena Vantilt. Het document werd opgesteld door notaris Arnoldus Lambertus Scholteden (notaris te Hasselt, 1771-1796) op 15.07.1778.
In de akte staat geschreven dat Anna Marie Bemelmans aan Petrus de som van 3000 gulden leent in franse louis of vertugadins of carolienen tegen een koers van 19 guldens en tien stuivers en ze ook overhandigt. Op deze som dient een jaarlijkse intrest te worden betaalt van 105 gulden en 7 schellingen worden betaald. Als onderpand dient Petrus Cox een ‘huys, hof en neffens gaende goederen’ te hypothekeren dat hij onlangs tijdens een openbare verkoop voor 3075 gulden heeft gekocht van Willem Houben Hendrik Vanderheijden en Jan Andries Peeters.
Blijkbaar is Bemelmans er niet gerust in en eist nog meer onderpand zoals uit het volgende blijkt:
Een hypotheek op stuk grond een ‘half bonder’ groot te Schuelen in t’ Dondervelt gelegen’, ten oosten palend aan de ‘hoogedelen heer grondheer Raerden’, ten aan de abdij van Averbode, ten westen aan weduwe Hulsen en ten Guillaume Berden noorden, belast met vier schellingen jaarlijks aen Lenaert Fillici van Kermt door Petrus Cox gekocht van Christiaen Jeuris ‘consoorten’.
Verder op een land ‘groot een vat saijens’ gelegen bij de Stapheijde te Schuelen gelegen ten westen aan de straat ten oosten aan advocaat Vossius en ten zuiden aan de erfgenamen van kolonel Stellingwerf, eveneens reeds belast met zes schellingen te betalen aan de kerk van Schulen gedurende twee jaar.
Een stuk bosch een ‘zille’ groot, gelegen te Schuelen palend aan het bos van baron de Caudenhoven, verder aan Geerard Serdongs en tenslotte aan de kinderen Jan Weyens. Het goed werd door Petrus Cox gekocht van de erfgenamen van begijntje Hanson
Voorts verklaart Anna Catharine Brouckmans, weduwe van Joannes Cox, ook te Schulen wonend, haar goederen ten behoeve van haar zoon Petrus Cox hierboven in onderpand geeft. Bemelmans heeft het recht om beslag te leggen op de roerende goederen met een aanzeg van 3 dagen en van 15 dagen voor de onroerende goederen.
Verder verbindt Cox er zich toe om de inkomsten uit rente die ze zullen krijgen van hun goederen als onderpand te geven, inclusief de erfenis van zijn moeder moest die komen te sterven.
Verder stelt zijn broer Gerard Cox zich garant voor de ‘pontpenningen’ die Petrus Cox vershuldigd in het geval hij niet kan betalen.4'
 
OverlijdenZij overleed op 12 december 1796 te Hasselt [België]. De tekst vermeldt: 'Zij is de weduwe van Petrus Antonius Frederici en is 83 jaar oud geworden.1'

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1796, overlijdens, p.6.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, 1773-1778, register nr. 92, p.162.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, register nr. 94, 1781-1786, p.469 en p.472.

Anna Maria Bemelmans

IDnr.8304, ° 16 augustus 1902
VaderWilhelmus Bemelmans1 ° 25 september 1871, + na 16 augustus 1902
MoederMaria Hubertina Elisabeth Frederix1 ° 31 december 1872, + 5 november 1944
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Bemelmans werd geboren op 16 augustus 1902 te Schin op Geul [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S168] Burgerlijke Stand Schin-op-Geul, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12095, inventarisnr. 5, 1902, geboorten, akte 15.

Antonius Bemelmans

IDnr.5949, ° voor 1775, + na 21 augustus 1796
DoopselAntonius Bemelmans werd gedoopt voor 1775.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Catharina Frederix op 21 augustus 1796 te Vroenhoven [België].1 
OverlijdenHij overleed na 21 augustus 1796 te Vroenhoven? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Vroenhoven.

Bo Bemelmans

IDnr.15042, ° 24 juli 1997
VaderStefan Bemelmans1 ° 10 juni 1964
MoederAnnika Berghs1 ° 15 juni 1963, + 20 september 2015
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteBo Bemelmans werd geboren op 24 juli 1997 te Genk [België].1 
Gebeurtenis In 2005 : foto van Bo Bemelmans, samen met Noor Bemelmans en Rein Bemelmans.2

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.
 2. [S459] Origineel document, foto, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.