Maria Ludovica Velaers

IDnr.5665, ° 9 maart 1829, + 2 augustus 1888
GeboorteMaria Ludovica Velaers werd geboren op 9 maart 1829 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Franciscus Poelmans op 25 augustus 1859 te Herk-de-Stad [België].1 
OverlijdenZij overleed op 2 augustus 1888 te Kozen [België] in de ouderdom van 59 jaar.2 

Familie

Petrus Franciscus Poelmans ° 24 sep 1832, + 6 jul 1903
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.

Maria Christina Veltens

IDnr.4594, ° 2 juni 1800, + 12 mei 1879
GeboorteMaria Christina Veltens werd geboren op 2 juni 1800 te Hasselt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Martinus Buntinx op 26 november 1825 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 12 mei 1879 te Hasselt [België] in de ouderdom van 78 jaar.3 

Familie

Martinus Buntinx ° 9 mrt 1798, + 7 jan 1867
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1800, geboorten.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1825, huwelijken.
  3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1879, overlijdens.
  4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1829, geboorten.

Anthonis Veltgaders

IDnr.2680, ° voor 1540, + na 26 februari 1573
DoopselAnthonis Veltgaders werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomPeeter Fredrix en Margriet Steenaerts verkopen, samen met Anthonis Veltgaders, een goed aan Thomas Maes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 februari 1573. Ze vermeldt verder ook Daniel Stenaerts. De akte luidt als volgt: 'Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen.'
 
OverlijdenHij overleed na 26 februari 1573.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.311.

Henricus Veltmans

IDnr.15581, ° voor 1660, + na 6 oktober 1683
DoopselHenricus Veltmans werd gedoopt voor 1660 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Wilsens en Arnoldus Vrerix op 6 oktober 1683 te Hasselt [België].1
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1683 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.20v.

Alec Ven

IDnr.4157, ° 2 augustus 1973
VaderAxel Ven ° 30 december 1947, + 7 januari 2010
MoederEveline Frederix ° 21 augustus 1950
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAlec Ven werd geboren op 2 augustus 1973. 

Axel Ven

IDnr.4156, ° 30 december 1947, + 7 januari 2010
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteAxel Ven werd geboren op 30 december 1947 te Berchem [België].1 
HuwelijkHij huwde met Eveline Frederix, dochter van Valère Frederix en Louisa Joanna Vanden Branden, circa 1973. 
OverlijdenHij overleed op 7 januari 2010 te Wijnegem [België] in de ouderdom van 62 jaar.1 

Familie

Eveline Frederix ° 21 aug 1950
Kinderen

bronvermelding(en)

  1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.

Lin Ven

IDnr.4158, ° 8 maart 1975
VaderAxel Ven ° 30 december 1947, + 7 januari 2010
MoederEveline Frederix ° 21 augustus 1950
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteLin Ven werd geboren op 8 maart 1975.