Petrus Caspar Verjans

IDnr.11280, ° 12 april 1885, + na 18 februari 1905
VaderJoannes Verjans1 ° 10 oktober 1861, + 27 mei 1933
MoederElisabeth Caris1 ° 10 juli 1856, + voor 27 mei 1933
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboortePetrus Caspar Verjans werd geboren op 12 april 1885 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Wijckmans op 18 februari 1905 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 18 februari 1905 te Maastricht? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 57, 1885, geboorten, akte 298.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 205, 1905, huwelijken.

Philomena Verjans

IDnr.11267, ° 28 oktober 1865, + 13 augustus 1894
VaderNicolaas Verjans1 ° 14 maart 1833, + 9 februari 1896
MoederMaria Anna Hubertina Frederix1 ° 30 september 1832, + 3 augustus 1894
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboortePhilomena Verjans werd geboren op 28 oktober 1865 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 13 augustus 1894 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 28 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 46, 1865, geboorten, akte 873.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 284, 1894, overlijdens, akte 554.

Willem Verjans

IDnr.9083, ° 15 januari 1809, + 24 februari 1892
GeboorteWillem Verjans werd geboren op 15 januari 1809 te Vroenhoven [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Janssen op 7 juli 1831 te Oud-Vroenhoven [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 24 februari 1892 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 83 jaar.2 

Familie

Maria Elisabeth Janssen ° 4 mrt 1808, + 8 aug 1889
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S165] Burgerlijke Stand Oud-Vroenhoven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.085, 1831, huwelijken, akte 2.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 283, 1892, overlijdens, akte 134.

Willem Verjans

IDnr.11268, ° 23 april 1868, + 24 oktober 1914
VaderNicolaas Verjans1 ° 14 maart 1833, + 9 februari 1896
MoederMaria Anna Hubertina Frederix1 ° 30 september 1832, + 3 augustus 1894
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteWillem Verjans werd geboren op 23 april 1868 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Hubertina Maijs op 27 mei 1891 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 24 oktober 1914 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 46 jaar.3 

Familie

Elisabeth Hubertina Maijs ° 15 aug 1871, + na 1906
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 47, 1868, geboorten, akte 356.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 198, 1891, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 294, 1914, overlijdens, akte 638.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 60, 1891, geboorten, akte 733.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 292, 1909, overlijdens, akte 653.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 61, 1893, geboorten, akte 2.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 61, 1894, geboorten, akte 918.
 8. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1897, geboorten, akte 211.
 9. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1898, geboorten, akte 604.
 10. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 64, 1900, geboorten, akte 976.
 11. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 298, 1922, overlijdens, akte 749.
 12. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 291, 1908, overlijdens, akte 247.

Willem Verjans

IDnr.11281, ° 3 februari 1887, + na 19 december 1912
VaderJoannes Verjans1 ° 10 oktober 1861, + 27 mei 1933
MoederElisabeth Caris1 ° 10 juli 1856, + voor 27 mei 1933
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteWillem Verjans werd geboren op 3 februari 1887 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Laurina Bakker op 19 december 1912 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 19 december 1912 te Maastricht? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 58, 1887, geboorten, akte 113.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 208, 1912, huwelijken.

Willem Hubert Verjans

IDnr.11264, ° 14 juni 1859, + 29 november 1861
VaderNicolaas Verjans1 ° 14 maart 1833, + 9 februari 1896
MoederMaria Anna Hubertina Frederix1 ° 30 september 1832, + 3 augustus 1894
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteWillem Hubert Verjans werd geboren op 14 juni 1859 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 29 november 1861 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 2 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 43, 1859, geboorten, akte 433.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 268, 1861, overlijdens, akte 680.

Geerardt Verlaer

IDnr.14411, ° voor 1635, + na 25 januari 1663
DoopselGeerardt Verlaer werd gedoopt voor 1635 te Lummen? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Peeter Piccarts met Petrus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1663, vermeldt eveneens Geerardt Verlaer; Peeter Piccaris draagt op tot behoef van Peeter Fredricx het goed beschreven in de volgende conditie. Frerix kwam ter gichte met recht.
De voornaamste punten uit de conditie. Eventueel notariële akte raadplegen voor meerdere gegevens. Peeter Piccarts zal met hogen en brandende kaars een goed verkopen gelegen onder Laeren, genaamd "die Huysmans Schomme", ongeveert 4 halster land. Het goed is niet meer belast dan met 150 gulden Brabants, jaarlijks 8 gulden intrest, de grondcijns aan graaf Vander Marck 4 vaten evie en een halve stuiver.
Degene die de palmslag krijgt, zal alle onkosten betreffende de verkoop moeten betalen zoals kaarsbranding, lijcoop naer landtcoop en alle andere, godspenninck 5 stuivers, schrijfgeld een halve pattacon. Koopsom betalen op dag van gichten. De verkoper had aan Claes Weyens de stronken verkocht, maar hij heeft dit niet vermeld bij de verkoop. Op schatting van 2 goede mannen zullen ze aan Claes hout leveren of de waarde ervan.
Op 19 oktober 1662 heeft Peeter Fredrix de palmslag ontvangen voor 100 gulden Brabants eens en 3 gulden voor de huisvrouw boven de lasten. Hij stelde 32 hogen in presentie van Geerardt Verlaer en Jacob Tielens, getuigen. Jacob Tielens stelt nog 1 hoge in presentie van Claes Weyens en Geerardt Verlaer. Fredrix stelde nog 4 hogen. Attestor J. Vanden Laer, notaris. Op 25 januari 1663 werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en bij het uitgaan bleef de koop aan Peeter Fredricx.1 
OverlijdenHij overleed na 25 januari 1663 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 85, 1663, p.521.