Petrus Carmans

IDnr.2439, ° 6 oktober 1718, + 10 augustus 1766
VaderMathias Carmans1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
MoederGertrudis Gielis1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Carmans werd gedoopt op 6 oktober 1718 te Meldert [België] met als peter Arnoldus Verheijden en als meter Catharina Beckers.1
HuwelijkHij huwde met Christina Bormans, dochter van Mathias Bormans en Maria Remortels, op 7 januari 1750 te Meldert [België] met als getuigen Baltasar Beckers en Joannes Swerts.2
OverlijdenHij overleed op 10 augustus 1766 te Meldert [België] in de ouderdom van 47 jaar. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)' 

Familie

Christina Bormans ° 30 jul 1721, + na 11 apr 1752
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1718, doopsels, p.49.
  2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1750, huwelijken, p.117.
  3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1752, doopsels, p.26.

Petrus Gerardus Carmans

IDnr.3042, ° 12 december 1764, + 14 mei 1805
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
DoopselPetrus Gerardus Carmans werd gedoopt op 12 december 1764 te Heusden [België] met als peter Henricus Carmans en als meter Maria Helena Gruyters
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Vervoort, dochter van Petrus Vandevoort en Maria Gertrudis Frederix, op 1 juli 1786 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk waren Andreas Smets en Petrus Van der Hoijdonck.' 
OverlijdenHij overleed op 14 mei 1805 te Heusden [België] in de ouderdom van 40 jaar. De tekst vermeldt: 'De aangifte van het overlijden gebeurt door Joannes Jacobus Geerts en Michiel Put.1' 

bronvermelding(en)

  1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, overlijdens an XIII (1805), p.11.

Wilhelmus Carmans

IDnr.2132, ° voor 1630, + na 9 februari 1655
DoopselWilhelmus Carmans werd gedoopt voor 1630 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Jacobus Fredrix en Anna Swalen op 9 februari 1655 te Meldert [België].2
OverlijdenHij overleed na 9 februari 1655 te Meldert? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.
  2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1653, huwelijken, p.57, akte 86.

Patrick Carnotensis

IDnr.15681
PartnerPatrick Carnotensis is de partner van Cecile Lemmens.1 

bronvermelding(en)

  1. [S64] InMemoriam.be, overlijdensbericht van Cécile Lemmens.

Jacob Carthoers

IDnr.2719, ° voor 1555, + na 24 mei 1596
DoopselJacob Carthoers werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
EigendomJacob Carthoers en Cornielis Cornielis verkopen een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] in oktober 1587. Deze verwijst ook naar Aerdt Clockluijers en Mattens Tielens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Condities en voorwaarden waaronder de H. Geestmeesters van Lumpmen een huis met hof en aanhang zullen verkopen, gelegen te Westerhoven. Het is de Armen van Lumpmen met testament vermaakt door wijlen Elizabeth Kempeners. Palende met 2 zijden Aert Frericx en de straat.
Wie het goed bij het uitgaan van de kaars verblijft moet alle onkosten van hogen, van het bannen en branden der kaars, kerkeroepen, lycoop en goetspennink en alle hof- en heerlijke rechten betalen. Wie de palmslag krijgt mag terstond zoveel hogen zetten als het hem belieft. Van hetgeen de koop boven de lasten uitdoet, moet de koper de H. Geestmeesters, terstond na de gicht of bij de volgende genachte, goede rente geven en borg stellen of kontant betalen.
Aert Frericx biedt hiervoor, boven alle lasten: 50 gulden Brabants eens en 30 hogen van 1 gulden Brabants, half voor de hoger en half voor de verkopers. Goetspennink: 1 gulden. Hij krijgt de palmslag. Aert Clocluyers zet 10 hogen. Mattens Tielens zet 10 hogen. Aert Frericx zet nog 1 hoge. Het goed is hem verbleven.
Dan verpandt Aert Frericx het gekochte goed en een bijgelegen erf dat hij van Aerdt Ingelen gekocht heeft, ten behoeve van de H. Geest te Lummen voor 4 gulden Brabants jaarlijks. Af te leggen ten pennink 16, te weten met 64 gulden Brabants. De H. Geestmeesters zijn in de naam der Armen in die rente gegicht.
P.S. Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1'
 
BeroepHij was armenmeester van de Kerk van Lummen te Lummen [België] op 24 mei 1596.1 
AflossingJacob Carthoers en Cornielis Cornielis ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 64 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 mei 1596. De akte luidt als volgt: 'Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten [eigendomstransactie van oktober 1587]. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1' 
OverlijdenHij overleed na 24 mei 1596 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.382.

Gustave Castadot

IDnr.8811, ° 22 januari 1849, + na 15 april 1873
VaderHenri Castadot1 ° voor 1830, + na 15 april 1873
MoederMarie Magdeleine Belot1 ° voor 1830, + na 15 april 1873
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteGustave Castadot werd geboren op 22 januari 1849 te Mons [België].1 
BeroepHij was maître-poêlier op 15 april 1873. 
HuwelijkHij huwde met Théodore Philippine Frederix, dochter van Franciscus Xaverius Joannes Frederix en Marie Jeanne Louise Kessler, op 15 april 1873 te Mons [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen bij het huwelijk zijn Joseph Deridder (34 jaar, handelaar, wonend te Brussel), Albert Degand (28 jaar, patissier, wonend te Mons), Léon Vercrusen (24 jaar, kapper, wonend te Ath) en Gustave Gondry (44 jaar, bediende, wonende te Mons).1' 
OverlijdenHij overleed na 15 april 1873 te Mons? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1873, huwelijken, akte 51.

Henri Castadot

IDnr.8812, ° voor 1830, + na 15 april 1873
GeboorteHenri Castadot werd geboren voor 1830 te Mons? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Magdeleine Belot voor 22 januari 1849 te Mons? [België].1 
BeroepHij was maître-poêlier op 15 april 1873. 
OverlijdenHij overleed na 15 april 1873 te Mons? [België].1 

Familie

Marie Magdeleine Belot ° voor 1830, + na 15 apr 1873
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S115] Burgerlijke Stand Mons, Rijksarchief Mons, 1873, huwelijken, akte 51.