Franciscus Joseph Claes

IDnr.9734, ° 27 mei 1883, + 20 april 1884
VaderAlbertus Claes1 ° 18 maart 1842, + na 10 januari 1891
MoederMaria Elisabeth Amanda Vanherle1 ° 26 juli 1847, + 9 februari 1891
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Joseph Claes werd geboren op 27 mei 1883 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed op 20 april 1884 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1883, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1884, overlijdens.

Franciscus Xaverius Claes

IDnr.2331, ° 8 april 1837
VaderMatheus Claes1 ° circa 1799, + 7 juli 1844
MoederMaria Agnes Belien1 ° circa 1802, + 25 februari 1844
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteFranciscus Xaverius Claes werd geboren op 8 april 1837 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 1 uur 's nachts. Vader Mathias doet aangifte met als getuigen Mathias Carremans (34 jaar, landbouwer) en Hendrik Vanschoren (37 jaar, wikelier), allen wonende in Lummen.1'
MilitieHij was loteling op 18 oktober 1871 te Heusden [België].2 
BeroepHij was landbouwersknecht in Eversel te Heusden [België] op 18 oktober 1871.2 
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Fredrix, dochter van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 18 oktober 1871 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur 's voormiddags. De ouders van de bruidegom zijn al overleden. De vader van de bruid is ook overleden. Haar moeder is aanwezig en stemt toe. De getuigen zijn Jan Michiel Put (54 jaar, herbergier), Henricus Josephus Engelen (30 jaar, rademaker), Louis Vanhoudt (22 jaar, schoolonderwijzer) en Jan Michiel Convents (46 jaar, veldwachter), allen van Heusden.2'
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 21 november 1872.3 
OverlijdenHij overleed op 6 april 1881 te Lummen [België] in de ouderdom van 43 jaar.4 

Familie

Maria Helena Fredrix ° 9 nov 1849, + 8 feb 1879
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1837, geboorten, p.26v, akte 82.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1871, huwelijken, p.16, akte 12.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1231525, 1872, p.97, akte 22.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1872, geboorten, p.97, akte 22.

Genoveva Claes

IDnr.15260, ° voor 1665, + na 29 september 1691
DoopselGenoveva Claes werd gedoopt voor 1665 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Henricus Daniels en Catharina Vrerix op 29 september 1691 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenZij overleed na 29 september 1691 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1691, huwelijken, p.248.

Georges Jozef Claes

IDnr.1930, ° 6 januari 1958
VaderLudovicus Claes ° 30 december 1924, + 10 januari 1997
MoederMaria Ludovica Stephania Frederix ° 29 november 1924
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteGeorges Jozef Claes werd geboren op 6 januari 1958 te Zolder [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Gerard Claes1

IDnr.5205, ° circa 1760, + 20 oktober 1810
GeboorteGerard Claes werd geboren circa 1760 te Sint-Lambrechts-Herk [België].2 
HuwelijkHij huwde met Aldegonde Roubben voor 8 maart 1803 te Sint-Lambrechts-Herk? [België].2 
OverlijdenHij overleed op 20 oktober 1810 te Brustem [België].3 

Familie

Aldegonde Roubben ° 28 sep 1767, + 21 jan 1838
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Brustem.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.

Gerardus Claes

IDnr.2209, ° 21 maart 1820, + 15 april 1821
VaderGuilielmus Claes ° 30 augustus 1797, + 1 november 1835
MoederAnna Christina Fredrix ° 16 oktober 1795, + 27 mei 1863
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteGerardus Claes werd geboren op 21 maart 1820 te Lummen [België]. 
OverlijdenHij overleed op 15 april 1821 te Lummen [België] in de ouderdom van 1 jaar. 

Gerardus Claes

IDnr.14307, ° 2 februari 1728, + na 6 februari 1754
VaderJoannes Claes1 ° voor 1705, + na 2 februari 1728
MoederElisabetha Smets1 ° voor 1705, + na 2 februari 1728
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselGerardus Claes werd gedoopt op 2 februari 1728 te Lummen [België] met als peter Gerardus Horians en als meter Catharina Horians.1
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Corstens, dochter van Mattheus Corstens en Anna Poelmans, op 1 februari 1752 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Van Nuffel en Arnoldus Baers.2
OverlijdenHij overleed na 6 februari 1754 te Lummen? [België].3 

Familie

Anna Maria Corstens ° 9 feb 1728, + na 6 feb 1754
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.26.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1752, huwelijken, p.111.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1754, doopsels, p.170.