Augustinus Claes

IDnr.11977, ° 10 maart 1880, + 29 augustus 1928
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteAugustinus Claes werd geboren op 10 maart 1880 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Amelia Willems, dochter van Josephus Willems en Maria Victoria Vanherle, na 24 mei 1920 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed op 29 augustus 1928 te Diest [België] in de ouderdom van 48 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Barbara Claes

IDnr.1783, ° voor 1605, + na 18 februari 1649
DoopselBarbara Claes werd gedoopt voor 1605 te Lummen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Corthoudt op 14 mei 1628 te Schulen [België].1 
LeningBarbara Claes leende, samen met Anna Clockluijers, aan Maria Clockluijers en Catarina Clockluijers de som van 200 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 18 februari 1649. Deze verwijst ook naar Bartholomeus Van Herle, Christiaen Van Herle, Arnoldus Fredrix, Eustachius Timmermans en Cristina Van Herle als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Maria Van Herle, Servatius Creijns en Tilmanus Van Herle. De akte luidt als volgt: 'Bartholomeews Van herle en Christiaen Van herle. Aerdt Fredrix i.n.v. zijn kinderen met Marie Van herle. Matheewis Postelmans als man van Marie Van herle. Steffen Timmermans als man van Christina Van herle. Transporteren aan de kinderen van Aerdt Clockluijers, nl. Anna, Maria en Catlijn Clockluijers, een rente van 6 gulden 'sjaars (kapitaal 120 gld) staande op panden van Barbara Claes; te weten haar deel in de hof op het Oostereijnde. Volgens de eerste gicht van 4 juli 1624 gichtte Servaes Creijns, Tielman Van herle 5 gulden jaarlijks. De Van herles transporteren die rente als betaling van 200 gulden Brabants, voor een erfkoop van Bartolomees Van herle tegen de kinderen van Arnold Clockluijers in april 1648 in het Loons.2' 
OverlijdenZij overleed na 18 februari 1649 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S12] Parochieregisters Schulen, Rijksarchief Hasselt, boek 775, p.15.
 2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, 1649, p.182.

Bart Claes

IDnr.9812
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkBart Claes huwde met Esther Frederix, dochter van Hypoliet Frederix en Paula Daniels.1 

Familie

Esther Frederix ° na 1964
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2007-02-14/hypoliet-frederix/
 2. [S64] InMemoriam.be, overlijdensbericht Hypoliet Frederix.

Bartholomeus Claes

IDnr.990, ° voor 1715, + na 19 juni 1739
DoopselBartholomeus Claes werd gedoopt voor 1715. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Franciscus Marien op 19 juni 1739 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1739. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.92.

Bonaventura Claes

IDnr.2210, ° 13 april 1822, + 11 februari 1880
VaderGuilielmus Claes ° 30 augustus 1797, + 1 november 1835
MoederAnna Christina Fredrix ° 16 oktober 1795, + 27 mei 1863
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteBonaventura Claes werd geboren op 13 april 1822 te Lummen [België]. 
WoonstGuilielmus Claes en Anna Christina Fredrix woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Catharina, Bonaventura, Joannes Wilhelmus en Rosalie in de woning nr. 357 in Gestel te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Coleta Deberg op 5 juni 1850 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 11 februari 1880 te Lummen [België] in de ouderdom van 57 jaar. 

Familie

Coleta Deberg ° 6 mei 1829, + na 13 jan 1873
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Bonifacius Guilielmus Claes

IDnr.4869, ° 30 november 1835, + 24 maart 1873
VaderEngelbertus Waltherus Claes1 ° 18 mei 1807, + 23 april 1846
MoederCatharina Elisabeth Fredrix1 ° 26 januari 1804, + 13 februari 1885
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
BeroepBonifacius Guilielmus Claes was landbouwer.2 
GeboorteHij werd geboren op 30 november 1835 in Melveren te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Engelbertus doet aangifte met als getuigen Adrianus Boes (schrijver, 46 jaar) en Petrus Carolus (bode, 44 jaar), allen van Sint-Truiden.3'
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Vanreyt op 21 februari 1868 te Hasselt [België].4 
OverlijdenHij overleed op 24 maart 1873 te Hasselt [België] in de ouderdom van 37 jaar.5 

Familie

Maria Agnes Vanreyt ° 20 feb 1839, + na 5 apr 1873
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Truiden, 1835, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, register 1835, geboorten, p.296.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1868, huwelijken.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, overlijdens.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1872, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, geboorten.

Casimir Claes

IDnr.125, ° 12 mei 1830, + 28 mei 1865
VaderPieter Jan Claes ° voor 1809, + na 1853
MoederAntonette Suckers ° voor 1809, + 30 november 1835
GeboorteCasimir Claes werd geboren op 12 mei 1830 te Heusden [België].1 
MilitieHij was loteling in 1849 te Heusden [België].1 
BeroepHij was dienstknecht te Heusden [België] in 1853. 
HuwelijkHij huwde met Antonette Veekmans, dochter van Hendrik Veekmans en Maria Elisabeth Hotelmans, op 14 juli 1853 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Getuigen bij dit huwelijk waren Jan Francis Daniels (50 jaar, landbouwer), Francis Heyligen (46 jaar, landbouwer), Mathias Put (35 jaar, landbouwer) Jan Michiel Claes (26 jaar, landbouwer), allen van Heusden.2' 
OverlijdenHij overleed op 28 mei 1865 te Heusden [België] in de ouderdom van 35 jaar. 

Familie

Antonette Veekmans ° 20 jul 1834, + na 1879
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, p.22, akte 10.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, huwelijken, p.22, akte 10.