Jan Claes

IDnr.5008, ° voor 1720, + na 1766
DoopselJan Claes werd gedoopt voor 1720 te Koersel? [België].1 
AflossingGuillielmus Franciscus Vaets en Maria Anna Matthijs ontvingen van Jan Claes de terugbetaling van een lening van 250 gulden volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] op 2 juli 1751. Deze verwijst ook naar Maria Agnes Frederici als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Nulens, Hasselt.
Advocaat Guillielmus Franciscus Vaets, met medeweten van zijn vrouw Maria Anna Matthijs, bekent van Jan Claes en Jan Munters 250 guldens Brabants Luiks ontvangen te hebben en kwijt daarmee een rente van dat bedrag, die de advocaat trekkende was op panden van Jan Munters, qualitate qua coobligatus en Peeter Stevens, nu Jan Claes door koop onder Coursel.
Gedaan binnen Hasselt ten huize, genaamd St. Jacob, van de genoemde advocaat. Getuigen: Matthias Lambertus Janssens en jouffr. Maria Agnes Frederici. Deze akte is ter kwijting voorgelegd door Jan Claes, zoon van Jan Claes. Pro copia 10 stupheros et solvit Joannes Claes.2'
 
PachtJoannes Fredricx maakte met Jan Claes op 29 december 1759 te Beringen [België] de volgende pachtovereenkomst: 'Op 29 december verschijnt voor de notaris Put te Beringen de meerderjarige jonkman Jan Fredricx uit Gestel onder Lummen en 'toebackspinder' Jan Claes. Jan Fredricx geeft in erfpacht twee percelen land. Het eerste perceel, 'den Krieckel' genaamd, is 8 halsters groot en grenst aan O. de erfgenamen van Paulus Vandermaesen, W. aan de destraat, Z. Cathrien Mathijs en N. aan heer Mentens uit Diest. Deze grond heeft hij voor de helft gekocht van de erfgenamen van Govaert Vliegen en de andere helft als erfenis na de dood van zijn ouders. Het perceel is belast met vier halsters koren voor het St. Niclaus altaar te Lummen en waarvan eerwaarde heer Petrus Beckers van Koersel de beneficient is. Verder belast met cijns van graaf Van Marcke en de heer De La Croix en de dorpslasten. Het tweede perceel is twee halsters groot, en grenst aan het bos van Leonardus Smeets, enkel de dorpslasten zijn te betalen en verder een eeuwige servitudeweg. Jan Claes zal jaarlijks 16 gulden betalen rond Kerstmis, voor het eerst in 1760. Hij zal ook alle hoger genoemde lasten dragen. Bij wanbetaling zal de erfpacht komen te vervallen, onafgezien van de kosten en achterstallige renten.1'
BeroepHij was 'toebackspinder' te Koersel? [België] op 29 december 1759.1 
OverlijdenHij overleed na 1766 te Koersel? [België].1 
PachtJoannes Fredricx maakte met Jan Claes tussen 19 juni 1766 en 24 juli 1766 te Lummen [België] de volgende pachtovereenkomst: 'Jan Fredrix laat Jan Claes dagvaarvaarden voor de wanbetaling van 16 gulden jaarlijks van 1760 tot en met 1765. Als aanbetaling wil Fredrix de opbrengst van de gewassen aanvaarden. Volgt nog een detail van de gemaakte kosten.1'

bronvermelding(en)

  1. [S30] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Rollen, Rijksarchief Hasselt, losse stukken, 1766.
  2. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 116, 1750 - 1752, p.164.

Joannes Claes

IDnr.1179, ° voor 1665, + na 15 mei 1685
GeboorteJoannes Claes werd geboren voor 1665. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabeth Spuns op 15 mei 1685 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 15 mei 1685. 

bronvermelding(en)

  1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.30 (p.17).

Joannes Claes

IDnr.3912, ° voor 1705, + na 25 januari 1729
DoopselJoannes Claes werd gedoopt voor 1705.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Petrus Van Roij en Barbara Corporaels op 25 januari 1729 te Tessenderlo [België].1
OverlijdenHij overleed na 25 januari 1729.1 

bronvermelding(en)

  1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1729, huwelijken, p.69.

Joannes Claes

IDnr.4665, ° voor 1760, + na 29 januari 1780
DoopselJoannes Claes werd gedoopt voor 1760 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Barbara Nijsen voor 29 januari 1780 te Hasselt? [België].2 
OverlijdenHij overleed na 29 januari 1780 te Heusden? [België].1 

Familie

Anna Barbara Nijsen ° circa 1747, + 4 feb 1828
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1815, overlijdens.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt,1828, overlijdens.

Joannes Claes

IDnr.5273, ° voor 1775, + na 27 maart 1802
DoopselJoannes Claes werd gedoopt voor 1775 te Tessenderlo [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Catharina Pepers voor 30 augustus 1797 te Paal? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1802 te Paal? [België].1 

Familie

Anna Catharina Pepers ° 26 okt 1772, + na 27 mrt 1802
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Paal.

Joannes Claes

IDnr.9356, ° 5 december 1837, + 1 mei 1838
VaderAndreas Claes1 ° 14 december 1813, + 27 mei 1856
MoederAldegondis Blocken1 ° 7 november 1806, + na 10 februari 1850
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Claes werd geboren op 5 december 1837 te Munsterbilzen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 1 mei 1838 te Munsterbilzen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen.

Joannes Claes

IDnr.9358, ° 9 oktober 1844, + 17 oktober 1844
VaderAndreas Claes1 ° 14 december 1813, + 27 mei 1856
MoederAldegondis Blocken1 ° 7 november 1806, + na 10 februari 1850
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteJoannes Claes werd geboren op 9 oktober 1844 te Munsterbilzen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 17 oktober 1844 te Munsterbilzen [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen.