Marie Catherine Cornesse

IDnr.9056, ° 28 september 1864, + 31 oktober 1865
VaderJean Ernest Guillaume Cornesse ° 29 juli 1821, + na 10 augustus 1858
MoederJeanne Adèle Frederici ° 5 juli 1825, + na 10 augustus 1858
GeboorteMarie Catherine Cornesse werd geboren op 28 september 1864 te Stavelot [België]. 
OverlijdenZij overleed op 31 oktober 1865 te Stavelot [België] in de ouderdom van 1 jaar. 

Marie Louise Cornesse

IDnr.9054, ° 14 september 1859, + 27 mei 1860
VaderJean Ernest Guillaume Cornesse ° 29 juli 1821, + na 10 augustus 1858
MoederJeanne Adèle Frederici ° 5 juli 1825, + na 10 augustus 1858
GeboorteMarie Louise Cornesse werd geboren op 14 september 1859 te Stavelot [België]. 
OverlijdenZij overleed op 27 mei 1860 in de rue du Collège 88 te Verviers [België]. 

Prosper Antoine Ferdinand Cornesse

IDnr.9058, ° 11 juli 1867, + 25 april 1868
VaderJean Ernest Guillaume Cornesse ° 29 juli 1821, + na 10 augustus 1858
MoederJeanne Adèle Frederici ° 5 juli 1825, + na 10 augustus 1858
GeboorteProsper Antoine Ferdinand Cornesse werd geboren op 11 juli 1867 te Stavelot [België]. 
OverlijdenHij overleed op 25 april 1868 te Stavelot [België]. 

Cornielis Cornielis1

IDnr.2720, ° voor 1555, + na 24 mei 1596
DoopselCornielis Cornielis werd gedoopt voor 1555 te Lummen? [België].1 
EigendomJacob Carthoers en Cornielis Cornielis verkopen een goed aan Aerdt Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] in oktober 1587. Deze verwijst ook naar Aerdt Clockluijers en Mattens Tielens als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Condities en voorwaarden waaronder de H. Geestmeesters van Lumpmen een huis met hof en aanhang zullen verkopen, gelegen te Westerhoven. Het is de Armen van Lumpmen met testament vermaakt door wijlen Elizabeth Kempeners. Palende met 2 zijden Aert Frericx en de straat.
Wie het goed bij het uitgaan van de kaars verblijft moet alle onkosten van hogen, van het bannen en branden der kaars, kerkeroepen, lycoop en goetspennink en alle hof- en heerlijke rechten betalen. Wie de palmslag krijgt mag terstond zoveel hogen zetten als het hem belieft. Van hetgeen de koop boven de lasten uitdoet, moet de koper de H. Geestmeesters, terstond na de gicht of bij de volgende genachte, goede rente geven en borg stellen of kontant betalen.
Aert Frericx biedt hiervoor, boven alle lasten: 50 gulden Brabants eens en 30 hogen van 1 gulden Brabants, half voor de hoger en half voor de verkopers. Goetspennink: 1 gulden. Hij krijgt de palmslag. Aert Clocluyers zet 10 hogen. Mattens Tielens zet 10 hogen. Aert Frericx zet nog 1 hoge. Het goed is hem verbleven.
Dan verpandt Aert Frericx het gekochte goed en een bijgelegen erf dat hij van Aerdt Ingelen gekocht heeft, ten behoeve van de H. Geest te Lummen voor 4 gulden Brabants jaarlijks. Af te leggen ten pennink 16, te weten met 64 gulden Brabants. De H. Geestmeesters zijn in de naam der Armen in die rente gegicht.
P.S. Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1'
 
AflossingJacob Carthoers en Cornielis Cornielis ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 64 gulden aan 6,25% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 mei 1596. De akte luidt als volgt: 'Op 24 mei 1596 hebben Jacob Carthoers en Cornielis Cornielis als armenmeesters en in presentie van de pastoor, Aerdt Ffredricx en zijn panden gekweten [eigendomstransactie van oktober 1587]. Het geld is met nog ander geld van Andries Deckers, samen 150 gulden Brabants, belegd op panden van Aerdt Clockluijders, anno 1594, de 15 mei.1' 
BeroepHij was armenmeester van de Kerk van Lummen te Lummen [België] op 24 mei 1596.1 
OverlijdenHij overleed na 24 mei 1596 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.382.

Jacob Marcellus Cornoedus

IDnr.14757, ° 4 december 1829, + na 1 juni 1852
VaderMartinus Cornoedus1 ° 1 februari 1781, + 1 juni 1852
MoederAnna Gertrudis Cosijns1 ° 19 februari 1792, + 3 december 1865
GeboorteJacob Marcellus Cornoedus werd geboren op 4 december 1829 te Bree [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Martinus doet aangifte met als getuigen Willem Custers (31 jaar, schoenmaker, uit Bree) en zijn oom Gerard Cosijns (47 jaar, wever, uit Beek.)1'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Martinus Cornoedus op 1 juni 1852 in de Kloosterstraat te Bree [België]; Hij overlijdt om 8 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door zijn zoon Jacob Marcellus Cornoedus (22 jaar, student) en Joseph Antoon Raeymackers (52 jaar, apotheker), beiden van Bree.2
OverlijdenHij overleed na 1 juni 1852 te Bree? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1829, geboorten, p.77, akte 100.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1852, overlijdens, p.11v, akte 45.

Martinus Cornoedus

IDnr.14755, ° 1 februari 1781, + 1 juni 1852
DoopselMartinus Cornoedus werd gedoopt op 1 februari 1781 te Bree [België].1
HuwelijkHij huwde met Anna Gertrudis Cosijns, dochter van Marcellus Cosijns en Maria Margareta Vliegen, na 1800 te Bree? [België].2 
BeroepHij was schoenmaker te Bree [België] tussen 4 december 1829 en 1 juni 1852.3,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Joannes Frederix op 21 oktober 1830 te Bree [België]; Hij overlijdt om 2 uur 's morgens in zijn huis, genaamd 'de oude school'. De aangifte gebeurt door zijn schoonbroer Martinus Cornoedus (48 jaar) en Jakob Martinus Muselaers (49 jaar), beiden schoenmakers en wonend in Bree.5
GeboorteHij was getuige bij de aangifte van Maria Helena Frederix op 10 maart 1831 te Bree [België]; Zij wordt geboren om 5 uur 's morgens. Haar vader is onlangs overleden. De aangifte gebeurt door haar oom Martinus Cornoedus (50 jaar) met als getuigen Antoon Paredis (35 jaar) en Leonard Paredis (25 jaar), allen schoenmakers te Bree.6
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Catharina Elisabeth Cosijns op 4 maart 1834 in de Hoogstraat te Bree [België]; Zij overlijdt om 10 uur in de voormiddag. De aangifte gebeurt door haat schoonbroet Martinus Cornoedus (53 jaar) en Jakob Martinus Muselaers (54 jaar), beiden schienmakers te Bree.7
OverlijdenHij overleed op 1 juni 1852 in de Kloosterstraat te Bree [België] in de ouderdom van 71 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 8 uur 's morgens. De aangifte gebeurt door zijn zoon Jacob Marcellus Cornoedus (22 jaar, student) en Joseph Antoon Raeymackers (52 jaar, apotheker), beiden van Bree.4'

Familie

Anna Gertrudis Cosijns ° 19 feb 1792, + 3 dec 1865
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1781, doopsels, p.152.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 3. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1829, geboorten, p.77, akte 100.
 4. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1852, overlijdens, p.11v, akte 45.
 5. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1830, overlijdens, p.24, akte 75.
 6. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1831, geboorten, p.6, akte 15.
 7. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1834, overlijdens, p.7v, akte 20.

Barbara Corporaels

IDnr.3871, ° voor 1700, + 3 februari 1753
VaderLambertus Corporaels ° 14 december 1665, + 12 juni 1731
MoederGertrudis Frederickx ° voor 1680, + na 14 april 1709
DoopselBarbara Corporaels werd gedoopt voor 1700. 
HuwelijkZij huwde met Gabriel Curinckx op 19 november 1720 te Tessenderlo [België] met als getuigen Jacobus Treckels.1
HuwelijkZij huwde met Petrus Van Roij op 25 januari 1729 te Tessenderlo [België] met als getuigen Joannes Claes en Cornelius Pals.2
OverlijdenZij overleed op 3 februari 1753 te Tessenderlo [België].3

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1720, huwelijken, p.58.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1729, huwelijken, p.69.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 925, 1752, overlijdens, p.11.