Cornelis Corsijns

IDnr.3578, ° voor 1660, + na 13 januari 1682
DoopselCornelis Corsijns werd gedoopt voor 1660.1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Fredrix en Cornelius Moens op 13 januari 1682 te Beringen [België]; Het huwelijk wordt voltrokken met het rode zegel.1
OverlijdenHij overleed na 13 januari 1682.1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1682, huwelijken, p.116.

Helena Corsijns

IDnr.2298, ° voor 1726, + na 23 maart 1747
DoopselHelena Corsijns werd gedoopt voor 1726.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Arnoldus Gijsens op 23 maart 1747 te Paal [België].2
OverlijdenZij overleed na 23 maart 1747.1 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.140, akte 11.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1747, doopsels, 140, akte 11.

Lambrecht Corsijns

IDnr.7452, ° voor 1605, + na 1 april 1643
DoopselLambrecht Corsijns werd gedoopt voor 1605 te Paal? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Geert Bosmans en Jan Bosmans met Peter Fredricx, geacteerd te Beringen [België] op 25 augustus 1642, verwijst naar Lambrecht Corsijns als betrokken partij; Conditie. Op heden 25 augustus 1642 zijn voor mij ondergetekende en de getuigen hierna volgend, verschenen de kinderen van Romboudt Bosmans, namelijk Geert en Jan Bosmans, zich sterk makende voor hun zusters en broers, die zullen verkopen met 'proclamatie' en het uitgaan van de kaars een stuk broek dicht bij de Gestelsche molen, gelegen bij de erfgenamen van Frans Thonis, de Maelbeeck ten oosten, en Hendrick Pelsers ten westen. Het stuk is belast met 300 gulden kapitaal aan Valentijn Valentijns, alias Schoens, met 100 gulden aan Wilbordt Bruijnen, 200 gulden aan Corst Brouwers, en aan de erfgenamen van Jan Heskens 150 guldens, 'summa' bedragen de lasten thans 750 gulden. De verkopers zullen het verloop of de intrest schoonmaken tot op datum van de gicht en voorts stellen ze zich borg voor een goede gicht, vermits er nog cijns van ongeveer 3 stuivers, min of meer, te betalen is.
Ten eerste, degene die de palmslag zal genieten, zal gehouden zijn bovenop de koop hogen te stellen van telkens 2 gulden, half tot profijt van de verkoper, de andere helft aan de voorschreven koper of hoger.
Item zal degene, aan wie het goed bij het uitgaan van de kaars zal verblijven, zich sterk maken om op datum van de gicht in alles te voldoen.
Item als er iemand heeft gehoogd, die op de datum van de gicht [de som] niet kan voldoen, dan zal de kaars opnieuw worden ontstoken en zal het verschil in min samen met de gerezen kosten op de 'gebreckelijcken' worden verhaald, hetgeen dadelijk zal worden uitgevoerd.
De voorschrevenen hebben de palmslag gegeven aan Peter Frericx, die er 760 gulden op gezet heeft, te weten de gulden aan 20 stuivers, waaraan de voornoemde kosten nog zullen korten. Verder nog 6 gulden voor de 'vereeringhe' voor de verkopers en nog eens 36 hogen, ieder hoging zoals voorgeschreven is. Godtspenning 11 stuivers lijcoop 3 gulden, schrijfgeld 16 stuivers. Aldus gedaan in presentie van Willem Persoons, Lambrecht Corsijns en Geert Zibrichs, die als getuigen zijn geroepen, en 'speccalijcken gebeden' [?].
Tezelfdertijd in presentie van Willem Persoons en Geert Zibrichs heeft Gielis Puts daarop nog twee hogen gezet.
Item op datum voorschreven en in presentie van voornoemde getuigen heeft
Item op datum voorschreven en in presentie van de voorgenoemde getuigen heeft Peter Frericx wederom gebeterd en daarop 2 hogen gezet. Was ondertekend N. Calen.
Anno 1642 op 23 oktober is de kaars wettelijk ontstoken en gebannen. Bij het uitgaan van de kaars is de voorschreven verkoop verbeleven aan Peter Frericx als laatste hoger. Peter Bosmans en Jan Raijmakers hebben met een procuratie van en in naam van Geert en Jan Bosmans de behoorlijke opdracht gedaan ten behoeve van Peter Frericx, die daarin is gegicht en gegoed volgens het recht van onze [schepen]bank.2
LeningGeorgius Fredrix leende aan Lambrecht Corsijns de som van 100 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Beringen [België] op 1 april 1643. Deze verwijst ook naar Jacop Van Sonhoven als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Anno 1643 op 1 april heeft Jacop Van Sonhoven opgedragen tot behoef van Joris Fredricx, een rente 5 gulden jaarlijks op 100 gulden kapitaal, staande op panden van Lambrecht Corsijns uit Pael 'naer luijdt die gichte van daer sijnde' [nvdr. volgens de destijds opgemaakte gicht], voor de som van 100 gulden bb, die Jacop verklaart ontvangen te hebben.1'
OverlijdenHij overleed na 1 april 1643 te Paal? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1643, boek 40, p.31.
 2. [S145] Schepenbank Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1642, boek 40, p.16.

Hubertus Jacobus Corsius

IDnr.11250, ° 12 augustus 1886, + na 6 juli 1936
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteHubertus Jacobus Corsius werd geboren op 12 augustus 1886 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Van Drongelen, dochter van Jozef Van Drongelen en Josephina van Oosten, op 8 januari 1908 te Maastricht [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 6 juli 1936 te Maastricht? [Nederland].3 

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 57, 1886, geboorten, akte 661.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 206, 1908, huwelijken.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 305, 1936, overlijdens, akte 399.

Jacobus Corsius

IDnr.9101, ° 24 april 1813, + 5 december 1887
GeboorteJacobus Corsius werd geboren op 24 april 1813 te Maastricht [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Martin op 27 juni 1833 te Maastricht [Nederland].1 
OverlijdenHij overleed op 5 december 1887 te Maastricht [Nederland] in de ouderdom van 74 jaar.2 

Familie

Maria Catharina Martin ° circa 1815, + 6 feb 1898
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 170, 1833, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 281, 1887, overlijdens, akte 808.

Maria Joanna Corsius

IDnr.9100, ° voor 1855, + na 15 november 1903
VaderJacobus Corsius1 ° 24 april 1813, + 5 december 1887
MoederMaria Catharina Martin2 ° circa 1815, + 6 februari 1898
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Joanna Corsius werd geboren voor 1855 te Maastricht [Nederland].3 
HuwelijkZij huwde met Hubertus Jacobus Reiters, zoon van Hubertus Jacobus Reiters en Anna Catharina Frederix, op 30 augustus 1876 te Maastricht [Nederland].3 
OverlijdenZij overleed na 15 november 1903 te Maastricht? [Nederland].4 

Familie

Hubertus Jacobus Reiters ° circa 1853, + 15 nov 1903
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 170, 1833, huwelijken.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 286, 1898, overlijdens, akte 67.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 190, 1876, huwelijken.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 289, 1903, overlijdens, akte 755.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 50, 1873, geboorten, akte 1006.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 53, 1877, geboorten, akte 494.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 53, 1878, geboorten, akte 647.
 8. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 54, 1879, geboorten, akte 639.
 9. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 54, 1880, geboorten, akte 660.
 10. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 55, 1882, geboorten, akte 721.
 11. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 56, 1884, geboorten, akte 690.
 12. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 57, 1886, geboorten, akte 75.
 13. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 58, 1887, geboorten, akte 352.
 14. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 59, 1889, geboorten, akte 132.
 15. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 60, 1891, geboorten, akte 51.
 16. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 60, 1892, geboorten, akte 815.
 17. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 61, 1894, geboorten, akte 385.
 18. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangnr. 12.059, inventarisnr. 285, 1896, overlijdens, akte 743.

Anna Maria Corstens

IDnr.14308, ° 9 februari 1728, + na 6 februari 1754
VaderMattheus Corstens1 ° voor 1705, + na 9 februari 1728
MoederAnna Poelmans1 ° voor 1705, + na 9 februari 1728
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
NaamvariatieAnna Maria Corstens werd ook Maria Cortens genoemd. 
DoopselZij werd gedoopt op 9 februari 1728 te Zolder [België] met als peter Joannes Gielis en als meter Catharina Van Nerum.1
HuwelijkZij huwde met Gerardus Claes, zoon van Joannes Claes en Elisabetha Smets, op 1 februari 1752 te Lummen [België] met als getuigen Henricus Van Nuffel en Arnoldus Baers.2
OverlijdenZij overleed na 6 februari 1754 te Lummen? [België].3 

Familie

Gerardus Claes ° 2 feb 1728, + na 6 feb 1754
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S44] Parochieregisters Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.22.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1752, huwelijken, p.111.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1754, doopsels, p.170.