Renier Claes

IDnr.4992, ° voor 1720, + na 25 oktober 1747
DoopselRenier Claes werd gedoopt voor 1720 te Beringen? [België].1 
EigendomJacobus Casteleijns en Elisabeth Fredericx verkopen een goed aan Renier Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 oktober 1747. Ze vermeldt verder ook Joannes Wilhelmus Notelaers. De akte luidt als volgt: 'Uittreksel uit het schepenregister van het land Lummen, ten Brabants recht buiten vrijheid.
Jacobus Castellijns als man-momber Elisabeth Frederix weduwe Joannes Notelaers die koster was van de buitinge van Beringen, verkoopt met instemming van zijn vrouw gegeven in handen van schepen Christian Baers en na octrooi van de schepenen d.d. 19 oktober 1747, aan Renier Claes, molenaar te Beringen, een hooibeemd in de Mot onder Coorsel gelegen. Voor 575 gulden Brabants. Volgens conditie van verkoop d.d. 24 oktober 1747 voor notaris Wauters.
Actum, 16 november 1747. Coram meier Vaes en Christian Baers, Peeter Aerts en Leonardus Smets, scabini. Was getekend: C.P. Goyvaerts, secretaris.
Jacobus Casteleyns en Elisabeth Frederix weduwe Joannes Notelaers leggen een autentieke kopie voor van een testament, gemaakt voor notaris Anthoon Pudt op 10 juni 1741. In dat testament wordt aan de langstlevende het meesterschap verleend van de beemd in vorig gicht beschreven. Deze 3 dagmalen grote beemd is gelegen omtrent de Motte naast de beemd van de erfgenamen Petrus Windelen en diens vrouw.
Advocaat Hilst heeft advies gegeven dat Casteleyns de beemd mag verkopen.
Elisabeth Frederix was ten behoeve van haar voorkinderen met Notelaers, voor de officiaal te Luik in proces met Wilhelmus en Dominicus Marien; proces dat nog niet geëindigd is.
Octrooi is verleend op 19 oktober 1747. Actum in collegio coram Smets, Peeter Aerts, Baerts, Beckers, etc.1'
 
BeroepHij was molenaar te Beringen [België] op 16 oktober 1747.1 
EigendomElisabeth Fredericx en Jacobus Casteleijns verkopen een goed aan Renier Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 24 oktober 1747. De akte luidt als volgt: 'Voorwaarden waaronder de voornoemde beemd verkocht wordt (zie op datum van 16/10/1747). Verkoop die gebeurt om het proces te bekostigen dat Helmus en Dominicus Marien, de verkopers hebben aangedaan voor de officiaal te Luik en rakende de successie van wijlen pastoor Notelaers.
Ligging: in de Motte, palende N. de H. Geest van Beringhen; Z. het Brockstratien toebehorende Lenaert Feijen; W. de Motstraet. Het perceel zal aan de meestbiedende toegeslagen worden door de gerechtsdienaar. De koper mag de bemd aanslaan op dag van gicht, die gebeurt op de eerstkomende genachte. De koper moet boven de koopprijs aan verkopers vrouw een pistole geven tot spellegelt. Item (de koper) sal gehauden syn te geven op date van vercoopinge eene tonne bier lijcop, ende op date van gichte den vercoopere met syn geselschap te 'defrayeren'. De koper moet nog betalen: plak-, roep- en schrijfgeld, kopie van de gichte en goedenisse en voorts alle judiciele en extrajudiciele onkosten deze koop aangaande.
De voorwaarden zijn voorgelezen ten huize van Henricus Vanderay. Getuigen: Joannes Verheyden, Guiliam Leuws en sr. Gaethoffs.
Naer het langh afroepen des dienaers heeft Renier Claes, molder van Beringhen, 575 gulden geboden. De koop is hem vergund. Was getekend: Wouters, notaris.2'
 
EigendomElisabeth Fredericx en Jacobus Casteleijns verkopen een goed aan Renier Claes volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 oktober 1747. De akte luidt als volgt: 'Jacobus Castelyns en zijn vrouw verklaren bij notaris Wouters, ten volle voldaan te zijn door Renier Claes. Getuigen: mijnheer Loneux en jouffr. Christ. Elens.3' 
OverlijdenHij overleed na 25 oktober 1747 te Beringen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 115, 1746-1749, p.71-72.
 2. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 115, 1746-1749, p.75.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 115, 1746-1749, p.77.

Robert Joseph Claes

IDnr.1931, ° 8 januari 1960
VaderLudovicus Claes ° 30 december 1924, + 10 januari 1997
MoederMaria Ludovica Stephania Frederix ° 29 november 1924
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRobert Joseph Claes werd geboren op 8 januari 1960 te Zolder [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Rosalia Claes

IDnr.13663, ° 14 november 1875, + 22 november 1907
VaderAlbertus Claes1 ° 18 maart 1842, + na 10 januari 1891
MoederMaria Elisabeth Amanda Vanherle1 ° 26 juli 1847, + 9 februari 1891
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteRosalia Claes werd geboren op 14 november 1875 te Sint-Lambrechts-Herk [België].1 
HuwelijkZij huwde met Andreas Blokken op 14 november 1895 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed op 22 november 1907 te Hasselt [België] in de ouderdom van 32 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Lambrechts-Herk, 1875, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1895, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1907, overlijdens.

Rosalie Claes

IDnr.226, ° 6 januari 1826, + na 23 mei 1843
VaderGuilielmus Claes ° 30 augustus 1797, + 1 november 1835
MoederAnna Christina Fredrix ° 16 oktober 1795, + 27 mei 1863
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteRosalie Claes werd geboren op 6 januari 1826 te Lummen [België]. 
WoonstGuilielmus Claes en Anna Christina Fredrix woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Catharina, Bonaventura, Joannes Wilhelmus en Rosalie in de woning nr. 357 in Gestel te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Guilleaume Vanrijken voor 23 mei 1843 te Lummen? [België].2 
OverlijdenZij overleed na 23 mei 1843 te Lummen? [België].2 

Familie

Guilleaume Vanrijken ° 16 apr 1818, + na 23 mei 1843
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Rosette Claes

IDnr.10975, ° 19 februari 1947, + 27 juni 1970
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteRosette Claes werd geboren op 19 februari 1947 te Heusden [België].1 
HuwelijkZij huwde met Leon Antoine Daniëls, zoon van Emilius Henricus Daniels en Maria Philomena Frederix, na 1965 te Heusden? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 27 juni 1970 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 23 jaar.1 

Familie

Leon Antoine Daniëls ° 20 mrt 1937
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S267] Opzoekingen door Leon Frederix.

Sabine Virginie Claes

IDnr.3617, ° 28 september 1962
VaderJozef Petrus Ghislain Claes ° 31 augustus 1938
MoederMonique Maria Elsen ° 10 december 1941
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteSabine Virginie Claes werd geboren op 28 september 1962 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S25] Marcel Frederix, Boek 'Stamboek Louis Frederix - Maria Aerts' (n.pub., 05.09.1981).

Veronica Albertina Claes

IDnr.5775, ° 8 januari 1834, + na 7 mei 1876
VaderEngelbertus Waltherus Claes1 ° 18 mei 1807, + 23 april 1846
MoederCatharina Elisabeth Fredrix1 ° 26 januari 1804, + 13 februari 1885
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteVeronica Albertina Claes werd geboren op 8 januari 1834 in Melveren te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 5 uur 's morgens. Vader Engelbertus doet aangifte met als getuigen Joannes Cuypers (dagloner, 51 jaar) en Bartholomeus Coninx (kuiper, 36 jaar), allen van Sint-Truiden.1'
HuwelijkZij huwde met Henricus Put op 22 september 1860 te Genk [België].2 
OverlijdenZij overleed na 7 mei 1876 te Genk? [België].3 

Familie

Henricus Put ° 3 jul 1831, + na 7 mei 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, register 1834, geboorten, p.5.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1860, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1876, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1863, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1870, geboorten.