Helena Put

IDnr.486, ° 12 juni 1689
VaderHenricus Put ° voor 1655, + na 3 februari 1704
MoederDimpna Fredrix ° 9 oktober 1661, + na 12 juni 1689
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselHelena Put werd gedoopt op 12 juni 1689 te Lummen [België] met als peter Petrus Moons en als meter Ida Seukens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.74 (p.38).

Hendrik Louis Put

IDnr.10742, ° 14 maart 1907, + na 17 december 1927
VaderJoannes Hubertus Put1 ° 17 mei 1869, + 9 november 1930
MoederJosephina Broeders1 ° 30 december 1874, + 16 juni 1954
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
BeroepHendrik Louis Put was mijnwerker.2 
GeboorteHij werd geboren op 14 maart 1907 te Wellen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Jorissen op 17 december 1927 te Vliermaalroot [België].2 
OverlijdenHij overleed na 17 december 1927.2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wellen.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Kortessem.

Henricus Put

IDnr.485, ° voor 1655, + na 3 februari 1704
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
NaamvariatieHenricus Put werd ook Puts genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1655 te Lummen? [België]. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Fredrix op 28 juli 1676 te Beringen [België].1
HuwelijkHij huwde met Dimpna Fredrix, dochter van Jacobus Fredrix en Anna Swalen, op 2 juli 1688 te Lummen [België] met als getuigen Leonardus Aerts en Joannes Vrancken.2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Fredrix op 20 december 1688 te Lummen [België].3
EigendomJoannes Vande Voort verkocht een goed aan Henricus Put volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 23 februari 1702. Deze verwijst ook naar Hieronymus Rutten en Martinus Vandervoort als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Anna Fredrickx. De akte luidt als volgt: 'Jan Vande Voort, na voorgaande afstand van tocht door zijn schoonmoeder weduwe Anna Fredrix tot zijn behoef gedaan voor de Brabantse justitie van Lummen, en welke akte hij belooft in te brengen, verkoopt aan Henric Put en Peeter Van Postel een stuk land genaamd 'het Lammere Velt' in Gestel gelegen. Het is ongeveer 8 halsteren saeijens groot, paalt s'heerenstraet Z., Aelbert Coninx O., Elisabet Witters W., Henric Henrix N. Verkocht voor 600 gulden BBL en 4 gulden speelgeld voor de huisvrouw van de verkoper, die de verkoop goedkeurt. Koopsom betaald. Lasten: s'heeren grondcijns en 3 stuivers/jaar aan de anniversarien hier met de dorpslasten. Daarenboven stellen Martinus Vandevoort en Hieronimus Rutten, ieder in het bijzonder, hun goederen ter beschikking als waarborg. De kopers zullen de pacht genieten vanaf oogst eerstkomend. Lijcoop naar believen der partijen, waarin de verkoper 2 gulden zal betalen.4' 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Catherina Fredrix en Joannes Beets op 3 februari 1704 te Zelem [België].5
OverlijdenHij overleed na 3 februari 1704 te Lummen? [België].6 

Familie

Dimpna Fredrix ° 9 okt 1661, + na 12 jun 1689
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, 1676, doopsels, p.44.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, huwelijken, p.125.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1688, doopsels, p.68.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, folio 316r.
 5. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1704, huwelijken, p.278.
 6. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, p.278.

Henricus Put

IDnr.2425, ° voor 1740, + na 1760
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHenricus Put werd gedoopt voor 1740 te Lummen? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 1760 te Lummen? [België].1 

Familie

Anna Maria Moors ° circa 1716, + 2 sep 1799
Kind
 • Anna Put+ ° circa 1760, + 27 oktober 1834

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1834, akte 187.

Henricus Put

IDnr.5776, ° 3 juli 1831, + na 7 mei 1876
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteHenricus Put werd geboren op 3 juli 1831 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Veronica Albertina Claes, dochter van Engelbertus Waltherus Claes en Catharina Elisabeth Fredrix, op 22 september 1860 te Genk [België].2 
OverlijdenHij overleed na 7 mei 1876 te Genk [België].1 

Familie

Veronica Albertina Claes ° 8 jan 1834, + na 7 mei 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1860, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1870, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.

Henricus Leander Put

IDnr.14225, ° 27 februari 1818, + 16 september 1884
GeboorteHenricus Leander Put werd geboren op 27 februari 1818 te Heusden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Carolina Timmermans op 14 februari 1857 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 9 uur in de voormiddag. De ouders van de bruid en de vader van de bruidegom zijn aanwezig. Zijn moeder is al overleden. De getuigen zijn Henricus Vanhoudt (58 jaar, herbergier), Jan Put (30 jaar, landbouwer), Karel Rogiers (23 jaar, dienstknecht) en Louis Vandecruys (28 jaar, kleermaker), allen wonend in Heusden.1'
OverlijdenHij overleed op 16 september 1884 te Zolder [België] in de ouderdom van 66 jaar.2 

Familie

Carolina Timmermans ° 25 jun 1831, + 18 jan 1875
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1857, huwelijken, p.18, akte 4.
 2. [S400] Burgerlijke Stand Saint-Nicolas, Rijksarchief Liège, 1892, huwelijken, p.19, akte 19.
 3. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1870, geboorten, p.4v, akte 14.

Hubert Alphonse Put

IDnr.10746, ° 14 december 1913, + 27 mei 1974
VaderJoannes Josephus Put1 ° 11 mei 1871, + 26 maart 1949
MoederJosephine Coninx1 ° 29 augustus 1875, + 6 juni 1946
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteHubert Alphonse Put werd geboren op 14 december 1913 te Wellen [België].1 
BeroepHij was mijnweker op 12 oktober 1938.1 
HuwelijkHij huwde met Elisabeth Alberta Wijnants op 12 oktober 1938 te Wellen [België].1 
OverlijdenHij overleed op 27 mei 1974 te Hasselt [België] in de ouderdom van 60 jaar. De tekst vermeldt: 'De echtelingen overlijden ten gevolge van een tragisch verkeersongeval (zie artikel krant).2'

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Wellen.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 28.05.1974, p.1.