Henrica Cox

IDnr.14595, ° 15 juli 1689
VaderLudovicus Franciscus Cox1 ° 8 september 1654, + 14 september 1712
MoederElisabeth Francisca Vrederix1 ° 30 mei 1666, + 29 augustus 1711
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
DoopselHenrica Cox werd gedoopt op 15 juli 1689 te Hasselt [België] met als peter Henricus Cox en Godefridus Cox en als meter Anna Maria Vrerix. De akte vermeldt: 'Godefridus Cox vervangt zijn broer Henricus Cox als peter. Henricus is 'Regens Pedagogii Porcensis Lovanii' genoemd. Meter is haar groottante Anna Maria Vrerix.1'

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1689, doopsels, p.180.

Henricus Cox

IDnr.2385, ° voor 1746, + voor 28 oktober 1810
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselHenricus Cox werd gedoopt voor 1746 te Zolder? [België]. 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Vanderbiesen voor 1767 te Zolder? [België]. 
OverlijdenHij overleed voor 28 oktober 1810 te Lummen [België].1 

Familie

Anna Maria Vanderbiesen ° circa 1738, + 28 okt 1810
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1810, overlijdens, p.34, akte 77.

Henricus Cox

IDnr.14596, ° 1654, + na 1695
VaderRobertus Cox1 ° 5 augustus 1621, + na 14 oktober 1694
MoederMaria Van Elsrack1 ° 3 juli 1622, + na 1661
BeroepHenricus Cox was kanunnik te Mainz [Deutschland].1 
OpleidingHij volgde de opleiding van licentiaat in de theologie.2 
DoopselHij werd gedoopt in 1654 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henrica Cox op 15 juli 1689 te Hasselt [België]; Godefridus Cox vervangt zijn broer Henricus Cox als peter. Henricus is 'Regens Pedagogii Porcensis Lovanii' genoemd. Meter is haar groottante Anna Maria Vrerix.3
BeroepHij was 'Regens Pedagogii Porcensis Lovanii, Regent van de Pedagogie Het Varken te Leuven. Er waren vier pedagogieën in het universitaire Leuven tijdens het ancien regime (De Burcht, het Varken, de Lelie en de Valk). In een pedagogie werd naast huisvesting ook gedoceerd, in tegenstelling tot een college waar enkel huisvesting voor studenten werd aangeboden. De pedagogie Het Varken werd kort na de stichting van de universiteit in 1425 opgericht en kreeg haar naam van de herberg er tegenover: In t Wilt Varken. De voorgevel bevond zich vanaf 1517 tegenover het Pauscollege aan de ’s Meiersstraat. In 1807 moesten deze gebouwen plaats maken voor het huidige Hogeschoolplein. Meer informatie over de Pedagogie Het Varken te Leuven [België] op 15 juli 1689.3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Elisabetha Henrica Ida Cox op 23 juli 1690 te Hasselt [België]; Haar oom Henricus Cox, aangeduid met 'Amplissimus' [vrij vertaald: hoogverheven] en 'Aquisgranensis canonicus' [vrij vertaald: kanunnik van Aken] wordt vangen door een neef van haar vader Godefridus Renerus Cox.4
BeroepHij was rector van de universiteit. Op Op deze site vind je de lijst van alle rectoren, die tijdens het ancien régime telkens voor één semester werden aangesteld. Henricus is de 576ste rector. Bij hem wordt vermeld: 'Ecclesiae Aquisgranensis canonicus, regens paedagogii Porc'. Vertaald: 'Kanunnik van de kerk van Aken, Regent van de Pedagogie Het Varken. Verder staat er: 'Electi Huygens et Steyaert : res delata ad judicium sanctioris concilii, uterque ad rei examen suspenditur. Vice-rector negotiis praesidet'. Vertaald: 'De verkozenen Huygens and Steyaert: de zaak werd voorgelegd aan het oordeel van de heilige raad; beiden werden geschorst tijdens het onderzoek; de vice-rector zat de beraadsclagingen voor'. te Leuven [België] in 1695.1 
OverlijdenHij overleed na 1695 te Leuven? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1689, doopsels, p.180.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1690, doopsels, p.200.

Herman Henri Maria Cox

IDnr.12431, ° 9 december 1957
VaderJohannes Lambertus Cox1 ° 27 november 1925, + 22 oktober 2010
MoederAnna Catharina Maria Frederix1 ° 25 november 1929, + 4 maart 2010
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHerman Henri Maria Cox werd geboren op 9 december 1957 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Hilde Cox

IDnr.6972, ° na 1945, + na 26 mei 1977
VaderMarcel Cox1 ° 31 januari 1920, + 26 mei 1977
MoederRachel Frederix1 ° 28 januari 1922, + 28 september 2001
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkHilde Cox huwde met Stephan Jans.2 
GeboorteZij werd geboren na 1945 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenZij overleed na 26 mei 1977 te Hasselt? [België].1 

Familie

Stephan Jans
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.05.1977, p.6.
 2. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans

Hildegard Elisabeth Jacqueline Cox

IDnr.12432, ° 11 april 1955
VaderJohannes Lambertus Cox1 ° 27 november 1925, + 22 oktober 2010
MoederAnna Catharina Maria Frederix1 ° 25 november 1929, + 4 maart 2010
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteHildegard Elisabeth Jacqueline Cox werd geboren op 11 april 1955 te Overpelt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Jan Cox1

IDnr.6968, ° na 1945, + na 26 mei 1977
VaderMarcel Cox1 ° 31 januari 1920, + 26 mei 1977
MoederRachel Frederix1 ° 28 januari 1922, + 28 september 2001
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJan Cox werd geboren na 1945 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Guske Vanstraelen na 1965.1 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1977 te Hasselt? [België].1 

Familie

Guske Vanstraelen ° na 1945, + na 26 mei 1977
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.05.1977, p.6.
 2. [S246] GeneaNet pagina's van Antoine Kelchtermans, http://gw.geneanet.org/akelchtermans